Velsignet være han som kommer, i Herrens navn

Av Spikeren. 

I dag er det Palmesøndag, folkens, og vi kjenner alle historien om hvordan Jesus denne dagen for 2000 år siden kom ridende inn til Jerusalem på en eselfole, akkurat som profeten Sakarja hadde sagt, 520 år i forveien: 

"Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen." (Sak 9,9)

Og sannelig brøt det ut jubel da Jesus kom ridende inn i byen. Vi leser fra Joh 12,13: "Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!"

Så gikk det bokstavelig talt slag i slag:

Etter det triumferende inntoget i Jerusalem gikk Jesus inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker. (Matt 21,12)

Etter dette gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over (til mandag). (Matt 21,17)

De to neste dagene taler Jesus en mengde lignelser og setter Fariseerne og de Skriftlærde på plass med de kjente Ve ropende, før han forlater dem med ordene fra Matt 23,38-39:

"Så hør: Huset deres blir forlatt! For jeg sier dere: Heretter skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!"

Når han som er Guds Messias nå forlater huset deres, vil det være dømt til undergang. Det samne ser vi med Den Norske Kirke. Når Jesus kastes på dør, vil også deres hus møte sin undergang.

Uttrykket "heretter" viser at nå avslutter Jesus sin offentlige virksomhet med sin død og begravelse, hvor han bokstavelig talt blir borte fra deres øyne. 

Det tidsrom som nå begynner og hvor han er usynlig for dem, skal ikke være forbi før de igjen hilser ham som Messias med hyllingsropet fra Sal 118,26: "Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!"

Derfor må vi ikke tro at dette er et fortvilet klagerop fra Jesus fordi det forherdede Israel ikke tok imot ham som Messias. Nei, dette er faktisk en forutsigelse om at det kommer en ny Palmesøndag, da Israel igjen vil rope "Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!". Det vil skje når hedningenes tid er omme og sløret bli tatt bort fra deres øyne, slik at hele Israel blir frelst.

For oss som har tatt imot Jesus har hyllingsropet allerede lydt i våre hjerter. Nå venter vi bare på hans gjenkomst. Det kommer snart en ny Palmesøndag, folkens, da vi alle skal rope: "Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!" - Er du klar?

Spikeren

Kommentarer