Til biskop Atle Sommerfeldt, Borg bispedømme

Vann fra Island redder verden, mener biskopen.
Større enn unionsoppløsningen?

Det var virkelig rørende å høre historien om de to "kronprinsessene", Mette Marit og Viktoria, som møttes på grensen for å dele en flaske vann. (Kveldsnytt 22.08. 2015)
Mette Marit skulle vistnok hatt vannflasken med fra Svalbard. Nå er det trolig sjelden disse fattigdamene drikker noe så svakt som vann. Det var kanskje derfor den norske fattigjenta overlot vannflasken til sin svenske venninne. Så noen skåling på grensen var trolig ikke aktuellt.

Biskop Atle Sommerfeldt uttalte seg nærmest i berusende vendinger om den store hendelsen på grensen, som etter hva vi forstod ville redde klimaet i verden.

Kan vi tro at biskopen hadde inntatt noe annet enn vann for å stive seg opp foran intervjuet til støtte for fattigjentene som brakte en flaske vann fra Svalbard til Sverige?

Norvald Aasen,
6983 Kvammen
Tel; 57731844

Kommentarer