For alt folket!

Av Einar Kristoffersen. 

Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. Luk 2:10

Du som opplever det som om du sitter fanget i et åndelig mørke - det er i virkeligheten ikke tilfelle! Lyset skinner for deg nå! Det skinner for deg i det Ordet du har fremfor deg nettopp i dette øyeblikk!

Det er en engel utsendt fra Gud som forkynner for deg nå - han vitner om Jesus og taler om Ham som «en stor glede!»

Ja, sier du kan hende, jeg vet at Jesus er en stor glede for dem som har kommet til Ham, og hører Ham til, men hva med meg som bare ser synd og mørke, og ikke makter å slite det minste bånd som binder meg!

Men hva forkynte nå engelen? «- en glede for alt folket!»

Her måtte jo nødvendigvis også de være regnet med, som hadde det slik som du har det nå! - Ja, også de som lå i all slags synd og laster og ikke brydde seg om å komme løs engang! Alt folket!

Kanskje ser du på det ene bånd etter det andre, og tenker: Jeg må bli løst fra dette om jeg skal kunne komme til Jesus og høre Ham til! Nei, slik forføres vi, og slik forfører vi oss selv, så lenge vi ikke ser lyset som Herren lar skinne for oss. Det er bare ett bånd, én lenke, du må løses fra, og det er vantroens!

Hør Ordet i dag - det er nemlig ingen ringere enn Gud selv som sender deg det: Alt folket!

Hvordan skal du klare å få stilt deg på utsiden av det? Nei, også du er regnet med her.

Han er gitt deg, så sant som Gud ikke kan lyve. Men kan hende har du ikke fått glede deg i det ennå? 

Måtte da denne julen bli den du kan se tilbake på og si: Da fikk jeg se!

Kommentarer