NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 11. august 2017

Klage til Per Edgar Kokkvold, Kringkastingsrådet

Per Edgar Kokkvold
Av Norvald Aasen.

Til Herr Per Edgar Kokkvold, Kringkastingsrådet.

På Dagsrevyen den 9. august 2017 var der et kort innslag om saken der en kvinne ble funnet drept i en bil i Østlandsområdet.

Nyhetsoppleser, Tom Nilssen, fortalte at den siktede mannen for drapet var en Oslomann.

Jeg trodde kanskje at det fantes noe annet bakom enn bare det å være en Oslomann, og gikk inn på andre informasjonskanaler, slike som NRK liker å forbinde med det å servere falske nyheter.

Der finner jeg det som Tom Nilssen ikke forteller om mannens bakgrunn. At vedkommende er norsk statsborger har ikke noe å si om personens etniske bakgrunn. Men dette er slike opplysninger som NRK og dets mannskap tydeligvis ønsker å holde skjult for oss som finansierer kanalen og dens mannskap.

Når Tom Nilssen (eller andre i huset) forteller oss at den som står bak ugjerningen er en "Oslomann" så vil de fleste av oss tro at det er en nordmann som står bak. Dette er også trolig hensikten med media sine formuleringer og vinklinger. Media har selv støttet opp under det at nærmest hele verden skal ha fri tilgang til Norge, og de er dermed, etter mitt syn, medskyldige i at slike forbrytelser begås her i landet av slike som de har ønsket hit.

Jeg må bare si at jeg reagerer sterkt på at nyhetsopplesere, som Tom Nilssen (og andre), står som sannhetsapostler med sine selvgode flir og gir intrykk av at de formidler sannheten, men som av en eller annen grunn utelater å fortelle fakta. De er lønnet av våre penger og vi betaler dem ikke for at deres personlige meninger i saker skal være grunn til desinformasjon.

En annen alvorlig ting ved å utelate etnisk bakgrunn til voldsutøvere og andre kriminelle som befinner seg i Norge er at publikum ikke blir gjort oppmersomme på hvor, og overfor hvem, en skal ta sine forholdsregler. Er slike forholdsregler uinteressange for journalister og øvrige mediafolk?

Jeg kommer til å både klage, og å gi mine synspunkter gjeldende, overfor NRK, TV2, og andre aktører så lenge mine penger går til å opprettholde disse som jeg mener, og erfarer, er formidlere av falske nyheter. Jeg vet at slike kommentarer og klager mot mediafolk er som å skvette vann på den berømte gåsa, da det er deres egne som sitter i ulike "klageorgan" og som gir de påklagede det nettverk som jeg tror gavner dem alle. Slik kan de fortsette med å opptre arrogant og som selvgode "sannhetsapostler". Klager tror jeg ikke får noen konsekvenser for dem vi/jeg klager på! Jeg gjør det likevel!

Jeg ønsker et svar fra Herr Kokkvold om hva han selv synes om den praksis som vi opplever fra media, som det å holde skjult etnisk bakgrunn til forbrytere som media selv kanskje har vært talerør for å gi innreise og opphold i Norge. Vi kjenner vel alle til media og journalisters ramaskrik om noen skal utvises fra landet.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen