Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld

Av Spikeren. 

Jeg har lyst til å dra fram et tema som jeg tror både er viktig og hyperaktuelt i disse forvirringens tider, nemlig antisemittismen og jødehatet som nå blomstrer opp igjen, bare 76 år etter Holocaust.

Det som trigget meg til dette var en kommentar som ble skrevet for et par dager siden under artikkelen om den korrupte Anthony Fauci. La meg imidlertid understreke at jeg ikke gjør dette for å henge ut vedkommende som skrev kommentaren, for jeg vet at han er en god og trofast kristen. Jeg gjør det rett og slett fordi jeg tror det er viktig å få en avklaring på det som ofte blir hevdet av mange om "disse falske Askenasi og Khazar jødene".

Spørsmålet jeg bl.a. har stilt LW flere ganger er: Hvis dette egentlig er folk fra Askenas (tidlig innflyttede jøder til Tyskland / Nord-Europa) og Khazar (Tyrkia / Øst-Europa / Vest-Asia), hvorfor stempler man dem da med jødestjerne? En må bestemme seg: Er dette jøder, eller er de ikke jøder? Hvis det IKKE er jøder, da får man sannelig fjerne jødestjernen og kalle disse folka med sitt rette navn. Hvis de derimot ER jøder, da hører de faktisk til i Israel. 

Uansett tror jeg svaret ligger i det som Jesus sier i Matt 10,22: "Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst." Og dette er slett ikke bare ment til apostlene. Det er nemlig et tidløst fenomen Jesus taler om her.

En annen kommentator skrev dessuten følgende: "... det hele minner mer og mer om et nøye planlagt kupp." Jeg tror vedkommende har mer rett i dette enn noen av oss aner og forstår. Derfor tror jeg det er viktigere enn noen gang at vi holder fokus på Guds Ord, mer enn på de mennesker Gud måtte bruke til å gjennomføre og realisere sin plan.

Vi skal notere oss hvordan hele verdenshistorien viser hvordan ethvert rike som har satt seg opp imot Israel og det jødiske folk har gått til grunne. Vi nevner bare de største eksemplene her: Det Babylonske riket, Det Persiske, det Greske og det Romerske riket. Alle disse verdensrikene har gått til grunne, og nå er faktisk det post-moderne Europa i ferd med å gå samme vei.

For øvrig tror jeg Gud tillot opprettelsen av USA som en slags "safe haven" for det jødiske folk inntil det som Bibelen omtaler som trengselstiden står for døren. Derfor ser vi nå at også USA er i ferd med å gå til grunne. Men Israel vil bestå, og ifølge profetiene vil det fortsette å bestå inntil verdens ende.

Vi skal også notere oss hvordan Gud brukte jødene til å korsfeste Kristus, og at alt sammen var nøye planlagt og beskrevet ned til minste detalj i profetiene, tusenvis av år før det skjedde.

I dag kan det imidlertid se ut for at Gud bruker en del jøder til å korsfeste og ødelegge den tidligere kristne verden som nå har vendt ryggen til Gud. For akkurat som Jesus hadde sin tilmålte tid her på jorden, har også kirken (Guds menighet) sin tilmålte tid til å forkynne evangeliet. Nå ser det ut for at denne nådens tid nærmer seg slutten og Gud tar menigheten bort. Da vil Gud igjen sette Israel i sentrum, sløret blir tatt bort, og 144.000 utvalgte jøder blir sendt ut for å forkynne evangeliet i en kaotisk og fortapt verden.

Så kan vi gjerne krangle oss imellom om hvem som er ekte eller falske jøder, men Gud har uansett full kontroll. Derfor tror jeg at de som bebor og styrer Israel i dag er bestemt til å være der av Gud, enten de er ekte eller falske jøder. Jeg tror derfor vi skal være veldig varsomme med å blande oss borti hva som skjer med Israel og hvem som bor der. Da tror jeg vi står i stor fare for å skade oss selv. For til syvende og sist er det ingen som lurer Han som bruker både ekte og falske jøder, og hedninger med, til å gjennomføre sin plan i henhold til profetiene.

For som det står i Rom 14,4: "Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe."

Så kan vi bare lure på hvordan verden hadde sett ut i dag dersom Israel og det jødiske folk aldri hadde eksistert. Da ville vi ikke hatt noen Bibel, ingen Frelser, ingen "kristen kulturarv" som vi gjerne kaller det i dag, ingen Einstein, osv, osv. Det er nemlig dette den sekulære verden alltid har kjempet for; utslettelsen av Israel og det jødiske folk, og kristendommen med. I dag er det FN som er det ultimate diabolske instrument verden benytter seg av. Dette kommer helt klart frem i videoen som vi poster her til slutt.Spikeren

Kommentarer