Mr. & Mrs. Fauci

Av Spikeren. 

Dr. Christine Grady er sjef for det kliniske senterets avdeling for bioetikk. Forskningsbidragene hennes er både konseptuelle og empiriske og er primært innen etikk innen klinisk forskning, inkludert informert samtykke, sårbarhet, studiedesign, rekruttering og internasjonal forskningsetikk, samt etiske problemstillinger sykepleiere og andre helsepersonell står overfor. Dr. Grady har skrevet mye i bøker og vitenskapelige tidsskrifter om emner innen bioetikk, HIV-sykdom og sykepleie.

Biografi

Christine Grady er sykepleier-bioetiker og senioretterforsker som for tiden fungerer som sjef for avdelingen for bioetikk ved National Institutes of Health Clinical Center. Dr. Grady har skrevet mer enn 175 artikler innen biomedisinsk og bioetisk litteratur og skrevet eller redigert flere bøker, inkludert The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Hun fungerte fra 2010-2017 som kommissær i presidentens kommisjon for studiet av bioetiske spørsmål. Arbeidet hennes er kjent internasjonalt, og hun har forelest bredt om etiske spørsmål innen klinisk forskning og klinisk omsorg, HIV-sykdom og sykepleie. Hun er valgt stipendiat ved Hastings Center og American Academy of Nursing, seniorforsker ved Kennedy Institute of Ethics og valgt medlem av National Academy of Medicine. Hun har en BS i sykepleie og biologi fra Georgetown University, en MSN i samfunnshelsesykepleie fra Boston College, og en Ph.D. i filosofi fra Georgetown University.

Hun har deltatt i en rekke mellomstatlige arbeidsgrupper og er mottaker av flere priser, inkludert NIH CEO Award i 2017 og NIH Director's Award i 2015 og 2017.

Hun er dessuten kona til Dr. Anthony Fauci.

Kommentarer