Endetidens profeter - del 2 av 2.

Av Odd S. Beverfjord.

Det er høytidssamlingens vanære og skam!

Profeten kalte dem grådige hunder, ugudelige vektere. Forsamling, hvis du hadde Guds hjerte og Herrens byrde så ville du ha ropt ut som Jesaia, de er blinde vektere, de vet intet, de er stumme hunder, som ikke kan gjø, de elsker å sove og drømme, de er grådige hunder som aldri kan få nok.

”Jeg har et hus på 750 kvadratmeter og skal selge det og bygge et som kong Salomo kunne bo i...”

De får aldri nok!

Han [Jesaja] sa, ”De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning.” Jeremias sparte ikke på ordene. Han sa, ”Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill.”

Du sier, ”Pastor, du har ingen rett til å tale så sterkt om dette emnet.”
Om du syns jeg taler sterkt, så hør på Esekiel 34:1-10.

Herrens ord kom til meg, og det lød så:

Menneskesønn! Profetér mot Israels hyrder. Profetér og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Gud: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?

Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er sønderbrutt har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem. Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr, og ble spredt. Så farer min hjord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min hjord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem.

Hør derfor Herrens ord, dere hyrder! Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min hjord – derfor, dere hyrder, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke skal være til føde for dem.

Du tar fem dollar [35 kroner] fra en enke og du kjøper en hund for 15,000 dollar [105,000 kroner]. Du tar lønningen fra enker og fattige og forteller dem at de ikke har nok tro – derfor har de ikke fremgang. Du tar selve ullen fra fårenes rygg. Du er ikke ute etter [å vinne] sjeler [for Gud], du er ute etter penger.

Hyrdene røktet seg selv og røktet ikke hjorden, hør derfor Herrens ord, dere hyrder. Så sier Herren Gud: Se, jeg er imot hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres tenner, så de ikke mere skal være til føde for dem.

Jeg vil redde min hjord ut av disse menns tenner. Min Gud, hjelp oss!

For det andre, forvregningen av den velsignede Hellige Ånd. Dette er den verste vanæren. Det burde få oss til å falle med vårt ansikt ned. Måten og metodene som brukes til å presentere den Hellige Ånd for hele verden.

Det er trist å si, det er så liten dømmekraft [discernment, ”discerning of spirits” 1Kor 12:10] tilbake i menigheten blant så mange pastorer og endog kristenledere. De vet ikke en gang når den Hellige Ånd blir presentert forvrengt eller spottet. Det er tusener av kristne som drar i korstog og de ser ting som de tror er av den Hellige Ånd og vet ikke en gang hva de utsetter seg for. De klapper og priser Gud mens en mann står der og forvrenger og spotter den Hellige Ånd uten at de vet det. 

Hele karismatiske trossamfunn, inkludert Assemblies of God, blir sønderrevet, bokstavelig talt revet i biter av kvasivekkelser. Alle slags ting som skjer – det er noe nytt som blir introdusert nesten hver uke. Lederne vet ikke om de skal omfavne det eller ikke. De vet ikke hva de skal gjøre. Vi mottar brev fra hundrevis av pastorer fra hele verden. De spør, ”hva er rett og hva er galt?” Hvor er lederne? Hvor er noen som kan fortelle oss?  

Forsamling, det vi ser idag av det som kalles så mange vekkelser og ting som skjer som tillegges den Hellige Ånd er ikke å finne i Skriften. Hva som helst som ikke finnes i denne Boken må avvises ubetinget. Forkastes totalt!

Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker, snor seg som slanger, hyler som ville dyr. Vi har evangelister som står og blåser på folk for å slå dem ned, som om den Hellige Ånds pust nå er legemliggjort i ham. Slenger sin skreddersydde jakke mot folk og sier det er ”Guds hånd”.

Nå har er nytt evangelium nettopp nådd Sør Amerika. Forsamling, det er obskønt og rått, men jeg må si det til dere. Når du kommer bort fra Skriftens parametre, når du står opp og sier, ”Åh, det er noe nytt, Gud gjør noe nytt! Jeg forstår det ikke, og det er ikke i Skriften, men jeg vil ikke stå imot den Hellige Ånd.”  Forsamling, hvis det ikke finnes i denne Bok, da må du stå opp imot det.

Nå er det nye at du ikke kan komme inn i Guds rike uten at du kommer som et lite barn. Folk tar på seg bleier under ytterklærne slik at de kan gjøre fra seg og urinere i buksa under møtene. Dette er det nye som skjer. Forsamling, hvor vil det ende?

En pastor sa, ”Er det kommet så langt at vi en dag får høre en evangelist stå opp og si, jeg har fått en åpenbaring fra Gud om at det nå er tid for å inkludere Maria i vår tilbedelse.” Det er hva det vil ende opp med.

En annen evangelist kaller seg selv den Hellige Ånds bartender. Han sier, ”Treng dere sammen ved bardisken og ta en drink av den Hellige Ånd.” De kaller det å drikke den nye vin. Jeg hører det ringe i mine ører profeten som sier, ”Herrens dag er nær. Ondskapen hersker. Gråt mellom forhallen og alteret. Kle dere i sekk og aske. Faste og sørge over mitt folks frafall."

Det er like før Jesus kommer. Massene er ikke nådd. Når vi ser kristne trenge seg sammen rundt det som kalles ”Den Hellig Ånds Bar”, rave omkring som fylliker, da kommer Joels ord til meg høyt og klart, 

”Våkn opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere over den nye vin, alle dere vindrikkere, fordi den er revet bort fra deres munn! [KJV: Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth.]

Sjeler dør i tusentall, hva er det du ler av? Alt som er av den Hellige Ånd må kunne virke hvor som helst på jordens overflate. Du må være i stand til å ta det inn til de skjendigste og mest onde stedene. Du må bringe det til fattige nasjoner. Du må bringe det til menneskets bunnfall og det må kunne virke der. Det kan ikke virke kun i fremgangsrike Amerika. Det må kunne virke over alt på jorden.

Jeg vil se om disse menn tar dette evangeliet sitt, latterevangeliet, til Balkan nå. Gå inn i flyktningeleirene hvor hustruer gråter fordi de så deres mann bli skutt. Deres døtre er blitt voldtatt. Deres barn er sultne. De har mistet sine hjem. Gå inn der og be dem ”trenge seg sammen ved bardisken” – den Hellige Ånd vil du kalle. Denne såkalte vekkelsen kommer til Madison Square Garden i sommer. I visshet om hva du kjenner til i Skriften og bærer sorgen og byrden for høytidssamlingen, hvordan kan du så mye som tenke på å omfavne en slik doktrine?

La meg si dere hvem det er som ler. Det er verden. De ugudelige, hedningene. Det er blitt et skue til latter. I en tid så nær Herrens gjenkomst skulle Jesu Kristi menighet trekke seg tilbake i et lønnkammer for å be. Hvor den burde gråte over de fortapte. Hvor den burde ha et ønske om å forsake alt og følge Jesus. Hvor dollarseddelen aldri skulle nevnes. Den amerikanske gud. Det amerikanske avguderi. Verden ser på denne dårskapen og vet du hva de tenker nå – at den Hellige Ånd er en sirkusdirektør. Det er et karismatisk sirkus.

Jeg bryr meg ikke lenger om hva andre mener. Jeg bryr meg ikke om folk vil bli strøket av adresselisten. Jeg bryr meg om deres sjeler og det faktum at mange befinner seg i denne blindheten. Jeg har en plikt for Gud til å stå foran forsamlingen som han har satt meg til å tjene og advare dere og fortelle dere at disse er høytidssamlingens vanære og skam, og Bibelen sier du skal være bedrøvet og sørgmodig over det. De eldste skal være sørgmodig. Forsamlingen, pastorene, prestene, evangelistene, vi skulle be om disse festningsverkenes ødeleggelse.

Til slutt, den vanære og skam av nedgraderende fordervelse i menigheten. Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! (Jes. 5:20).

”Hos profetene har jeg sett grufulle ting. De driver hor og vandrer i løgn. De styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap."

Jeg fikk et brev forrige uke fra en sint kristen kvinne. Hun sa, ”Min mann, som antas å være kristen, er stor gambler, i millioner.” Hun sa, ”Jeg har vært så bekymret på grunn av de menneskene han omgåes og faren han befinner seg i. Jeg tenkte, jeg vil be han inntrengende om å snakke med pastoren.

Hun skrev, ”Broder Wilkerson, du vil ikke tro hva som hendte. Jeg er så sint, såret og forvirret. Jeg sendte min multi-million dollar gambling ektemann til min pastor.

Han sa, Jeg har søkt skriftene fra 1Mosebok til Åpenbaringen og jeg kan ikke finne en eneste ting i skriften mot gambling. Jeg ser ingen synd i det, ha det hyggelig.” Hun var målløs, ”Hvordan kan en Guds mann si slikt til min ektemann?”

Dette er nøyaktig hva Jeremias mente, ”pastorene styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap.” Han forklarer hvordan de har nedgradert demoraliseringen i sin forsamling og kaller det onde godt og det gode ondt og gjort bittert til søtt og søtt til bittert.

Han sa, ”profetene driver hor og vandrer i løgn” En hver som har synd i sitt liv vil ikke stå opp og tale om synd i leiren. Han er domfelt ved sitt eget horelevnet, sin egen synd og sitt eget onde sinn.

Jeg maler ikke hver eneste menighetsleder i dette landet med denne kosten. Majoriteten av menighetsforstandere brenner for Gud. Der er unge forstandere så rene og ekte i disse onde tider. Jeg har møtt mange av dem og jeg takker Gud for dem. Til og med i denne byen har jeg møtt noen av de mest rettskafne forkynnere jeg noen gang har møtt i hele mitt liv.

En masse menighetsledere føler det på samme måte som jeg denne morgenen og de ser etter og venter på røster som vil avsløre og eksponere det som er av det onde. ”Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord... hvis de hadde talt det jeg virkelig har på hjertet, hvis de hadde talt Guds anke, da ville de ha ført dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.”

Du kan se om en mann kjenner Herren. Gud sier om de andre, ”Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.”

”De bærer fram sitt eget hjertes syner, jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke talt til dem. De sier til dem som forakter meg, Herren har sagt: dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt eget hjertes syner sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere.”

Skammen og vanæren som er kommet over høytidssamlingen burde være den største sorg for en hver som elsker Kristus og hans menighet. Det skulle være den største sorg i vårt hjerte – denne vanæren av Herrens navn og hans menighet. Gråt over menighetens tilstand.

Vis hvor du står og ta på deg Herrens byrde, i faste og bønn. Hvert eneste Guds barn trenger å be om alle som er fanget i denne snaren vil bli befridd. Rør ikke ved det, gå ikke nær det. Hvis du går inn bare av nysgjerrighet så vil det gripe fatt i deg fordi det appellerer til alt i kjødet. Inntil du vet hvordan du skal ta deg av kjødet i den Hellige Ånds kraft – hold deg unna det.

Sefanja sa, ”Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.”

Hvorfor? Fordi han har funnet et folk som er sorgtynget av de ting som tynger hans hjerte, som bærer hans byrde, høytidssamlingens vanære og skam.

Dette kommer til å bli en kjærlighetsfelle. Du vil høre dette: ”Vi elsker alle. Gud er kjærlighet. La oss komme sammen og omfavne hverandre.” 

Hvordan kan noen trekke i samme åk uten at de er enige. Hvordan kan du gå sammen med disse når du ikke er enig med deres ubibelske praksis – du kan ikke. Dette er en kjærlighetsfelle. De sier, ”Fordøm ikke noen. Døm ikke noen.”

Det er ikke hva Bibelen sier. Den sier vi skal dømme rettferdige dommer. Overbevis og irettesett med all tålmodighet. Jeg står ikke på en såpekasse, jeg står en klippe. Gud prøver å frelse deg, menighet.

Hva er Guds rikdommer i Kristus Jesus? Det er Guds fred, Guds visdom, det nære forhold til Kristus, alt det som er i Kristus er vårt...

Forsamling, ta deg i vare! Ta deg i vare! Har jeg skremt deg? Er du rede til å ta på deg Herrens byrde? Du kan ikke gjøre det i kjødet. Bli alene med Gud!

Tiden er kommet for å kalle sammen til en høytidssamling. Hvis du har noen av disse båndene eller bøkene, så få dem ut av ditt hus. Ikke gi dem bort, brenn dem opp! Om noen inviterer deg til et av disse møtene, så si, ”Jeg beklager, jeg vil ikke ha en hungersnød av mangel på Guds Ord og jeg vil ikke at mitt hjerte skal visne og tørke ut. Jeg vil ha det ekte og rene Herrens Ord som vil gi meg vekst. Jeg vil ikke ha noe budskap som appellerer til kjødet eller fostre begjær i min ånd.”

Gud gir oss det vi trenger og han er en Gud som gjør mirakler, men han gjør det på sin egen måte. Ikke ved å underslå og misbruke Skriften.

Abraham så ikke til jordiske ting, han så til en by hvis byggmester og skaper er Gud.

- - -
Slik talte David Wilkerson og advarte mot de falske profetene i vår tid. Men forførelsen og frafallet fra troen fortsetter og den store skjøgen, ”Mysterium Babylon, den store” (Åp 17:5) samler stadig flere til den nye verdensreligionen.

Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Matt 7:15

For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å bedra selv de utvalgte, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de da sier til dere: Se, han er på et øde sted, da gå ikke der ut; eller: se, han er i de innerste kammerne, da tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker like til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. Matt 24:24-27

[Men] la dere ikke bedra på noen måte, for den dagen [Jesu gjenkomst, v. 1] kommer ikke uten at det først kommer et  frafall [apostasia], og syndens menneske blir åpenbart, fortapelsens sønn. 2Tess 2:4

Odd S. Beverfjord