Frykt ikke!

Av Einar Kristoffersen. 

Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Jes 12:3

«På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» (Sak 13:1).

Tenk, Herren selv har åpnet en kilde til fullkommen renselse for oss! Apostelen Johannes beskriver den som en kilde til renselse fra all synd! (1 Joh 1:7).

Der hvor et menneske har steget ut i denne kilde, der er ikke noe tilbake av det som mishager Gud: All synd er borte!

Å stige ut i denne kilde, å komme til Jesus, og lignende uttrykk, leder lett tanken hen på en bestemt gjerning fra vår side, men sannheten er den, at denne åpnede og rensende kilde kommer til oss i budskapet om Jesus, Guds Sønn, Han som elsket oss og gav seg selv for oss. Der er denne kilde, og hvor dette mottas der renses et menneske for Gud.

Der har mennesket igjen samfunn med Gud, og kan omgås Ham uten frykt! Der har en igjen fått del i evig salighet, og ingen fordømmelse er mulig mer! Ja, profeten sier endatil om det folket som får bo her, at «ingen innbygger skal si: Jeg er syk! Det folket som bor der, har fått sin synd forlatt.» (Jes 33:24).

Å, om vi kunne få salvet øynene til å se mer av den herlighet som er gitt oss i frelsens kilde! - Gitt oss i det blod som rant der ute på Golgata kors! Da blir vi blant dem profeten taler om i profetien her - de som øser vann med glede av frelsens kilder! Ja, med glede!

Det er ikke meningen at vi skal nærme oss Ham med frykt og beven, som om vi var skyldige, for «frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet (Guds kjærlighet til oss åpenbart i Jesu Kristi offer) driver frykten ut.»

Og så skriver han videre om dette, og det skal vi merke oss nøye: «For frykten har med straff å gjøre.» (1 Joh 4:18).

Hvordan er det mulig å frykte straff, der hvor synden er forlatt?

Fest du blikket på frelsens kilde i dag!

Kommentarer