Sveitsisk direkte folkestyre

Av Dan Odfjell. 

Det eller de partier som programfester fremtidige folkeavstemninger mht viktige samfunns spørsmål, for å detronisere det skinn-demokratiet vi nå opplever får min støtte. For det er blitt partiene, deres ledelser, som i realiteten fratar oss folkedemokratiet. De utpeker lojale til seg selv, ikke til Norges beste, faktisk hvem vi får «lov» til å stemme på til, å representere «oss» på Stortinget. Dette systemet med norske stemme-lister gjør dette mulig. Men, det kan da ikke være slik, at etter folkets mandat er hanket inn kan politikerne fortsette etter eget hode?

Med et bakteppe av tidens problemer er det på tide at vi reiser oss for å redde det som reddes kan. Det kan vi ikke lenger overlate til politikere som arbeider for seg selv,  ikke for oss, vi som betaler deres lønn og andre fordeler. Det vi mangler er en «nødbremse» til å forhindre at folkets vilje kan desavueres i fire år. Vi så det med Nei til EU, og vi ser det i spørsmålet om landet omgjort til noe ugjenkjennelig, gjennom stor ikke-vestlig innvandring.

Vi, folket, tillater et politisk pretensjons-spill som samtidig arbeider til riksmedienes fordel, som «selger» annet enn sannhet. Den 4de statsmakt var ment sannferdig og generelt å rapportere, ikke å propagandere; å holde statsmaktene til ansvar til landets beste. Hva som er landets beste kan diskuteres, men ikke når andre meninger enn venstresidens knapt får slippe til. Dette vil selvsagt riksmedia ikke høre på, men sammenlign med nettstedet document.no og andre slike, inkludert dette, og det åpner seg for dine øyne en helt annen og sannferdig verden.

Problemet er en ensidig presse ledet av monopolisten NRK som folket «tvinges» til å betale lisens for, for å bli ensidig «indoktrinert» mht verdens realiteter. For folk er late og, som i det gamle Roma, folk flest liker å bli «foret» med brød og sirkus. I Norge er det sport, og derved påtvinges TV-skjermen oss, som er subsidiert nettopp for sosialistisk å holde på oss. Og slik, i realiteten, opprettholdes propaganda-monopolet - uten at folk en gang forstår det.

Dette er ensretting og bedrag, intet mindre. Gi oss sveitsiske folkeavstemninger.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.