Vår kontroll er gjenvunnet, sa Boris Johnson

Av Dan Odfjell. 

Den engelske statsministeren proklamerte dette etter at forholdet til EU ble avsluttet, selveste julekvelden. Og Storbritannia ble med det igjen en fri nasjon. Tenk om vår statsministeren kunne være tilsvarende pragmatisk og fristille oss også. Men nei, hun holder med tyskerne og deres overordnede merkantile interesser. Men forstår dessverre ikke kraften som ligger i fedrelands-kjærligheten vår som tapes i hennes diktatoriske feil-trav mot landets gradvise tilintetgjørelse. 

Det er kun Sp av samtlige Stortings partier som synes å helle litt i en tilsvarende britisk nasjonal retning. Ikke rart partiet er blitt Norges største i oppløpet til neste års Stortingsvalg. Mindre partier, for tiden helt utenfor Stortinget, presser tilsvarende på, samt gjerne helt ut av EU/EØS for Norges vedkommende. Med rette, etter min mening, for vi betaler og underordner oss det tungrodde og udemokratiske Brussel-systemet altfor mye. La oss snarest følge i våre beste naboers, engelskmennenes, fotspor. Tradisjonelt vår nærmeste allierte og historiske nabo og handelspartner. 

Den første politikeren ut med å gratulere våre gode britiske naboer var Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ifølge NTB. Han maner til omkamp om EØS-avtalen og sier samtidig (det er) ingen grunn til at Norge skal akseptere seg overstyrt i sterkere grad enn britene. Og å betale mer enn dem til EU etter deres ny-oppnådde samarbeids avtale. Hvor representativ Gjelsvik er for Sp når alt kommer til alt gjenstår å se. Men nasjonal kontroll gjenvunnet og oss helt ute av Skjenken avtalen - det er noe som aksentueres av vår porøse lange grense til Sverige - nå stadig mer dominert av araber-mest-folk, og kriminelle gjenger. Med farlige økende voldelige forhold. Noe som absolutt krever norsk kontroll over egen skjebne. Våre politikeres godtroenhet må jekkes flere hakk ned om ikke også Norge som land skal tapes. Men å jekke ned den sta globalisten Erna Solberg er nær umulig når de venstrevridde medier beskytter henne. Er ikke det hele ganske påfallende?

Nå er det ikke så mye å reforhandle for oss. Vi kan bare si opp EØS avtalen, det er vi sterke nok til. Og resten vil gå seg til mye av seg selv uten store anstrengelser. Noe som skryte-regjeringen selvsagt vil ønske å late som. For det første, vårt medlemskap i WTO tar vare på det meste. Dessuten er energi og fisk hva Europa trenger, knapt vår industri produksjon, den er bare for liten. Men dessverre statsministeren synes ikke interessert å våre nasjonale forretningsmessige interesser, hun har personlig bundet seg til den politiske synkende såkalte Merkel EU-masten. Det er det nemlig tilsynelatende gått prestige i. Statsministeren synes å mangle evnen til å justere seg til Norges langsiktige beste interesser. Sta som bare et kvinne-troll kan være.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer