Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" Matt 3,2.

Er du omvendt til Gud? Har din dåp, det at du hører Guds ord, at du er med i arbeidet for Guds rike, at du har bestemt deg for å være en kristen, ført til at du er blitt omvendt til Gud?

Mange er meget aktive i kristelig virksomhet i dag. De har gått inn for å arbeide for Guds rike. De bekjenner seg som kristne, de tror alt det som Bibelen sier, med sin forstand, så langt den rekker. Men de lever akkurat som alle andre mennesker. De kan gjøre ting som Guds ord stempler som synd, uten å merke at det er i strid med deres bekjennelse. De har ingen vanskeligheter med å tro Guds ord, ganske enkelt fordi deres tro bare består i å ha riktige meninger. De kan være med på alle denne verdens fornøyelser, og stundom dens utskeielser.

Derfor er det nødvendig å spørre: Er du omvendt til Gud?

Omvendelsen viser seg først og fremst i at synden er blitt synd for en. En må ta avstand fra den. Og når synden bryter ut, blir den dømt og anklaget, og en har ingen fred før den er oppgjort med Gud.

Et menneske som er omvendt, går imot seg selv og sin egen natur; det fornekter det gamle menneske. En omvendt kan heller ikke følge med strømmen og ferdes der de fleste er. Et slikt menneske går på en smal vei, en vei som er høyst upopulær. Men det går på den, fordi Jesus er blitt det kjærere enn alt og alle.

Omvendelsen viser seg aller best i at Jesus er blitt ens liv! Den viser seg også i at en søker Jesu ære.

Prøv deg selv på dette! Svar deg selv og Gud sannferdig på spørsmålet: Er du omvendt til Gud?

Kommentarer