Valget i USA – en kamp mot dødskulturen

Av Lars Arne Høgetveit, i Norges Kommentar Avis – 08.11.20. Tipset av Olav Hermod Kydland. 

Kulturrevolusjon er et begrep vi kjenner fra flere verdenshjørner bl.a. fra Kina og fra Russland. Vesten har heller ikke vært spart fra dette. Vi her i Vesten er de senete tiårene vært preget av «Politisk korrekthet og totalitær marxisme» som er en arv fra 1923 da Frankfurterskolen ble stiftet i et møte i Moskva der også Lenin var tilstede. Lenin prøvde seg med en blodig revolusjon (kom som en brølende løve), men den kristne sjel lot seg ikke tvangs avkristne og da var en sakte kulturrevolusjon (kom da som lysets engel) det nye veivalget til Helvete og det fungerte – selv om det ville ta tiår på tiår. I USA peker flere på at den kulturkampen som pågår nå har sin rot i Frankfurterskolen ca 90 år tilbake i tid. Og når vi vet at Marx var satanist (og han takket Darwin for å ha lagt grunnlaget for marxismen og da ved at Gud var død) og flere med han så sier det seg selv at omgangen med Sannheten er så som så hos dem som hegner om marxismens avarter.

I kjølvannet av Frankfurterskolen, kom kampen til å stå om familien-foreldreretten-hvem er barna sine, ytringsfriheten, trosfriheten, menneskeverdet. I USA er retten til å ytre seg (Fra Bill og Rights, The Amendment 1) viktig og også retten til å kunne forsvare seg (The Amendment 2). For å vise bredden i dette ideologiske angrepet fikk Norge for få dager siden en endring av straffelovens paragraf 185 slik at den nå kan ramme sitater fra Bibelen – et angrep altså på både ytringsfrihet og trosfrihet. Sigurd Opdahl skrev i 1947: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret.

I USA kommer det nå flere tusen meldinger fra valglokaler over hele landet der det pekes på uregelmessigheter i valget. Det fortelles om døde personer som har stemt, data software i flere stater som har endret fra republikanske stemmer til demokratiske stemmer, tilbakedateringer av stemmer, tilførte nye ikke avgitte stemmer m.m. Dette er forhold som det nå 9. november blir startet en gjennomgang av i rettsapparatet. Høyesterett ba for kort tid siden bl.a. Pennsylvania å få kontroll på de stemmene som var avgitt etter den 3. november som var valgdagen og holde dem adskilt.

Vi skal også merke oss at den 5. november 2020 fortalte tidligere løytnant general Thomas McInerney fra det amerikanske luftforsvaret om en kraftig datasoftware som ble utviklet etter 11. september 2001, for etterretningsformål mot bl.a. islamister. System ble kalt «Hammer» (signals intelligence program (sigint)) - mye utviklet av datageniet Dennis Lee Montgomery (f. 1953). CIA overtok systemet og det ble illegalt brukt mot bl.a. amerikanske borgere, hvilket KUN FBI har anledning til og da etter en rettskjennelse. Det var så effektivt ved bruk i valg at det, i følge McInerney, er brukt flere ganger bl.a. av Obama i 2012 i Florida, noe skjedde i 2016 så det ikke ble brukt, men det ble brukt igjen under primærvalget der Sanders tapte for Biden og det nevnes brukt ved 3. november valget nå. Kort fortalt ble det i «Hammer» satt inn en applikasjon (kalt scorecard) som manipulerte data strømmen av avlagte stemmer med inntil 3 % av stemmene. Thomas McInerney var jagerflypilot med stor kamperfaring og var også nestkommanderende for US Airforce i Europa og har tydeligvis kunnskap om ideologier. En kan jo selv høre hva denne sindige mannen forteller.

Så kan man lure på hvorfor akkurat Trump ble en slik fiende av eliten hos demokratene og av internasjonal elite inkl Xi i Kina? Trump – har ved flere anledninger frontet kampen MOT den globale verden og FOR nasjonalstaten slik du kan lese om den i Apostelgjerningene 17, 16, der fikk vi nasjoner for å søke Gud. Han har så langt en kan se også satt strenge økonomiske sanksjoner på Iran nok for få et regimegifte via folket i Iran. USA trakk seg også ut av atomvåpenavtalen med Iran, flyttet sin ambassade fra Tel-Aviv til Jerusalem, hevdet israelsk suverenitet over Golanhøydene med mere. Det som en kunne se i 2020 mht et arbeid med en fredsavtale mellom palestina-arabere og Israel er en i tvil om har Guds velsignelse om det skal forstås slik at det kunne være aktuelt med noe deling av israelsk kjerneland. Det siste er det punktet Norges Kommentar Avis i mange år har pekt på kunne bli USA til ruin om de gikk den veien, uansett administrasjon – men også andre nasjoner. Å tukle med Guds øyensten Israel har alltid ført til fall før eller senere.

Men en Trump som også gikk høyt på banen mot abort og ønsket både Bibel og bønn inn i skolen igjen og aktivt omgav seg med kristne medarbeidere inkl visepresident Mike Pence (selv om Trump ingen kristen er) – så også hvilken ideologi som lå bak internasjonale klimaavtaler der fokuset var en global samling som igjen ville frata nasjonalstaten sin råderett og ende i diktaturet. Kampen mot Kina var nok ikke bare en økonomisk kamp, men en kamp mot å miste herredømmet over Vesten helt bokstavelig. Da Kina over lang tid var kraftig presset økonomisk, oppsto plutselig en Covid-19 – som Xi ikke advarte om før alle visste om den. Xi lot det gå flere uker med interne tiltak i Kina, mens flytrafikken bl.a. til USA med 7 500 personer fra Kina daglig fortsatte. Trump stoppet de flyvningene fra Kina 30. januar 2020 til store protester fra deler av verden inkl Joe Biden. Donald Trumps tale til USA den 4. juli 2020, i det symboltunge Mount Rushmore i Sør-Dakota, fortalte oss om en president som ville kjempe for nasjonalstaten, ytringsfriheten og kulturarven og det var ikke uten grunn av globalisten, milliardæren, kulturmarxisten Soros uttalte at Trump rev ned alt han hadde bygd opp. Og ville verne om den judeo-kristne sivilisasjon OG VILLE KJEMPE FOR DET faller ikke i god jord.

Vi vil nå bevitne de neste ukene hvor langt det amerikanske forfallet har kommet, om de klarer å få frem i lyset hva som nok er skjedd og lande valget til både president og Kongress på en verdig måte.

Vi her i Norge bør ta denne kampen på det største alvor, for ryker USA fullstendig over i hendene på kulturmarxismen har vi ikke lenger en alliert å stole på – den anglo-amerikanske alliansen vi så nedkjempe det nasjonal sosialistiske Hitler Tyskland vil kunne være historie. Om så skjer vil vi være enda et betydelig skritt i retning av Jesu gjenkomst, selv om det nok kan skje om ikke lenge, det er den positive siden av saken. For Gud lar seg ikke spotte og vi vet hva som skjedde når menneskeheten ville bli guder ved å bygge Babels tårn – det gikk som det måtte gå. Norge selv er hardt ute å kjøre, for der har vi ikke lenger en blå og en rød side – der vil en stemme til de blå gi noenlunde samme politikk som en stemme til de røde. Det skulle borge for at bønnene om Frelse fra hedenskapet til Gud skulle øke eksponentielt for oss selv og verden for øvrig.  


Kommentarer