Vil velferdsstaten Norge overleve plyndringen?

Av Amund Garfors.

Undertegnede har en stor mistanke til at nåværende politikere, med mennesker som Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Trine Skjei Grande og Hareide i spissen, sakte men sikkert og med vidåpne øyner, i løpet av de neste 10-15 år vil komme til å rasere dette landet. Ja, denne velferdsstaten som møysommelig er bygd opp med nøysomhet, slit, flid og svette av de mange som nå stort sett er borte fra arenaen.

Disse politikerne jeg nevner og mange flere med dem, de lever i en drømmeverden og snakker om muslimer som skal integreres, der de også skal lære seg norsk. Deretter, så skal de utdannes til ett eller annet. Og så sier de at de skal ”få dem i arbeid”. Ha ha ha, kan jeg få spørre hvilke arbeid disse menneskene skal utføre? Dette er jo bare tullprat, svada og drømmer. Da alt sammen er desinformatorisk svada, og som ikke har noe med virkeligheten å gjøre!

Sannheten er den, at integrering av muslimer, der disse politikerne også fabler om å få dem inn i vanlige jobber, det lar seg bare overhode ikke gjøres. For det første er det et religiøst forbud mot å blande seg med ”de vantro” - slik de ser på oss. Og for det andre, så er det forbudt for muslimske kvinner ifølge Koranen å ha noe med ”vantro” menn å gjøre. Bare disse to ting umuliggjør integrering i det norske samfunnet. Og det bør disse politikerne som lever i eventyrland, snarest få inn i hodet!

I tillegg kommer alt det andre som f.eks er språkproblemer, andre måter å tenke på og en kultur og en tro som kolliderer med vår. Der det også er en umulig oppgave, i tillegg til det øvrige skolesystem, å lære 100-tusenvis av muslimske menn norsk. Og som i tillegg for en stor del overhode ikke har den minste interesse av å lære vårt språk. Nå bør våre naive og lite ansvarsfulle myndigheter snarest innse at det er en totalt umulig oppgave og ”utdanne” muslimske menn og kvinner. Ja, som verken kan norsk eller engelsk. Og som for en stor del er analfabeter, som er kommet for å leve på NAV sine høye satser hele sitt liv. I tillegg så finnes det ikke arbeid i Norge for alle de nye og ufaglærte menn som strømmer inn her måned etter måned. Som ikke kan språket, som ikke kan lese og som ikke har de minste kvalifikasjoner til å inneha en lønnet jobb i et høyteknologisk land som Norge.

Og hvordan skal myndighetene trylle fram alle disse jobbene som ikke finnes? Ja som allerede også er opptatt og besatt fra EØS-borgere? Vi vet også at titusenvis av jobber forsvinner hvert år, enten som følge av økonomske konjekturer, sosial dumping eller nå i nærmeste framtid – automatisering av arbeidslivet. Bare i Posten skal nå tusenvis av mennesker sies opp. Når i tillegg alt fra regnskapsførere, kassadamer og til lagerarbeidere blir byttet ut med roboter og maskiner, så skal også disse som blir ledig finne seg nytt arbeid i et arbeidsmarked som er håpløst. Og som en ikke kommer inn i, dersom man har passert 40 år.

Ingen skal komme og fortelle meg at disse innvandrerne fra Syria med 4 års utdanning skal feie av banen alt fra ingeniører, sveisere, postarbeidere og regnskapsfolk. Og som snakker flytende norsk. Alle vet at 70-80 prosent av disse menneskene som kommer inn via alle tenkelige måter, ikke minst denne vanvittige familegjenforeningen, og som er ute av alle kontroll, vil komme til å ruinere statskassa. Der skatter og avgifter i framtida vil bli skyhøye. For noen må jo nemlig betale for dette vanvittige kalaset!

At denne strømmen av fremmede mennesker som ikke hører hjemme her på våre breddegrader må stoppes, det er helt uomtvistelig, dersom velferdsstaten skal overleve. For dersom det fortsetter slik det nå gjør, med hjertet fullt og hodet tomt, da vil dette før eller seinere få alvorlige konsekvenser. 

Det ER mulig å stanse strømmen, og det er kun vilje det står på! Det fordrer imidlertid at vi tar i bruk sterkere lut som grensekontroll, at vi snur folk på grensa, knallhard håndhevelse av Schengens yttergrense og ikke gjentar galskapen fra Storskog i 2015, der tusenvis av inntrengere kom på sykkel over den norsk/russiske grensa. Altså, disse menneskene som tror at Norge ligger åpent, der det er fritt fram, de må møtes beinhardt med den like harde virkeligheten. Vi har ikke råd til ryggradsløse politikere i tider der folkeforflyttingen og overbefolkningen i verden bare går fra vondt til verre!

Tidligere benyttet man Forsvaret til å beskytte territoriet sitt mot inntrengere og fiender. Men etter at disse 68erne tok over makta, da begynte de å bygge ned nasjonalforsvaret. Og der de endret det norske Forsvaret til å sendes ut i internasjonale operasjoner, konflikter og krig. Folk som Gro H. Brundtland, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Kjell M. Bondevik, Erna Solberg, Trine Skjei Grande og Hareide benytter hele vårt militære til å innføre ”demokrati og menneskerettigheter” - ved å bombe land sønder og sammen. Ikke minst i Jugoslavia og Libya. Og det, for å få flyktningstrømmen i gang og terroristene på plass.

Og prisen er en tsunami av ”flyktninger” også såkalte asylsøkere som skal destabilisere og ruinere hele Vest Europa. Det handler nå kun om vilje til å beskytte nordmenn, noe som ikke blir prioritert. For med dagens politikere ser det mørkt ut. Dessverre virker det som at både folket og statskassa skal ofres på ”godhetens” og plyndringens alter. Samt at Ola og Kari Nordmann ender opp som minoritet i sitt eget fedreland på 2040-tallet engang!

NARVIK, 27.01.2018 AMUND GARFORS