5 millioner "nordmenn"?

Av Norvald Aasen. 

Til Erna Solberg og H.M. Kongen, og hans familie.
 
I dag den 27. des. 2020 leser jeg på resett at du uttaler at du skal vaksinere 5 mill. nordmenn.
Hvis du har sagt dette så lyver du!
 
Det er ikke 5 mill. nordmenn i Norge, vi nordmenn utgjør mindre enn 4 mill. De andre er ikke nordmenn, men har annen etnisk eller nasjonal bakgrunn. Skulle det være en skam å ha annen etnisk bakgrunn enn norsk, Erna Solberg?
 
Også kongen har kommet med denne feilinformasjonen om at "nordmenn" er afghanere, pakistanere, somaliere og alt annet. Kongen burde vite at dette er ikke sant om han vedkjenner seg nordmenn som et eget folk! Kongens tale i Dronningparken, 1. sept. 2016.
 
I 2002 fortalte en statistikk fra SSB at nordmenn og samer utgjorde 3,8 mill her i landet. Men en masse barn som er drept før fødselen hvert år ved hjelp av abortloven så er det lite trolig at vårt folk, nordmenn, har steget særlig mye de siste 18 årene. Erna Solberg har selv uttalt at hun stod på barrikadene for å støtte abortloven på slutten av 1970-tallet!
Du, Erna Solberg, burde skamme deg!
 
Vær for engang skyld ærlig, Erna Solberg. Og jeg vil ikke la meg vaksinere etter påbud fra en statsminister som ikke snakker sant!
 
Jeg forlanger at hoffet på slottet syter for at Kongen og hans familie får lese min bekymringsmelding. Den burde også interessere monarken og hans familie?

Allerede i 1989 så vi hvordan muslimer i Oslo markerte sin motstand mot ytringsfrihet etter at Salman Rushdie gav ut boken "Sataniske Vers".
 
Min bekymringsmelding går ut til en rekke nettsteder.
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Kommentarer