Til Redaksjonen i Nettavisen

Et av hovedoppslagene i Nettavisen den 15. 08. 15 var at "Trusler mot asylmottak ryster Sverige".

Jeg trodde denne Nettavisen var noe mere seriøs enn den vanlige presse og media.

Det jeg reagerer på er at truslene mot asylmottak, som er ille nok, ryster Sverige. Men jeg så ingen steder i media, heller ikke i Nettavisen, at de grusomme drapene på IKEA rystet Sverige!

Hva er galt med media? Hvordan ønsker dere at våre samfunn skal bli? Jeg føler det slik at presse og øvrige media gjør sitt beste for å unnskylde kriminalitet som blir begått av utlendinger/asylsøkere/ flyktninger. Også slike groteske drap som ble begått på IKEA. Heller ikke drapene på Valdresekspressen kan jeg huske at media fant noe rystende ved.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen   

Kommentarer