Norge har gitt bort mer nasjonal suverenitet enn noen annen suveren stat

Av Anne.

Norge har gitt bort langt mer nasjonal suverenitet de seneste årene enn noen annen suveren stat eller forbundet via EØS og Schengen har gjort, Sveits har ivaretatt sin egen suverenitet på en god måte under omstendighetene.

Dette nedenfor gjelder om noe Frp har kjørt igjennom og det Søviknes holder på med i energi sektoren, han og ledelsen i Frp har konkludert at for at man reduserer norsk byråkrati skal man heller overføre suverenitet til EU angående energi, telekommunikasjon, finans og andre sektorer som foreligger på bordet. Uten at Norge engang er medlem av EU er Norge ennå langt bedre til at vi innfører EU reguleringer enn noen andre.

Avgivelsen av norsk suverenitet er så dyptgripende at regjeringen for første gang siden EØS-avtalen ble inngått i 1992, antar at saken må avgjøres ved kvalifisert flertall i Stortinget.

Stortingsflertallet har, mot senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums protest, likevel besluttet å kjøre gjennom denne prinsippsaken i all hast før sommeren.

Stortinget har vanligvis et flertall av medlemmer som ønsker full tilslutning til alle EUs lover i form av EU-medlemskap, men avfinner seg med EØS-avtalen fordi folkemeningen er imot det.

At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekomminkasjon og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

Det sa europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, etter høringen.

Les rapporten «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER» som er  utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Anne