NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 5. februar 2018

Trump is making America great again

Av Kirkehøyden.

Spikeren bad meg skrive en artikkel om hva som har funnet sted siden Trump annonserte sitt kandidatur, særlig etter valget. Jeg var hjemme hos Spikeren i juni 2015, og vi var begge i 100 etter den første talen. Det var også vår venn Henry Østhassel, som la inn en stor bet. Se Norge Nå intervju på NRK (19:00 min. inn i sendingen).

Vi skjønte intuitivt at Trump var en redningsmann, noe jeg begrunner nedenfor.

Jeg skal her nøye meg med en 3 minutter video fra den brilliante “Justice,” Jeanine Pirro, og dette har hun stort sett gjentatt siden mars 2017, etter at to sanne journalister fra The Hill hadde gjort en skikkelig journalistisk jobb. "The judge" forteller her hva som har funnet sted siden valget i november 2016. Desperate FBI, DoJ Conspired to Undermine Election to Stop Trump

Ja, det finnes slike kvinner, og jeg skal bruke noen linjer på å få frem noen poenger om skikkelige ledere. Det er nemlig meget sjeldent at slike politiske ledere trer frem - det gjelder for både menn og kvinner.

Ja, noen slike kvinner er mer "skikkelige mannfolk" enn de aller fleste menn, særlig de ryggesløse feminiserte, som vi kjenner så altfor godt. Slike kvinner er konservative, ja gjerne troende, som Margareth Thatcher (oppdradd metodist). De er autonome individer under Gud, som sosialister hater, fordi de tilber avguder og materie. De vil gjøre oss til generiske individer, nummer, som skal følge deres "guder" (Marx m.fl). Her er en video hvor Thatcher setter dem på plass.


Hennes siste opptreden i "the commons" etter de ryggesløse dekadente Toryene avsatte henne som leder av partiet og statsminister, fordi "konservative" er så infisert av sosisalime, som GOP i USA, UK og Norge (Høyre og FRP). Dette er akkurat hva Trump har stått opp imot fra den korrupte mafian som har tatt over MSM og kongressen. Han viser oss hva en sann leder er, med visjoner og styrke til å stå imot rottene.

Så la meg fortelle litt om Thatchers karriere. Den første tiden var meget vanskelig. Hennes egne (ryggsløse feminiserte menn) fikk kalde føtter fordi hun snudde sosialismen etter krigen, Churchill ble avsatt og Labour fikk makten.

I 1972 ble UK satt under administrasjon av IMF. Det samme skjedde med det sosialdemoratiske Danmark. 20 år senere fikk Sverige se konsekvensene av sosialimse, mens oljepenger har utsatt vår krise.

Så en langvarig gruvestreik i UK. Under den forrige hadde den feminiserte Ted Heat bukket under for disse kommunistene. Så sultestreiket irske terrorister, og hun lot dem sulte seg i hjel, mens alle rundt henne vaklet. Endelig angrep diktaturet i Argentina Falklandsøyene og "the iron lady" tok heller ikke det lignende nede.

Trump har møtt lignene ondsinnet motstand fra dem som har korrumpert USA, endog eget parti, og han vinner over dem med sin styrke og tro. Særlig i forrige uke da "the memo" kom ut. God Bless, make America great again!

Vi er mange, som var/er venner av Amerika langt tilbake, slik som vi er venner av Israel. Hvorfor? Fordi vi er autonome individer under Gud. Fra der ser vi sannheten og vi ser når fienden (Satan) har entret arenaen.

Sosialister (satanisme) vet ikke ut eller inn. De fremstår som rotter fanget i labyrinter, uten oversikt. De lager bare kaos, river ned og stjeler. Derfor fikk USA Reagan, nå Trump og UK Thatcher - "to put things right." Ja, de er "God sent." Tenk at de vant den kalde krigen uten ett skudd avfyrt. De reddet økonomien og nå gjør Trump det samme. Styrker økonomien og forsvaret, til fordel for alle demokratier. Også Norge.

Slike grepa kvinnfolk, som "the judge," Thatcher, menn som Reagan og Trump, ser hva som skjer intuitvt - fra ånd. Og de har guts til å kjempe for sannheten, i likhet med Trump, som har tatt imot Jesus som sin Frelser. Evangeliske kristne ber sammen med ham og for ham daglig.

Slike ledere har kart som stemmer med terrenget. De andre har kart som ikke stemmer med terrenget, tviholder på det første, og gliser hele tiden uten å si noe morsomt. Sitat fra Ayn Rand om Carter. Jeg fortalte dette til en ung venn (BI økonom) og han lo godt. Han kommer stadig tilbake til etter å ha observert det selv. Viser til FBI sjef Comey, som gliser uastanselig. Det gjør også den nye FBI sjefen Wray, for det er et uredelig skalkeskjul. La det være et tips når dere observerer politikere og "eksperter."

Kirkehøyden