NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 21. mai 2022

Vil gi norske kjøttkaker og brunost eit særleg vern

FOTO: ESPEN ALNES/TINE MEDIABANK / NRK/TINE

Frå NRK.
Tipsa av Kyrkjehøgda. 

Kvardagsmat bør få same status som manchego og roquefort. Det meiner Stiftinga Norsk Mat som foreslår at norske kjøttkaker og brunost får beskytta nemning.

Champagne, gorgonzola og parmaskinke har eit særleg vern etter EU-lovgjeving. Du kan ikkje lage ei spekeskinke i Noreg, og kalle henne parmaskinke. Dei er knytt opp mot geografiske område.

– Dei gamle oppskriftene blir lefla med

Noreg har 32 mat- og drikkevarer som har beskytta nemning. Det er blant anna cider frå Hardanger, Lofotlam og festsodd frå Trøndelag. Men det er lite kvardagsmat på lista, seier administrerande direktør Nina Sundqvist i Norsk Mat, som administrerer ordninga.

– Vi opplever kanskje ikkje kvardagsmaten som høgkvalitetsprodukt. Men vi ser at dei gamle oppskriftene blir lefla med. Ein puttar kanskje andre og billegare ingrediensar i ei kjøttkake enn det som var opphavet.

Ho viser til at Sverige, som har langt færre beskytta nemningar enn Noreg, blant anna har gjeve hushållsosten og falukorven eit særleg vern.

Ikkje alt kan kallast norske kjøttkaker

Når nordmenn blir spurt om kva mat som er typisk norsk, svarer flest kjøttkaker. Det er difor naturleg at dette er eitt av matprodukta ein ser nærmare på, seier Sundqvist.

– For å kunne kalle eit produkt for kjøttkake, må ho ha bestemte ingrediensar. Ein kan ikkje putte kyllingkjøttdeig i farsen, det har vi ingen tradisjon for. Det er også ei grense for kor mykje svinekjøtt du kan ha i, elles blir det medisterkaker.

I tillegg står eplesider frå Sogn og fjellam frå Ryfylke på lista over produkt dei håper å kunne starte søkeprosess på i år. Ein slik godkjenningsprosess i Noreg tek som regel to til tre år.

– Det er raskt samanlikna med Frankrike som bruker opp mot sju-åtte år, seier Sundqvist.


Les heile saka hjå NRK.

fredag 20. mai 2022

Noen tanker etter årets 17de mai feiring

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.
Av Amund Garfors. 

Nok en 17de mai-feiring og en nasjonaldag er blitt feiret fra sør til nord. Og atter en gang må jeg bare innse at vårt fedreland er i fare og vil aldri bli det landet som det en gang var. Et godt land og som vi en gang hadde for oss sjøl.  Ja den gang man følte glede over å være nordmann og ha et land som vi kunne kalle for vårt. Selv om disse værmelderne på NRK og TV2 gjør så godt de kan, for å minne oss daglig og sier "landet vårt" når de står der på skjermen. Men dette er nok noe de har fått beskjed om å si, for at vi skal fortsatt skal la oss lure til å tro at dette landet er vårt. 

Nei, Norge er dessverre ikke vårt. Landet skal nå deles med minst 150 andre nasjonaliteter og land. Og når jeg så dette barnetoget som gikk der framfor slottet på den 17de mai, så slo det meg at vi har fått noe skremmende og fremmed inn i landet. En helt annen mennesketype, og som neppe vil bringe noe godt med seg. Alle disse forferdelige påkledningene i svart, med hijab og tildekte ansikt, der disse importerte menneskene ikke viste verken respekt, glede eller takknemlighet overfor et land som har latt dem bosette seg her. Og deer man bare føler vemmelse, angst og forbannelse.

Og borte på Karl Johans gate, på stortingets balkong, der sto det en iraner, en shia-muslim,  i noe merkelig klær og en svart hatt,  stortingspresidenten himself,  Masud Gharahkhani, sjefen i stortinget og som skal etterforske tidligere juksemakere.  Ja han viftet med et stort  norsk flagg og så ganske så lite norsk ut som der han sto i timevis og viste seg fram. Hvordan den mannen med en så kort fartstid i stortinget kunne havne i en slik viktig jobb, ja som nummer to i rang, etter kongen, det er for meg helt ubegripelig. Og noe som trolig er bestemt fra utlandet. En skam og en skandale som kommer til å hvile over dette landet som trolig nå har sett sine beste dager.

De som tror at det som skjer i Norge i 2022 er tilfeldig, de bør snarest koble inn hodet, begynne å tenke og ikke lenger leve i en drøm. For det er nemlig noen som ønsker å destabilisere Norge. Og det begynte fra dag en, da denne ufordragelige kjerringa Gro H. Brundtland, førte oss inn i EØS og Schengen. Og der de som kom etter henne, bare har kastet enda mer bensin på bålet for å få bort denne nasjonen. 

Vi er mange som jevnt og trutt i årevis har skreket oss håse, ja som igjen og igjen har advart mot den pågående befolkningsutskiftingen ikke bare i Oslo, men i hver eneste større by i landet. Dette ser vi nå tydeligere  og tydeligere for hvert år, særlig under nasjonaldagen, der  ingen lenger kan nekte på at nordmenn er et folkeslag som skal skiftes ut. Skiftes ut med helt ande mennesketyper. Og fram til nå, så har myndighetene og politikere valgt å plaffe løs på oss budbringere, og kalle oss for alt det onde som de kan finne på.

Ja, det har sine sosiale, økonomiske, sikkerhetsmessige, fysiske, psykiske, sosiologiske, kulturelle og etiske sider ved å skifte ut en hel by sin befolkning. Enhver form for samhold, trygghet og glede forsvinner for de gjenværende sjeler som er blitt lært opp til å se på byen som sin. Ja hvor man kan være trygg og ikke behøve å bevæpne seg i det offentlige rom. Nordmenn flest har ikke den erfaringen som kreves for å takle tilstander som man opplever i shithold-land. En skremmende multikultur som nå også har inntatt Norge. Ergo fortsetter flukten fra Oslo og andre storbyer, uten at folketallet i byene minker noe større av den grunn.

I årevis har jeg hevdet at vår tid, vår kultur og vår kristne tro er på hell.  Og er satt under press av en multikulter som våre sinnssvake politikere bruker 300 milliarder kroner på i året, som betaler dyrt for landets og folkets undergang. Jo, de bruker de skarpeste hoder og de beste verktøy for å underminere denne nasjonen. De vet å bruke sin makt mot folket. for hadde folket fått sagt sitt i en folkeavstemning, så hadde landet aldri sett ut slikt det nå gjør. Og her sitter vi, som en gjeng brekende sauer, og tillegger politikere dumskap og naivitet, fordi grensene står vidåpne for en massiv import av ukultur, undergang og forfall når man ser et tiår eller to framover.

At dette er en villet utvikling, det har jeg vært klar over lenge. Det er mye uvitenhet om masseinnvandringen og utskiftingen av det norske folk. Man unnskylder hele tiden politikerne med  at de er idioter og som ikke forstår hva som foregår. Sannheten er at det er velgerne som er idioter! Fordi de ikke forstår eller vil forstå at våre skammelige og uansvarlige politikere bare oppfører seg som papegøyer, tar ordre fra FN og Brussel. Og der de sjøl trolig også ønsker denne utviklingen.

De unge som er født på slutten av 90-tallet skal i løpet av de neste 10-15 år sette egne barn til verden. Noe de i mindre og mindre grad vil gjøre. Begrunnelsen for denne vegringen varierer. Og blant de mest ekstreme er de unge kvinnfolkene som ikke vil sette barn til verden. Og det grunnet dommedagssektene sine klimakrisepropaganda som svelges lett og hvor mange har mistet troen på framtida. Og jo færre nordmenn som fødes, jo flere fødes av de importerte fra MENA-land. Og som ikke akkurat er overbegeistret for oss nordmenn.

Den gedigne forløyetheten, hvor bra alt skulle bli,  med denne skremmende multikulturen. Og benektelsen fra vårt kollektive maktapparat for å tilsløre konsekvensene av en like så villet som totalt feilslått politikk gjennom et halvt århundre, det vil bli stående som en skamplett for alltid.

Og der det bør reises et monument over et "demokratisk" maktapparat som heller angriper og undertrykker ytringsfriheten. I stedet for å forsvare sine borgere mot ei skremmende tid som kommer. Ei tid som ikke vil bli veldig festlig!

Ankenes, 18/5 2022.

Amund Garfors

Demokratene
Nordland

torsdag 19. mai 2022

Eliten treng ikkje vår tillit, dei treng oss berre som røystekveg!

Av Norvald Aasen. 

I ein artikkel spør Ola Bergheim kvifor i alle dagar politikarar, departement osv vil at vi skal miste all tillit til deg? Svaret er nok at dei gir blanke i kva vi vanlege folk meinar! Dei har sine metodar til å sitje ved sine maktposisjonar uansett kva vi måtte meine om dei. 

Media hjelper dei slik at dei får sine røyster ved val, slik dei er vande med, når dei så er sikra sine posisjonar kan dei hjelpe dei som hjelpte dei sjølve, og der florerar med kremjobbar på drøssevis av oppretta stillingar som dei kan gi sine vener som takk for hjelpa. 

Så har vi WEF der det sit norske politikarar i toppjobbane og for oss vanlege folk, som det heiter, er meiningane uinteressante, og der tel berre status og pengar. Status milliom dei store i verda og ein pengestraum som også gjer at det som har med vanlege folks tankar og kjensler er utan interesse. Og media blankpussar gloriane og sminkar fjesa for eliten til neste TV-opptreden. Det er jo desse som held media oppe med pengar til frotsinga som dei driv. 

Og kven tenar pengar på krigar og elende verda rundt? Det er millom anna media som sel historiar som skal få folk til å samle seg rundt TV-en og aviser slik at styresmaktene, politikarane og alt dette andre unasjonale, kan få ut bodskapen sin godt vinkla slik at opinion vert til føredel for makthavarane. 

Vi treng såvisst ikke snakke om media i totalitære samfunn som vert styrd av diktatorane. Vi har det same her i Vesten og i Noreg, men det er så snedig opplangt at folk flest ikkje ser svindelen. Og dei som vil oppløyse nasjonen og nasjonalstaten kan no feire nasjonaldagen og rope tre ganger tre hurra for det dei vil ødelegge! 

Men hjå meg står flaggstanga naken denne dagen, eg deltek ikkje i svikarane sine hurrarop!"

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

onsdag 18. mai 2022

Land! land! land! Hør Herrens ord!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden".

"Land! land! land! Hør Herrens ord!" Jer 22, 29

Det er Gud som har gitt menneskene faste bosteder og satt grenseskjell mellom dem. Det hører med til det som vi kaller den alminnelige åpenbaring, og Gud har ordnet det slik for at menneskene skulle søke ham. Apg 17, 26-27.

Det er gudgitt at hver nasjon har sitt eget land. Det er Guds mening at nasjonene skulle leve i fred med hverandre og respektere hverandre.

Men skal dette bli virkeliggjort, må vi være tro mot de lover og ordninger som etter Guds ord gjelder i samfunnet.

Det er fire myndigheter som Gud har satt i samfunnet. 

Den første er Guds ords myndighet. Den er all annen myndighet overordnet. Vi kan også kalle den Bibelens autoritet.

Den andre er foreldremyndigheten. I den har all annen myndighet sin rot, sier Luther. Det er ikke samfunnet, men foreldrene som skal oppdra barna.

Den tredje er læremyndigheten. Det er Guds ordning at det skal være lærere, og da tenker vi ikke bare på lærere i Guds ord, men på all sann undervisning. Lærerne skal ha myndighet til å holde disiplin, for at undervisningen kan komme til sin rett.

Den fjerde er øvrighetens myndighet. Det ord som er oversatt med øvrighet, betyr egentlig myndighet. Den går ut på å styre og lede et samfunn og på å opprettholde grensen mellom godt og ondt, sannhet og løgn.

En nasjons velferd og fremtid beror på at disse myndigheter blir respektert og får lov til å gjelde. Når de undergraves, er et land i fare! Da ødelegges et lands kultur, økonomi, moral og religion. Det blir kaos og uholdbare forhold.

Derfor roper vi til det norske folk: "Land! land! land! Hør Herrens ord!" Vend om, før det er for sent. Be Gud oppreise menn og kvinner i vårt samfunn som respekterer Guds lover og ordninger! Da er det håp for Norges fremtid!

tirsdag 17. mai 2022

Gud signe vaart dyre Fedraland


Teksten til «Fedralandet», Norges «nasjonalsalme», ble skrevet av Elias Blix (1844–1902) i 1891.

Salmens tittel er egentlig «Fedralandet», men navngis som oftest med første verslinje.

1.

Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

2.

Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

3.

Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

4.

So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde saa grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukka etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

5.

Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du verna vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

6.

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

7.

No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

Fedrelandssalmen av Elias Blix, er bygget på Bibelen og GUD(Jesus) ord i Salmenes Bok 127,1:

"En sang ved festreisene. Av Salomo. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves."

Ønsker alle og en hver en god og fin 17 mai.

mandag 16. mai 2022

Mangfold synes en uheldig klang å ha fått

Mangfold i varer og tjenester er bra.
Av Dan Odfjell. 
 
Eller er det bare meg som oppfatter «mangfold» som en sosialistisk klisje å ha blitt, til  erstatning for hva, som for eksempel norsk nasjonalt fellesskap? Ordet «mangfold» er politisk snedig og ble av Ap-forlokkende lanserte for å kunne selge inn og innføre statssubsidierte aviser, et statsmedia. Med Høyre som bortreist. Fikk vi mangfold eller enfold? Hånden opp dem som mener det første. Men se, dette mangfolds-begrepet utvides og snedig videre, til det Jonas Gahr Støre kaller vårt nye lykkelige og store «Vi». Men, noen begynner å forstå både hvorfra han kommer og hvor til han vil: For han var Gro Harlem Brundtlands trofaste løpergutt, så sannsynligvis kommer bagasjen med helt derfra. 

Men hvor vil han, og kjenner han sine norske fjell regler om å snu før det er for sent? Jeg tør ikke forvente at han vil høre på meg, selv om jeg er ham langt eldre og burde vært respektert - om ikke annet som i østlige land. Og dessuten erkjenner jeg det gamle visdomsordet om at man skal være ytterst forsiktig med hva man ønsker seg. Så gnir Jonas på Aladdin's lampe og ber om råd og om å uttrykke sitt inderligste ønske, da bør han tenke nasjonalt langsiktig. Og ikke helt å stole på Allah. 
 
Jeg vet hva jeg ville gjøre var jeg i Jonas´ bukser, nemlig å kaste all ideologi over bord for å redde skuten og alt det som reddes kan. Seilføringen må minskes om ikke skuten skal kullseile, så straks ned med seilene; ta fullt rev. Det er ingen skam å snu for å redde skuten og alle om bord. Nå er Norge så usigelig heldig som kan lære av grunnstøtingen til Sverige som hovmodig holdt fast kurs til tross for alle seilasadvarslene. De svenske politikerne har demonstrert at ideologisk stahet har konsekvenser; dessverre en katastrofal utvikling for vårt kjære naboland. I Sverige har folk flest forstått det nå, nær alle bortsett da fra molboene. Og valget der borte til høsten vil alvorlig kunne demonstrere Europas og demokratiets farlige nedside, at det sprenges innenfra med altfor mye uforenelig mangfold. I Sverige, nå på oppløpssiden til årets valg, har muslimene dannet sitt eget parti, NYANS. Og spenningen stiger.. Mange, de som kan, de fraflytter Sverige; selv tidligere innflyttere. Dette blir lett til en akselererende negativ spiral. 
 
Nå opplyser jeg ikke om alt dette for å gni saltet inn i såret til svenskene - jeg synes oppriktig synd på «Du gamla du fria» og håper de rette høyere makter kommer til deres hjelp; for alternativet, det måtte Vår Herre forby - før «mangfoldet» helt tar over. For, for mye av en god ting kan bli for mye har jeg hørt. Derfor bør Jonas nå besinne seg som nyutnevnt statsminister - med det for Norges beste for øye. Tenk hvor heldig Jonas er, han er kommet til makt i grevens tid og med det overbevisende eksempelet Sverige i fullt dagslys, i sann tid og til å lære av. For dum er Jonas neppe, for til slutt oppnådde han jo å klatre helt til topps.. Det jeg ikke misunner ham er det mannskapet som fulgte med, ikke nettopp de skarpeste knivene i skuffen. Faktum er jeg synes synd på ham og håper inderlig, at han ikke mot sin vilje (?) legger grunnen til rette for at Erna Solberg tar over den «neste etappen». For hvem trenger fiender med venner som henne? Nei hei stopp, nå er jeg visst verre enn verst politisk ukorrekt, unnskyld, fy og fy i dette ytringsfrihetens foretrukne land. 
 
Jeg begynte idag å snakke mangfoldet ned, men det må selvsagt korrigeres: Mangfold i varer og tjenester er bra, veldig bra og normalt godt tilgjengelig i et fritt og noenlunde egalitært land, ja, to streker under det svaret! For det motsatte oppleves gjerne under et ufritt og autoritært styresett, som knebler ytringsfriheten samt propaganderer gjennom meningsmonopoler likt det gamle Pravda og vårt eget NRK; Ja, unnskyld meg for å falle ut i den politiske ukorrekte smørjen igjen. Men jeg føler meg ofte som manøvrerende mellom skjær og grunner, samt at jeg hele tiden må være ekstra på vakt i den politiske skjærgården. Men opplev forskjellen mellom Sovjet og Norge; der borte forsto leserne forskjell på sannhet og propaganda, det gjør ikke de mange godtroende i Norge. Det eneste de to statskanalene har til felles er å kjøre på sport og annet politisk ufarlig, dog med snedig indoktrinering innimellom; forsøksvis skjult.
 
Til slutt ønsker jeg Norge et strålende 17de mai med norske flagg vaiende og med norske barn og sang nasjonalt jublende frem til Slottsbalkongen og ellers. Barnetoget av uskyldige, knapt politisk forførte barn, er vårt beste håp for fremtiden. Ikke at noen lenger tror eller noensinne trodde at de kongelige var ufeilbarlige. Men de er norske, og de representer slik vår tradisjon og vår kultur. I disse turbulente tider trenger vi all den tradisjon vi kan mønstre frem til full offentlighet. At politiet har utkommandert seg selv (?) som bevæpnet til vår nasjonale feiring ser jeg som feilt og usigelig trist. Vi nordmenn skal vel ikke beskyttes mot oss selv? Dette egner seg mest til politisk undertrykkende skremsel til å fortviles over, det også. Hr. Statsminister, dette seneste unorske må De iallfall sikkert kunne ordne opp i, som landets øverste politiker.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 15. mai 2022

Myndighetenes negative holdning til Guds Ord

Vi vil si takk til generalsekretær Steinar A. Hopland for hans innlegg i Dagen av 29. april 2022 og NORGE IDAG 6. mai 2022 kalt: »Staten ønsker ikke at fortellingen om Jesus skal spres».

Vi beklager at Gideon, som i sytti år har fått dele ut bibler, ikke får lov til det lenger.

Udir og kunnskapsminister Tonje Brenna og nå sist har også sivilombudet sagt nei. Med andre ord ser det ut som om ikke noen av dem tar hensyn til Grunnlovens § 2 hvor det heter: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grunnlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighetene.»

Vi kan gjerne stille spørsmålet hvorfor ingen av disse personer eller etater ønsker å la unge mennesker få bli kjent med basis for Grunnlovens § 2. Er det på grunn av at Guds ord ikke samsvarer med statens «nye religion»?

Det er jo underlig at ateistene og agnostikerne i Human-Etisk Forbund, som er motstandere av alt som har med Den treenige Gud og kristendommen å gjøre, skal få sin ugudelige vilje igjennom.

Det er trist og beklagelig at kunnskapsministeren, som har et ateistisk livssyn, skal frata norsk ungdom muligheten til å få ny-testamenter og bibler gratis.

Bibelen, Guds ord, har hatt en enestående betydning for ikke bare det norske samfunn, men for hele verden. Den er blitt kalt, blant annet, «verdenslitteraturens perle» og «bøkenes bok».

Den indiske filosofen, Vishal Mangalwardis sier at Bibelen skapte vår moderne verden av vitenskap og lærdom fordi den ga oss Skaperens visjon om hva virkeligheten handlet om. Det var det som gjorde Vesten til en lesende og tenkende sivilisasjon. 

Videre sier han at postmoderne mennesker ikke ønsker å lese bøker som ikke direkte bidrar til karrieren deres eller gir dem nytelse. Det er et logisk resultat av ateismen som har innsett at den menneskelige forstand ikke gir grunnlag for å vite hva som er sant og rett.

Forfatteren Walter Scott skrev en gang om den dyrebare Bibelen:
«Det finnes ikke noe som den ikke kan skjenke hvert menneske som kjenner sin nød og søker dens rikdom. Sannhet som aldri eldes, glede man aldri blir trett av, - en krone som aldri ruster, lindring i bekymring, ro i smerte og et salig håp om evig liv – dette er de gaver Herren skjenker den som elsker hans ord.»

Er det ikke nettopp den trøst og oppmuntring dagens ungdommer trenger i sin søken etter mening med livet? Hvorfor berøve ungdommen for denne mulighet?

Vi må innrømme at vi ser på denne negative og gud-fiendtlige holdning til Guds Ord som trist og forstemmende. At statsråden lar FRI og Rosa kompetanse få fri adgang til barnehager og skoler, er underlig. De som ikke bryr seg om det kristne verdigrunnlaget som samfunnet er bygget på, men motarbeider det med sin radikale kjønnsteori som er i slekt med oldtidens dyrkelse av Baal og Astarte. 

Vi vil støtte Gideons arbeid for ungdommen. Vi synes det er glimrende at Gideon, som generalsekretæren skriver, vil være med å spre lyset, Ordet og nåden på skoler, i hoteller, innenfor fengselsmurer, på sjukehus og ungdomsfestivaler.

Takk at dere i Gideon ikke vil la dere stoppe å spre Den hellig Skrift selv om dere møter stor motstand for dem som fornekter Den treenig Gud og ringeakter Den hellige Skrift.

La oss legge saken fram for Gud i bønn! Han vil lære oss og vise oss vegen videre.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Gunnar Holth

lørdag 14. mai 2022

Men Jesus kalte dem til seg og sa: "La de små barn komme til meg, og DREP dem ikke! For Guds rike hører slike til." (Lukas 18,16)

biskop Anne Lise Ådnøy
Overskriften her er av Kirkehøyden, mens selve saken handler om den skandaløse bønnen til biskop Anne Lise Ådnøy, som på sin Facebook-side la ut en bønn for selvbestemt abort.

«Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen,» ber Ådnøy på sin Facebook-side.

Avisen Norge IDAG omtaler saken og skriver bl.a. følgende:

«Biskopen sitt abortutspill er sjokkerende». 

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy engasjerer seg i den stadig mer opphetede kampen om abort i USA. På sin Facebook-side la hun ut en bønn for selvbestemt abort. Hun blir sterkt kritisert av blant andre et medlem av bispedømmerådet.

Blant dem som reagerer sterkt, er et av bispedømmerådsmedlemmene i Stavanger.

– Biskopen sitt abortutspill er sjokkerende. Jeg tenker særlig på at biskopen utelater det ufødte livet i bønnen sin. Barneperspektivet er helt borte. Men abort handler alltid om minst to liv. Det er minst like viktig med bønn for det ufødte liv, sier Therese Egebakken.

Les hele saken på Norge IDAG.

fredag 13. mai 2022

Ukraina-Russland-krigen: Europa kan være den økonomiske taperen


Strategien med å innføre økonomiske sanksjoner for å skade Russland for sin invasjon av Ukraina, kan gi et økonomisk nedfall som er forskjellig fra det lederskapet i Europa for tiden forventer.

Spørsmålet er hvem som vil bli mest skadelidende? Hvem vil være de økonomiske taperne fra den stadig utvidede konflikten mellom Ukraina og Russland på kort og lang sikt? 

Sannsynligvis ikke amerikanerne som ikke i like stor grad er avhengige av russiske råvarer. 

Med høye priser på olje, gass og andre råvarer blomstrer Russlands økonomi med penger som strømmer som vann inn i reservene. Rubelen er sterkere enn noen kunne forutse.

Tilbakeslaget fra vestlige sanksjoner er derfor kanskje ikke så hardt som Europa, truet av sin egen resesjon, håper på.

Situasjonen er ikke sammenlignbar med slutten av Sovjetunionen, der Vesten spilte sin sentrale rolle. Ved Sovjetunionens fall var oljeprisen historisk lav og saudierne oversvømmet oljemarkedet og hjalp amerikanerne med å dyppe sovjeterne ned etter hvert som den sovjetiske økonomien krasjet.

De amerikanske strategene er selvfølgelig fullt klar over at økonomiske sanksjoner på dette tidspunktet ikke vil ha samme effekt på Russland blant de høyeste energi- og råvareprisene på mange år.

Den USA-ledede unipolare verdenen har lenge hatt Washington-strateger som vet godt hvilke knapper de skal trykke på for å produsere ønskete konflikter som Amerika er satt til å tjene økonomisk på. 

De vet at sanksjoner mot russiske råvarer levert til Europa vil føre til at prisene går gjennom taket – og Russland vinner enormt på det.

Den enorme asiatiske markedsetterspørselen etter russiske råvarer og naturressurser er også kjent for den nykonservative amerikanske ledelsen.

De vet at når Europa stenger seg selv, vil strømmen av naturressurser øke østover fra Russland til rabatterte priser, noe som beriker og forbedrer konkurranseevnen for Kina, India, Pakistan og så videre.

Amerikanerne vet også at det er Europa som vil bli massivt skadet, mye mer enn USA, ettersom de har hatt omfattende handel med nabolandet Russland.

Etter lenge å ha fryktet Tysklands og Europas stadig tettere handelsforbindelser med Russland, har Ukraina-krigen avsluttet den positive tonen. Man kan gjette at Pentagon er veldig fornøyd med den nåværende utviklingen.

Ingen truer amerikansk jord, og Europa er slagmarken med massiv ødeleggelse – nok en gang.

torsdag 12. mai 2022

Grete Faremo: En av Arbeiderpartiets mange "bemerkelsesverdige"

Av Dan Odfjell. 
Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP. 
 
Ja, mer en det, senest handler det om den tidligere justis- og forsvarsminister Grete Faremo som siden 2014 har suget på kjøttbeinet UNOPS, et lite kjent FN-kontor hvor hun har figurert som sjef. Det er typisk slik, FN knytter til seg brukte venstreside-politikere for å holde kjøreretningen rett frem. Og bemerk, Erna Solberg er også med i FN stallen, for hun har på mer enn en måte bevist seg akkurat som sorten. Overskriften 9/5/22 på Resett var: «Faremo-skandalen. Det er et mønster her» godt skrevet av Øystein Steiro Sr. På «document.no lød det slik: «Grete Faremo går av som FN-topp etter pinlig New York Times-avsløring». Men se, et rent Alibaba og de 40 røverne har nå alltid FN vært, helt fra 1946 med Trygve Lie (Ap) som den gang organisasjonens første generalsekretær, angivelig etter forslag fra Sovjet..
 
Folket er opp mot en ideologisk hardkokt mur av fortielser og benektelser.. Vi kan dessverre ikke vente hjelp fra de norske riksmediene - som er kjøpt og betalt - med sine venstrevridde redaktører i spissen. Men likevel kommer gjerne mye politisk sannhet frem til slutt; er det ikke bemerkelsesverdig hvilken makt som ligger bak sannheten? Det selv om Ap og Jonas Gahr Støre forsøker å slå den ned, gang på gang. Likevel greier knapt Jonas helt å skjule alle sine bemerkelsesverdige medløpere i stallen. Han begynte sin regjeringstid sist høst med å utnevne sin påståtte «ærligste» medspiller til stortingspresident, Eva Kristin Hansen; til nest etter Kongen i rang. En stor tabbe det, av rang..
 
For deretter ble Hansen tatt i fusk og måtte gå av i skam, nå politianmeldt. Deretter utnevnte Jonas en iraner av alle til norsk stortingspresident, som kvitterte ved straks å reise hjem på juleferie med sin iranske kone, angivelig på iransk pass. Så rokerte Jonas sin minister-kabal med å flytte den tydelige ukvalifiserte Marte Mjøs Persen fra Olje- og energiminister-posisjonen til Arbeids- og inkluderingsminister-taburetten, hvor hun så også kom skjevt ut fra hoppkanten. At utenriksministeren Anniken Huitfeldt også stadig tabber seg ut, har riksmediene det svært vanskelig for å skjule. Alt i alt en Ap bemerkelsesverdig forestilling, men knapt til forlystelse. At sjefen selv, Jonas, sender offensive krigsvåpen (sågar mot vårt lands etablerte eksport forbud..) til krig mot vår nabo, Russland i nord, det er utilgivelig arrogant og dumt.
 
Det forekommer meg at både Jonas og Erna er mer enn arrogante. De har det til felles med den arrogante, franske Emmanuel Macron at de beskytter de antinasjonale og gir sine land slik på båten. Kanskje det forklarer deres felles FN globalisme mer enn noe annet. Globalisme er blitt en farsott av en karrierevei, overhodet ikke en statsleder verdig - det å være anti eget land og folk. Den feige Macron hadde fortjent å tape det franske presidentvalget. Som et valgtriks besøkte han en islamist-bydel av Paris og mot bedre vitende lot som tilhørerne var franske arbeidere. Det tillot ham å snakke om et stigmatisert og splittet land og spille opp til tilhørerne. Men sannheten kommer frem.. Muslimene deklarerer allerede åpent at Frankrike er deres.. Det sier de sikkert også i Sverige; enn så lenge litt mer skjult.
 
Den som kanskje best har beskrevet norsk sannhet i etterkrigstiden er Ole Jørgen Anfindsen gjennom boken Selvmordsparadigmet, som utkom allerede 2010. Men typisk, både boken og forfatteren ble raskt slått til jorden. Dette vil jeg komme tilbake til som en stor og egen sak. For sannheten skal frem og dens apostler skal høres til slutt. Det gjelder også løgnaktige sider av den uvirkelige uhyggelige krigen i Ukraina.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 11. mai 2022

Be, så skal dere få

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere."
Luk 11, 9

Det er om å gjøre for Jesus å legge ordene inn på oss. Selve måten han uttrykker seg på, viser det. Og dessuten har han gjentatt disse ordene flere ganger ved forskjellige anledninger.

Det er en tredobbel oppfordring med et tredobbelt løfte. Og som om ikke det skulle være nok, føyer han til en tredobbel forsikring om at den som ber, han får; den som leter, han finner; den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

Det er tre forskjellige uttrykk for og tre forskjellige anvendelser av bønn Jesus gir oss her.

Be! Det er sagt til den som mangler det han skulle ha og ikke vet hvor han skal ta det fra. Det er jo nettopp vår situasjon som kristne. Hva det enn dreier seg om av det vi skal være og gjøre som kristne, står vi som tiggere overfor Gud. Det er helt bokstavelig slik som Jesus sier: "Uten meg kan dere intet gjøre." [Joh 15, 5]

Denne følelse av avmakt og hjelpeløshet og tilkortkommenhet, ikke minst overfor de oppgaver Gud selv har lagt på oss, kan virke lammende på oss. Ser vi på oss selv, fører det bare til mismot og nederlag. Selvopptatthet er alltid farlig.

Jesus vil nettopp ikke at vi skal se på oss selv! Vi skal se på ham som er troens opphavsmann og fullender, [Heb 12, 2] og på de løfter han har gitt oss. Vi har en Far i himmelen som er rik nok for alle dem som kaller på ham. [Rom 10, 12]

Be! Sier Jesus. Da får du. Det gjelder, forsikrer han, hver den som ber.

Bruker du denne retten? Tar du deg tid til å be?

Hvis du ikke bruker den retten Gud har gitt deg, kan du heller ikke vente å få det han lover deg.

Men tar du deg først tid til å be, kommer du til å få rikelig tid til bønn, og løftet som er knyttet til å be, blir oppfylt på deg i langt større grad enn du trodde var mulig!

tirsdag 10. mai 2022

Hun er første kvinne som toppsjef i NRK

Fra Vårt Land
Foto: Tuva Skare. 
Tipset av Kirkehøyden. 

– Jeg har ingen ønsker om at publikum skal merke så mye til meg. 

For første gang har NRK fått en kvinne som sjef. Vibeke Fürst Haugen vil lage bedre TV-gudstjenester, men synes NRK leverer bra på innhold om livssyn og religion.

– Hvordan lyder paragrafen i NRKs vedtekter om religion og livssyn?

– NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i Norge.

– Hvordan synes du NRK oppfyller oppgaven i dag?

– Vi jobber med å utvikle vårt tilbud innenfor dette området. Det er til diskusjon og debatt innimellom, men jeg opplever at vi leverer bra.

– Hvordan kan dere gjenspeile mangfoldet av livssyn og religion bedre?

– Tidligere i uka var det jo id, som vi feiret med «Festen etter fasten». Det er et tilbud vi ser treffer veldig bredt. Jeg er ikke muslim, men har veldig stor glede av å bli kjent med hvordan muslimer feirer sin høytid.

– Hvorfor har NRK valgt å prioritere og bruke tid på programmer som «Festen etter fasten»?

– I tillegg til å speile det religiøse mangfoldet i Norge skal vi også være en fellesarena for alle som bor i Norge. Vi skal være en arena som er raus og mangfoldig, som skaper forståelse, og hvor man kan bli bedre kjent med hverandre.

– Jeg synes det har vært noen veldig fine morgenandakter. Jeg er ikke fast lytter, men jeg er stolt av at vi tilbyr morgenandakter som speiler bredere enn man først kunne tenke seg.

– Hvordan vil du formulere ditt eget livssyn?

– Jeg er ikke medlem av Den norske kirke, men jeg tror det finnes noe som er større enn oss.

Les hele intervjuet på Vårt Land

mandag 9. mai 2022

Fortsettes asylinnvandringen tapes landet, garantert

Av Dan Odfjell. 

Se til Sverige og se slik samtidig inn i norsk, snarlig fremtid. Eller til Frankrike. Det viktigste statsmakts-virkemiddelet - likt Pravda i Sovjet - i det norske udemokratiske «systemet», er utvilsomt statskringkasteren NRK - og det politisk med noen sin opplagt vitende vilje. Som de sågar snedig tvangsbeskatter folket for. Så representerer da slik indoktrinering demokrati? Bestemt nei, det er det helt motsatte, et godt skjult statsdiktatur. Men våre diktatorer later seg snedig som folk flest, nemlig for tiden Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, som på skift skakk-kjører landet. Men se, de er ikke forskjellige fra historiens mange andre diktatorer, som, uten unntak, var egosentriske og svært opptatte av egen makt. Ulykke medfulgte gjerne. 
 
Indoktrineringen går stadig for fullt sist mandag feiret NRK muslimenes høytidsdag Id. Tilstede var Jonas pliktskyldigst og holdt en tale. Men redaktøren på Resett punkterte NRKs jubel-ballong for oss ikke-muslimer med disse sanne enkle ordene: «Det er ingen grunn til å feire at Islam har kommet til Norge - for noen andre enn dem som allerede er muslimer». Det rare er at hverken Erna eller Jonas tidligere har vist interesse for religion, heller tvert imot. Og nå arbeider de for å fremme Islam som om den skulle være en del av norsk kulturarv. I Norge, helt tilbake til 1920 tallet, har Arbeiderpartiet forsøkt å knekke kristendommen. Men en såkalt middelaldersk religion som stammer fra ørkensanden på den arabiske halvøya med sin krigerske forhistorie, den på-tvinges oss.. Hvorfor? Spesielt når den har bevist seg farlig og uregjerlig?
 
Jeg har mine teorier, men skal ikke her komme hverken Jonas eller Erna i forkjøpet. De er de regjeringsansvarlige og de må forklare seg eller trekke seg tilbake i hui og hast. For helt dumme er de neppe, så det å forklare seg for det norske folket er nødvendig. Om ikke beviser de seg som folke-svindlere og forgiftet av egen ambisjon og makt. Da vil de, ja kanskje uansett all den skade de allerede har gjort fedrelandet, gå ned i norsk historie som de ledende arkitektene til tapet av Norge som et fritt og godt land. Men prosessen, som vi bevitner med egne øyene og i sanntid, kan ennå snues om de er ærlige, uredde og resolutte og stopper finansieringen og/eller tøyler riksmediene for ensidighet. Samt øyeblikkelig stopper import av fremmede krefter. Det siste er enkelt, et pennestrøk. Gjør de det, vil de kunne gå ned i europeisk historie som helter. 
 
Ingen er allvitende, og vi skal alle dø. Likskjorten er uten lommer. Det eneste vi legger etter oss, enten vi er sekulære eller religiøst opptatte, er et ettermæle rent generelt - eller spesielt til vår egen etterslekt. Jeg er 84 år født før verdenskrigen og ennå med tysk okkupasjonstid i minne. Mest husker jeg frigjøringen i 1945 og norsk glede og forbrødring på tvers av alle politiske partier og samfunnsklasser, en jubel og vaiende norske flagg som jeg aldri glemmer. Fra gatene i min fødeby Bergen; med et patriotisk folkelynne fremdeles. Byen fostret Christian Mikkelsen som ledet oss ut av unionen med Sverige. Edward Grieg og Henrik Wergeland og andre kjemper kom fra Bergen og selvsagt fra hele landet rundt, stolte av sitt fedreland både fra tidligere tider som Fritjof Nansen, Roald Amundsen og pioneren Hans Nielsen Hauge. 
 
Det er tid til å vise respekt for alle dem som gikk foran oss, våre forfedre og mødre, som bygget og sloss for landet. Men det Norge nå trenger nye helter og nye politikere med et format som Christian Michelsen og Fritjof Nansen - politikere som skjønner alvoret i den situasjonen landet er i, og som er villige til å gjøre noe med det - i stedet for karrierepolitikere som lar utviklingen gå sin gang på autopilot mot en usikker skjebne, mot Norges og Europas undergang slik som Douglas Murray så godt beskriver det.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 
 

søndag 8. mai 2022

Forsoningen forbinder himmel og jord

Av Hans Erik Nissen. 
Innsendt av Olav H. Kydland. 

For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved hans blod å korset,” (Kol 1, 19-20) 

I Jesus er det skjedd en grunnleggende forsoning. Rekkevidden er uendelig, for den forbinder himmel og jord. Forsoningsmidlet er blodet på korset. Gjennom den er det stiftet fred.

Kan en undres over at et Guds barn elsker ordet om korset? Når alt kommer til alt er det det saken dreier seg om. Korsets blod har rørt alle. Derfor er det heller ikke noen som ikke kan bli frelst. Det finnes ikke noen synd i verden som Jesus ikke har kjent som sin. Hans blod rant som straff for alle våre overtredelser.

Din og min frelse beror på et forhold mellom en far og hans sønn. Da Sønnens blod ble utgytt under hans himmelske Fars vrede, ble det stiftet fred mellom deg og Gud. Han forsonet deg med seg selv. 

Blodet har ikke bare berørt alle, det har også berørt alle ting. Det er derfor det kan virke sammen til det gode for dem som elsker Gud. Det overgår vår fatteevne, men troen vet at det er sant. Derfor blir et Guds barns livsresultat dette ene: Han har gjort alle ting vel! I alt og gjennom alt lar han deg møte forsoningsblodet.

Forsoningen gjelder ikke bare i dette livet. Det gjelder også i evigheten. Den lar himmel og jord møtes i et kors.

Alt i den himmelske verden minner deg om forsoningen. Gud ønsker at vi priser ham som ga sin Sønn som sonoffer. Og Jesus skal opphøyes som Lammet som ble slaktet. Allerede her synger vi sangen til Guds og Lammets ære. Når din tro griper forsoningen, blir din sjel fylt av en guddommelig fred. Denne freden er forbundet med blodet på korset.

Fred betyr forening. Slik som den korsfestede, rekker Jesus den ene hånden til deg og den andre til sin Far. Begge hender er gjennomboret. Gud og du er forent i offeret på korset. Du har det tilfelles med Gud at korset betyr alt for dere begge.

Hill deg kors, mitt eneste håp!

(Oversatt fra dansk)

lørdag 7. mai 2022

Hater eller frykter Erna Solberg ytringsfrihet?

Av Dan Odfjell. 
 
Erna, som statsminister, var i hele 8 år tydelig på lag med venstresiden i medie-politikken, en mediepolitikk som er ideologisk preget og tildekkende. På sin vakt forlenget hun helt frivillig åremålskontrakten med Thor Gjermund Eriksen - en tidligere aktiv SVer - med en ny 4-års-periode. Eriksen ble kløktig påsatt som NRK-leder av Ap like i forkant av valget i 2014 for, med maksimal kraft, å kunne bruke statsinstitusjonen til å fremme venstresidens politikk. Partiet Høyre var, før Ernas epoke, et klart borgerlig parti. Men hva har skjedd? Har "Jern-Erna" skiftet side, med eller uten sitt eget parti på slep?  
 
Arbeiderpartiets indoktrinerende, subsidierte "mangfolds-medier" ble bare videreført, og Erna sanksjonerte at NRK heretter skal finansieres over skatteseddelen i stedet for å være abonnentsbasert. Seiler derved Erna under falskt flagg? Ja, det kan hevdes fordi ytringsfriheten er selve grunnvollen for et sant demokrati som nå aktivt sensureres vekk. Og Erna benyttet NRK som mikrofon-stativ for å nedverdige USA, dvs vår viktigste allierte med dets president Donald Trump. Unødig, uklokt og udiplomatisk, med USA som den eneste som kan forsvare vårt nå forsvarsløse land. Erna la ikke to pinner i kors til norsk forsvar, dessverre feminint omgjort nær ubrukelig blitt. 
 
At venstresiden hater og frykter ytringsfrihet, kommer godt frem i USA, omtalt av Erling Marthinsen på document.no 27/4/22 med overskriften «Hvorfor frykter de Elon Musk?» At Musk har kjøpt Twitter og vil privatisere selskapet, skaper panikk for at Trumps konservative stemme (som har fått rett i det meste) igjen skal kunne nå ut til folket direkte. Twitter nektet ham adgang, altså udemokratisk sensur. Det gir varsler om en autoritær, totalitær verden som gjennom sin kontroll ikke fremmer den lille mann og kvinnes interesser. 
 
Vi aner forklaringen på hvorfor sensur passet Erna på en prikk. Som globalist hadde hun noe å skjule, unasjonalt på lag med Jonas Gahr Støre, bak kulissene. Innvandringspolitikken var en viktig ting. Men Erna demonterte også landets selvstendighet ved å fremme seg selv, EU, FN, ja resten av verden. Uhørt var det da hun på en konferanse i Tyskland for åpen mikrofon indikerte at Norge tilhørte hele verden; at nordmenn ikke hadde mer rett til eget land enn enhver annen verdensborger. Snakk om svik som trengte NRK-sensurering. Og Ernas venninne, Angela Merkel, er nå gått ned i historien som en Europa-døder. 
 
Jeg kunne nevne hennes uforståelige Marrakesh-traktat (fremdeles ikke forklart) og annet, men begrenser meg her til Acer-ulykken. Våre høye strømpriser viser folket bare «tippen» av uforstanden. Hva våre elite-politikere representer, det greier jeg knapt å forstå som annet enn en slags hypnotisert transetilstand. Men for dem personlig må «transen» sikkert være meget lønnsom, ellers ville de neppe holdt på? Uten folkeavstemnings-mulighet er folket gjort sjakk matt. Det synes folket ikke å forstå, nettopp takket være Aps og Ernas nå felles og skamløse mediepolitikk. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

fredag 6. mai 2022

Slutten på en økonomisk illusjon


De gode tidene er over. Nye makroøkonomiske realiteter viser at dagene med tankeløs etterspørselsstimulering, garanterte redningsaksjoner og aktivistisk klimapolitikk nå må legges bak oss.

Inflasjonens avkastning markerer et vippepunkt. Etterspørselen har truffet tilbudets murvegg.

Våre økonomier produserer nå alt de kan. Dessuten er denne inflasjonen helt klart forankret i for ekspansiv finanspolitikk.

Mens tilbudsjokk kan øke prisen på én ting i forhold til andre, øker de ikke alle priser og lønn sammen, skriver John H. Cochrane , seniorstipendiat ved Hoover Institution.

Mye ønsketenkning må forlates, og starter med ideen om at regjeringer kan låne eller skrive ut så mye penger de trenger for å spraye på alle problemer.

Statens utgifter må nå komme fra nåværende skatteinntekter eller fra troverdige fremtidige skatteinntekter, for å støtte ikke-inflasjonær låneopptak.

Stimulusbruk for sin egen skyld er over. Regjeringer må begynne å bruke fornuftig. Å bruke for å «skape arbeidsplasser» er tull når det er omfattende mangel på arbeidskraft.

Dessverre reagerer mange regjeringer på inflasjon ved å låne eller skrive ut enda mer penger for å subsidiere energi, bolig, barnepass og andre kostnader, eller for å dele ut mer penger for å dempe slaget fra inflasjon – for eksempel ved å ettergi studielån.

Denne politikken vil føre til enda mer inflasjon. Les hele artikkelen på Project Syndicate.

torsdag 5. mai 2022

Ønsker noen en parasittisk tilværelse hvorved andre jobber for dem?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Javad Parsa / NTB. 
 
Å snylte på andre forekommer meg trist og skammelig, ei heller typisk i vårt gamle land, der det rett og slett var upassende - og spesielt uten takk å få. Men dessverre, det kan se ut som vår nye «overklasse av nordmenn» aspirerer presist i den retningen. At noen gratis skal arve alt vårt, at alle vi ikke-muslimer skal bli dem underordnet som dimmier, som slaver tilslutt. 

Sosialistene har vist seg farlig autoritære på lag med et udemokratisk innvandringssprengt EU. Og de synes å mene at Norge er staten - og omvendt. De nevnte er for utjevning slik at alle blir fattige, men lykkelige - ved ikke å eie noe.. Det arbeider det korrupte FN aktivt for, den store uoppnåelige «en-verdenen» samt omfordelingen som implisitt i den utopiske Agenda 2030; med store «tenkere» slike som Klaus Schwab og Erna Solberg om bord. Hallo Norge, dette synes samtidig å ha blitt Høyres "build back better-sak" med Erna fremst marsjerende, i takt med Ap og andre ødeleggende globalister. Som om vi ikke hadde nok med islamistene. Med Erna vil dessverre mørket senke seg over partiet Høyre.
 
Har Norge sett sine beste dager, et høy-aktuelt spørsmål når Sverige nå til et skrekk-eksempel av et land er blitt. Alle bortsett fra NRK kan se det selv på lang avstand.. Men likevel, de politisk korrekte riksmediene kan ikke omtale eller innrømme realitetene. Snakk om å leve og å oppføre seg inni en ideologisk boble. Det gjelder, tilsynelatende, ikke å sette våre unasjonale politikere i forlegenhet. All sunn fornuft er forbudt i en stadig mer rabiat verden. 

Mitt håp er at Joe Biden og hans korrupte lakeier har gjort så mye dumt at republikanerne til høsten fratar dem makten i begge kongress-kamrene. Og kaster ekstremistene på dør. Det kan også gi det autoritære EU, med globalistene på lag, et skudd for baugen. Når Anniken Huitfeldt høylytt snakker om å anvende «robuste mekanismer» og straff mot Ungarn og Polen - fordi de nekter seg påprakket fremmed og ødeleggende innvandring - da viser hun seg tydelig som utpekt av Jonas Gahr Støre som vårt UDs autoritære rette leder.
 
På Resett hadde redaktøren selv et innlegg 3/5/22 under tittelen: «Feigt og upassende av Støre under Id» og det innlegget satt.. Helge Lurås avsluttet nøkternt nemlig slik: «Det er ingen grunn til å feire at Islam har kommet til Norge - for noen andre enn de som allerede er muslimer». Lurås tok utgangspunkt i statsministerens tilstedeværelse på Rådhusplassen mandag ifm den islamske høytidsdagen, hvor han holdt en appell. 

Etter min mening, Jonas Gahr Støre måtte tydeligvis og skamløst unnskylde oss for omsorgen for ukrainerne - for å komme påstander i forkant om at vi har mer sympati for dem fordi de er hvite og kristne.. Men Støre opprettholdt ikke sin egen oppfordring for dagen, om at dette var en «tid for felleskap, solidaritet og takknemlighet». Derimot maktet han å tåketale om «grusomheter» som «rammer mennesker likt, uavhengig av hudfarge, religion og kulturell tilhørighet». Men ingen andre enn Støre selv kan vite hva han egentlig mener om disse «religiøse» sammenkomstene, som han har mye skyld i. På norsk heter det at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg..
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

onsdag 4. mai 2022

La meg bli som et lite barn igjen

Av Spikeren. 

Når jeg en dag dør eller blir tatt bort, da ønsker jeg å bli som et lite barn igjen. Jeg vil gå inn i Guds rike, ikke med en kropp som er formet av jord fra marken, men med et himmelsk herlighetslegeme, uten lyte, uten synd og uten skam.

Der vil jeg legge meg sliten og trett i min evige Fars armer. For han trøster meg, han som er lys og kjærlighet. Ja, han vil tørke bort hver tåre fra mine øyne. For her skal ikke døden være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er nå borte.

Etterhvert setter han meg forsiktig ned og jeg ser at jeg nå befinner meg i en praktfull hage. Her er hverken sol eller måne, men alt rundt meg skinner likevel klart som krystall. Det er Guds herlighet som lyser om meg, og Lammet er selve kilden.

Måpende av beundring, tar jeg mine første stabbende skritt ut i denne guddommelige hagen. Gresset er grønnere enn jeg noen gang har sett det. Blomstene bærer farger som vi ikke er i stand til å se her på jorden, og frukttrærne er så praktfulle at det ikke lar seg beskrive med ord. De bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for meg. 

Mens jeg ennå stod der og tok alt dette vakre innover meg, kom en pekende hånd bakfra og jeg hørte min Far si: 

- Ser du elven der borte?

- Ja, sa jeg, stille og undrende mens jeg så i retning der hånden pekte.

- Det er elven med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 

Jeg var målløs... Fant ikke ord... Og min Far fortsatte:

- Etter hvert deler den seg i fire grener. Den første heter Pisjon, som betyr "utvidelse". Det er den som renner rundt hele Havila-landet, der det er gull. Gullet i det landet er godt, og der finnes også bedolah-kvae og karneol. 

Den andre elven heter Gihon, som betyr "å bryte fram". Det er den som renner omkring hele Kusj, som betyr "sort". Det var i kildene fra Gihons "sorte" vann Salomo ble salvet og oppreist som Konge. 

Den tredje elven heter Hiddekel, som betyr "hurtig". Det er den som renner øst for Assur, som betyr "å gå framover". Og den fjerde elven er Eufrat, som betyr "fruktbarhet" og blir sett på som den gode og rike elven. 

Så gå da, mitt barn, og utforsk dette spennende nye landet som nå er ditt hjem. For se, jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn. 

Etter at min Far hadde talt alle disse ord, bøyde jeg mitt hode og gråt.

- Hvorfor gråter du, spurte min Far.

Jeg orket ikke engang å løfte hodet, men sa bare: 

- Hva med alle syndene mine? Gjennom hele livet har jeg syndet på det groveste mot deg og mot himmelen... Jeg er ikke verdig til å kalles ditt barn...

Min Far tok hånden sin under haken min og løftet hodet mitt slik at øynene våre møttes. Og med det kjærligste blikket jeg noen gang har sett, sier min Far:

- Syndene dine finnes ikke mer. For da du tok imot Jesus som din frelser ble alle syndene dine lagt på ham. Han ble såret for dine overtredelser og knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred, ved hans sår har du fått legedom. 

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. 

Spikeren

tirsdag 3. mai 2022

Hvem vil til slutt eie alt, inkludert deg?

Av P54. 

VIDEO:

KORT OVERSIKT

Det store flertallet av verdens eiendeler eies av bare to investeringsselskaper - BlackRock og Vanguard Group. Til sammen har de eierskap i nesten 90 % av alle S&P 500-firmaer, og gjennom sine investeringsbeholdninger har de i hemmelighet monopolkontroll over alle bransjer

Nå er du kanskje kjent med World Economic Forum-slagordet «Innen 2030 vil du ikke eie noe». For det formål kjøper BlackRock og andre verdipapirforetak opp hver enebolig de kan finne, og gir kontanttilbud på 20 % til 50 % over prisantydning

Å kjøpe bolig har vært en del av den amerikanske drømmen siden grunnleggelsen av dette landet. Det har vært en betydelig del av økonomisk suksess, sikkerhet og frihet. George Washington erklærte at "Privat eiendom og frihet er uatskillelige." Nå blir amerikanere fra lavere til middelklasse bevisst posisjonert til å bli permanente leietakere, noe som betyr at de ikke kan bygge egenkapital

Dette er omfordeling av rikdom fra lav- og middelklassen til den øvre, og det er i tråd med planene for samfunnsomorganisering beskrevet under bannere som The Great Reset, Build Back Better, Agenda 21 og 2030 Agenda for Sustainable Development

Disse agendaene jobber alle sammen mot det samme målet, som er et globalt monopol på eierskap og rikdom, med et klart skille mellom de som har og ikke har; eierne og de eide; de herskende og de styrte; eliten og slavene.

Den 45 minutter lange videoen ovenfor, «Monopoly — Follow the Money», gir en omfattende oversikt over hvem som egentlig eier verden. Som det viser seg, er det store flertallet av verdens eiendeler eid av bare to investeringsselskaper - BlackRock og Vanguard Group.

Til sammen har de eierskap i nesten 90 % av alle S&P 500-firmaer1, og gjennom sine investeringsbeholdninger har de i hemmelighet monopolkontroll over alle bransjer. Kort sagt, ideen om at det er konkurranse på markedet er en smart illusjon.

BlackRock kjøper opp boliger

VIDEO:

Nå er du kanskje kjent med World Economic Forum-slagordet "Innen 2030 vil du ikke eie noe." For det formål kjøper BlackRock og andre verdipapirforetak for tiden opp hver enebolig de kan finne, og gir kontanttilbud på 20 % til 50 % over prisantydning.2

Avhengig av hvor du bor, har du kanskje lagt merke til at boliger selges i løpet av timer etter at de er oppført, noe som gjør boligjakt nesten umulig. Boligkjøpere i min hjemstat Florida opplever absolutt dette fenomenet.

Investeringsselskaper kjøper også opp hele nabolag. Som bare ett eksempel, ble et nabolag med 124 boliger i Conroe, Texas, kjøpt for 32 millioner dollar - 20 % over noteringen - av Fundrise LLC, et crowdfunding-selskap for eiendom, som deretter snudde om og gjorde alle boligene til eneboligutleie (SFRs).3

Ifølge investeringseksperter er SFR-er "eksepsjonelt attraktive investeringsmidler", og dette er ett aspekt som driver trenden. Demografiske endringer som millennials starter familie og rimelige begrensninger sies også å være drivende faktorer.4 Men det forklarer egentlig ikke fullt ut hva som skjer.

Krigen mot privat eiendom

Å kjøpe bolig har vært en del av den amerikanske drømmen siden grunnleggelsen av dette landet. Det har vært en betydelig del av økonomisk suksess og sikkerhet. Nå blir amerikanere i lavere til middelklasse bevisst posisjonert til å bli permanente leietakere, noe som betyr at de ikke kan bygge egenkapital. Mulighetene deres til å kjøpe bolig, selv om de har råd, blir fratatt dem av selskaper som kan overby dem med kontanttilbud.

VIDEO:

I en fersk episode av «60 Minutes» (over) gjorde Lesley Stahl faktisk en god jobb med å avsløre hvorfor boligprisene går gjennom taket. Det er ikke bare det at disse investeringsselskapene kan snappe opp boliger med et klikk på en knapp, men de driver også kunstig opp prisene på både boliger og husleie.

For eksempel steg leieprisene i Jacksonville, Florida, i gjennomsnitt med 31 % i 2021, og i Austin, Texas, steg leieprisene med 40 %. Årsaken ser ut til å være todelt: Vi bygger ikke nok boliger, og det som bygges kjøpes av bedriftseiere til over markedspriser.

Bedriftseiendomsinvestorer ser ikke engang på boligene de byr på, og gir vanligvis avkall på inspeksjoner. Boligen kan være i hvilken som helst form og selges i løpet av timer. Som Stahl bemerker, "stiller dette førstegangskjøpere av boliger en alvorlig ulempe," ettersom de har mange bøyler å hoppe gjennom før de kan sikre et lån og avslutte avtalen.

Regjeringen anslår at vi for tiden mangler 4 millioner hjem, og at mangelen fortsetter å vokse. Et eiendomsinvesteringsselskap intervjuet av Stahl opplyser at de i gjennomsnitt lister 200 til 300 boliger til utleie hver uke, og mottar 10 000 leasinghenvendelser ukentlig.

Ikke-så-skjult omfordeling av rikdom

Som nevnt i en tweet av Cultural Husbandry:5

"Dette er omfordeling av rikdom, og det er ikke rike menneskers rikdom som blir omfordelt. Det er vanlig amerikansk middelklasse, salt av jordens rikdom på vei til verdens mektigste enheter og individer. Det tradisjonelle finansielle kjøretøyet [er] borte for alltid.

Egenkapital er det viktigste økonomiske elementet som middelklassefamilier bruker til å bygge rikdom, og BlackRock, en finansinstitusjon som er finansiert av føderal reserve, kjøper opp alle husene for å sikre at unge familier ikke kan bygge rikdom ... Dette er en grunnleggende omorganisering av samfunnet."

Faktisk, og det er helt i tråd med planene for samfunnsmessig omorganisering beskrevet under bannere som The Great Reset, Build Back Better, Agenda 21 og 2030 Agenda for Sustainable Development (se videoer nedenfor).6,7

VIDEO:

Disse agendaene jobber alle sammen mot det samme målet, som er et globalt monopol på eierskap og rikdom, med et klart skille mellom de som har og ikke har; eierne og de eide; de herskende og de som blir styrt; eliten og slavene.

'Bærekraftig utvikling'-agenda er en plan for å slavebinde deg

VIDEO:

Krigen mot privat eiendom går flere tiår tilbake. I 1976, under den første FN-konferansen om menneskelige bosetninger, kalt Habitat 1,8, uttalte FN, i punkt 10:9

"Land ... kan ikke behandles som en vanlig eiendel, kontrollert av enkeltpersoner og underlagt presset og ineffektiviteten i markedet. Privat landeie er også et hovedinstrument for akkumulering og konsentrasjon av rikdom og bidrar derfor til sosial urettferdighet; hvis det ikke kontrolleres , kan det bli et stort hinder i planlegging og gjennomføring av utbyggingsordninger. Offentlig kontroll med arealbruken er derfor uunnværlig."

Tanken er tilsynelatende at private investeringsselskaper som Vanguard og BlackRock kan forhindre sosial urettferdighet ved å kjøpe opp all privat eiendom og leie den ut. På denne måten kan ingen (bortsett fra deres investorer) bygge formue.

Privat eiendom og frihet er uatskillelige. ~ George Washington

Det er dette «equity» handler om, og det har ingenting med likestilling å gjøre. «Social equity» er utrolig urettferdig, siden det fratar de med talent og drivkraft evnen til å gjøre noe ut av seg selv.

Privat eiendom og frihet er uadskillelige

FNs agenda for menneskelige bosettinger, Agenda 21 og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling er i direkte konflikt med USAs Bill of Rights og de grunnleggende prinsippene i dette landet. George Washington erklærte: "Privat eiendom og frihet er uatskillelige." Tilsvarende uttalte John Adams at "Eiendom må være sikker, ellers kan frihet ikke eksistere."

I 1992 på Earth Summit uttalte undergeneralsekretær for Konvensjonen om klimaendringer og administrerende direktør for FNs miljøprogram, Maurice Strong, at:10

"Nåværende livsstil og forbruksmønstre for den velstående middelklassen, som involverer høyt kjøttinntak, forbruk av store mengder frossen mat og ferdigmat, bruk av fossilt brensel, apparater, klimaanlegg i hjemmet og på arbeidsplassen, og forstadsboliger, er ikke bærekraftig."

Hvis kjøttforbruk, frossen mat, bruk av fossilt brensel, hvitevarer, klimaanlegg og eneboliger er "ubærekraftig", er det naturlig at målet med en bærekraftig utviklingsplan er å eliminere alle disse tingene. Dette er lettere å gjøre i noen land enn i andre. Som forklart av Cook Country News Herald tilbake i 2012:11

"Fordi kongressen ikke går med på alle disse FN-planene for å stjele eiendommen vår og ødelegge økonomien vår, blir de vedtatt av fiat, utøvende ordre, proklamasjoner, direktiver og sjenerøse tilskudd gitt til lokalsamfunn ..."

Kort sagt, den teknokratiske eliten prøver å omgå den amerikanske grunnloven og rettighetsloven på forskjellige måter, for eksempel innsatsen for å gjøre FN og Verdens helseorganisasjon til globale maktsentre, med medlemsland som blir tvunget til å overholde hva som helst agendaer de setter, og dermed undergraver nasjonal suverenitet.

Som forklart i Agenda 21-videoen ovenfor, stopper ikke Agenda 21 ved å begrense privat hjem og landeierskap. Det inkluderer også:


Beslag av privat eiendom
Forbyr menneskelig tilgang til land
Flytting av mennesker fra landlige områder til byer
Ekstra beskatning
Vannbruksbegrensninger
Begrense mengden avfall du har lov til å produsere
Tvunget samfunnsengasjement
Manipulering av transportmønstre og økende drivstoffpriser for å begrense reiser - alt i navnet til å "redde jorden"
Kort sagt, den globale eliten vil at du skal tro at den eneste måten å redde planeten på er å være deres slave. Det er garantert et tragisk endelig resultat. Hvis de lykkes, vil praktisk talt alle dine konstitusjonelle rettigheter og friheter bli eliminert.

Hvem eier jordbruksarealet og dikterer matpolitikken?

Privat boligeierskap er ikke det eneste som er truet av elitistenes inntrengende monopol. Bill Gates er nå en av de største private eierne av amerikansk jordbruksland,12 og han har også uovertruffen makt over global matpolitikk,13 som beskrevet i AGRA Watch-rapporten,14 "The Man Behind the Curtain: The Gates Foundation's Influence on the UN Food Systems Summit."

Mens Gates bare er én mann, blir hans innflytelse betydelig utnyttet og forstørret av det faktum at han finansierer et så stort antall selskaper og organisasjoner at de gjør hans bud i skjul. Når du ser lange lister med grupper, tror du automatisk at det er mange spillere i spillet, mens Gates faktisk er den enestående tråden som går gjennom de fleste eller alle av dem.

I sin 2014-rapport,15 «Three Examples of Problems with Gates Foundation Grants», fremhever AGRA Watch hvorfor Gates' massive investeringer i global matproduksjon ikke har klart å løse noen av de svært reelle problemene vi står overfor. Først og fremst er mange av løsningene han støtter «Band-Aid-løsninger» som faktisk forverrer rotproblemene.

Eksempler inkluderer finansiering av utviklingen av genetisk konstruerte (GE) matvarer designet for å ha høyere innhold av visse næringsstoffer. Problemet er at disse avlingene da ender opp med å erstatte lokalt mangfold med bare noen få GE-sorter som ikke engang tar hensyn til lokale forhold. Så ved å presse på for "befestede" avlingsvarianter, blir underernæringen faktisk dypere, ettersom det biologiske mangfoldet reduseres.

For det andre er «et sta fokus på avling» i strid med forskning som viser at lavt utbytte eller utilstrekkelig produksjon ikke forårsaker sult i verden. "Det er rikelig med bevis i dag på at problemet i stedet er fattigdom og mangel på tilgang, som forsterkes av ødeleggelse av lokale matsystemer og kommersialisering av mat," bemerker AGRA Watch og legger til:

"Tilskudd fra Gates' Foundation og AGRA fortsetter å fokusere på avkastning, og forbereder Afrika for et system tilpasset behovene til den profittsøkende, avkastningsorienterte kommersielle bonden i stedet for bonden eller småbrukeren som produserer forskjellige avlinger for et lokalsamfunn. "

Ytterligere observasjoner kan finnes i AGRA Watch-artikkel16 «Philanthrocapitalism: The Gates Foundation's African Programs Are Not Charity», publisert desember 2017, der filantrokapitalisme beskrives som «et forsøk på å bruke markedsprosesser for å gjøre godt», men som er iboende problematisk. "ettersom markeder er dårlig egnet til å produsere sosialt konstruktive mål."

Sagt på en annen måte, Gates' filantropi skaper flere nye problemer for hvert enkelt det løser. Gates har også investert i den syntetiske storfekjøttindustrien, og ikke overraskende har han oppfordret vestlige nasjoner til å gå over til en 100 % syntetisk storfekjøttdiett17 – alt i navnet på å redde miljøet. Det er det samme argumentet fremsatt av Agenda 21 og resten av ordningene for bærekraftig utvikling.

Medier og medisin er fullstendig kontrollert

Mainstream media og farmasøytisk industri er to andre viktige områder som har blitt overtatt av en monopolsentrert «deep state». Begge næringene eies overveldende av BlackRock og Vanguard,18 så å tro at mainstream media vil rapportere om sannheten er mildt sagt dumdristig, spesielt når det gjelder helse og medisin.19

Allopatisk medisin har forresten vært kontrollert av de i grådighetens grep helt siden John D. Rockefeller grunnla Rockefeller Institute for Medical Research i 1901 og aksjonerte for å eliminere naturmedisin, som var normen, for å erstatte den med petroleumsbaserte patenterte legemidler.

Alt som ikke kunne patenteres ble avskaffet og kjente kurer ble avfeid som kvakksalveri. Rockefeller oppnådde dette på samme måte som Gates og andre teknokrater gjør det i dag - gjennom kontroll over media.

WHO-traktaten er COVID-ulv i fåreklær

WHOs pandemiavtale er kanskje den største trusselen vi har møtt så langt, og vil gå en lang vei mot å implementere The Great Reset. Som jeg bemerket i en artikkel fra mars 2022, 20 er pandemitraktaten en direkte trussel mot en nasjons suverenitet til å ta beslutninger for seg selv og sine borgere, og vil erodere demokratiet overalt, hvis den vedtas.

24. mai 2021 kunngjorde Det europeiske råd at det støttet etableringen av en internasjonal pandemitraktat, hvor WHO vil ha makt til å erstatte enkeltnasjoners grunnlover med sin egen grunnlov under banneret "pandemisk forebygging, beredskap og respons. "21

3. mars 2022 ga rådet fullmakt til åpning av forhandlinger om en internasjonal avtale. Infografikken nedenfor, hentet fra Det europeiske råds nettsted,22 oppsummerer prosessen.

INFOGRAFIKK:

Det er rett og slett ingen tvil om at denne traktaten er en del av globalistenes plan for å monopolisere helsesystemer over hele verden,23 og en måte for dem å tvinge obligatoriske vaksinasjoner, vaksinepass og digitale identiteter på de lite samarbeidsvillige massene.

Enhver pandemi-relatert beslutning WHO gjør vil erstatte nasjonale og statlige lover. Etter hvert vil alle helserelaterte beslutninger kunne falle inn under WHOs jurisdiksjon, ettersom de uttalte målene i traktaten inkluderer ikke bare fremtidig pandemirespons, men også et sterkere rammeverk for helse med WHO som koordinerende myndighet i globale helsespørsmål mer generelt.24

Generaldirektør for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har også gått på posten og uttalt at hans "sentralprioritet" som generaldirektør for WHO er å presse verden mot universell helsedekning.25 Som nevnt av Dr. Peter Breggin,26 med henvisning til Ghebreyesus' tale til WHOs eksekutivkomité 24. januar 2022, der han skrev ut sin globale helseplan, "Kommunismens ånd kan føles gjennom hele dokumentet."

WEF: 'Verden styres best av selvvalgt koalisjon'

WEFs «Global Redesign»-rapport fra 2010, 27 argumenterer for at verden best ledes av en selvvalgt koalisjon av «interessenter» – multinasjonale selskaper, regjeringer, internasjonale organer som FN og WHO, og utvalgte sivilsamfunnsorganisasjoner – som deretter gjør beslutninger på vegne av verdensbefolkningen.

Hvis du ser, vil du finne at alle globalistiske agendaer, uansett hva de kalles, har dette målet. De jobber alle i faste skritt for å fjerne makten fra folket ved å gjøre folkevalgte irrelevante. All makt er å være i hendene på en selvvalgt, selvnominert elite. Hvis du tror de har noen intensjon om å gjøre det som er best for folket, er det på tide å våkne opp, for du drømmer tydeligvis.

I godt over 100 år har de gjort det som er best for dem, selv om deres beslutninger forgiftet matforsyningen vår, jord, luft og vann. Selv om det ødela miljøet vårt og resulterte i utrygge medisiner og giftig mat; selv om det førte til sult, sykdom og død.

De har løyet, jukset og brukt hvert eneste underhendte, umoralske og uetiske triks i boken. De har brukt tvang, bestukket og manipulert etter eget ønske. De har sakte men sikkert infiltrert alle områder av samfunnet med den hensikt å endre det for å tjene sine egne mål.

Teknologi, som er grunnlaget som teknokratiet hviler på, har tillatt denne selvvalgte gruppen av megalomane å trive og bygge sin maktstruktur i skyggene. Først nå begynner de virkelig å vise sine sanne farger, sitt ønske om absolutt makt og kontroll.

Som bemerket av den nye amerikanske bidragsyteren C. Mitchell Shaw,28 "Hvis du ikke betaler for produktet, er du produktet." DU og dine personlige data er produktene til Google, Twitter, Facebook og Instagram. Disse plattformene selger alle dine personlige data for profitt. Det er den bransjen de driver med.

Dataene dine blir også matet til kunstig intelligens, og algoritmer er laget for å profilere og manipulere deg. Alt du sier og gjør blir brukt mot deg. Sluttmålet til disse megalomanene er alltid det samme: å tjene penger på deg, selv om det skader eller dreper deg, og å manipulere deg til å akseptere deres forslag om å herske over deg. Alt dette ender når nok folk våkner til det de gjør, og nekter å gå med på programmet deres.

Original tekst, PDF: