Innlegg

Til Frode Forfang, UDI

Den som tenker må tro - Del 4 av 7

OPPROP: NORGE UT AV EØS!

Basal økonomi for politikere

Til biskop Atle Sommerfeldt, Borg bispedømme

Hvordan måles tiden? Et kort innblikk i vitenskapens dateringsmetoder

Var hendelsen i år 70 oppfyllelsen av den store trengsel?

Kjære Carl I. Hagen!

Den som tenker må tro - Del 3 av 7