Til Anniken Huitfeldt, AP

Noen fra Frp har uttalt seg kritisk til APs Tajik.
Dette får Huitfeldt til å kreve opprydding og beklagelse fra Siv Jensen.

Hva burde du, Huitfeldt, Giske og AP/AUF beklage?
Jo jeg kan minne deg om en veldig simpel sak der du som representant for AUF stod i retten og forsvarte de grove postkortene som AUF sendte til "Gutta i FMI" i 1994. Det var da krigsveteranen Jan Høeg anmeldte AUF for ærekrenkende beskyldninger. Høeg hadde vært med i motstandsbevegelsen under krigen. Han var ingen nazist! Høeg sitter fortsatt i FMIs styre.

Det satt krigsveteraner og torturerte gestapofanger som ledere i organisasjonen FMI den gangen. Noen finnes faktisk enda i organisasjonen.

Likevel hadde dere frekkhet til å forsvare utsendelsen av disse postkortene med tekster som "Husker du sist din jævla nazist, vi vant dere forsvant", og "Har du problem med tenkingen din, ditt jævla forbannede nazisvin".

Du og AUF fikk medhold i retten til å benevne disse hederspersonene, som var med å redde Norge for dere, for "nazisvin".

Det var vel ikke så rart, forresten, AUF hadde jo like i forveien blitt dømt for grovt medlemsjuks. Og statsmakten kunne da ikke tillate en ny dom mot avkommet til det "statsbærende partiet"?

Som medlem av FMI gjennom 29 år, men ikke medlem i Frp, sitter fortsatt slike hendelser i hukommelsen. Det er nå gått 21 år siden dere spredte deres møkk mot dem som hadde kjempet mot nazismen og okkupasjonen og som noen ganger ved tilfeldigheter overlevde dramatiske situasjoner. Slike personer tok opptakten til Folkebevegelsen mot innvandring, noe dere med deres intoleranse ikke godtok.

Jeg synes du og resten av denne AUF-gjengen burde offentlig beklage denne saken.  Viste også den nevnte saken AUF sitt totalitære sinnelag? Det ligger vel i såfall i APs historie?

Her kan de som vil lese domsavsigelsen i Oslo byrett. Legg særlig merke til besluttningene som ble tatt i slutten av dokumentet, som i første innstans konkluderte med å dømme en tidligere motstandsmann til å betale 86.000 kr. for å bli kalt "Nazisvin" av AUF. Når så denne avgjørelsen blir anket til Lagmannsretten, blir det i siste innstans konkludert med at dette er en sak "av mindre betydning", og dermed blir anken forkastet. - Dette må være så grovt som det går an å bli. Hvor er rettferdigheten?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
(Blir utsendt som åpent brev)

Kommentarer