De lønnlige synder

Av Øivind Andersen. 

«Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat meg mine lønnlige synder!» Sal 19, 13


Året går mot slutten. Det er naturlig å ta et tilbakeblikk. Hvordan har jeg vært i året som gikk?

Vi kan ikke svare ut fra det vi synes om oss selv. Heller ikke kan vi svare ut fra det andre mennesker synes om oss.

Svaret kan bare gis ut fra det Gud synes om oss. Hvordan ser mitt liv ut i Guds lys?

Da blir det mange anklager. Jeg er full av svikt, ulydighet, utroskap og så mye, mye annet ondt som vi ikke kan få frem med våre ord. Gud sier at vi vet ikke selv hvor ofte vi feiler. Det meste av vår synd er skjult for oss. Men Gud ser den.

Da blir det bare en redning: Syndenes forlatelse i Jesu blod!

Denne syndenes forlatelse gjelder ikke bare det vi ser og får bekjenne for Gud; den gjelder også for alt annet. Vi får lov å be om tilgivelse for våre lønnlige synder.

Den som er av sannheten og bekjenner sine synder, har fått det løfte fra Gud at Jesu Kristi, Guds Sønns blod, renser oss fra all synd! 1 Joh 1, 7 og 9.

Du får også lov til å be Gud bevare deg fra skammelige synder, slik at de ikke kommer til å herske over deg. [Sal 19, 14] Det er ikke grenser for hva ondt som kan komme opp i våre hjerter. Men Gud være takk, vi skal slippe å tjene synden. Den skal ikke komme til å herske over oss! [Rom 6, 14] Det løfte har Gud gitt dem som innser sannheten om seg selv og bekjenner sine synder for Gud.

Så skal vi gå inn i det nye år med denne bønn i vårt hjerte:

 «La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser!» Sal 19, 15.

Kommentarer