USA og Lebesbymannen

Av Per Haakonsen. 

Ved hvert årsskifte har jeg fått den vane eller leie uvane å fordype meg i Lebesbymannens profetier. Så også ved dette årsskifte.

Lebesbymannen eller Anton Johansen (1858 – 1929) som han heter, ble kjent fordi han profeterte utbruddet og forløpet av 1.verdenskrig. Han profeterte også de store «lungesykdommene» som spanskesyken og tuberkulosen som fulgte i årene etter krigen. Videre forutsa han den spanske borgerkrigen, Englands tap av India og landets mange kolonier.

Av de profetier som kan henlegges til vår egen tid, kan nevnes sosialismens fremmarsj, avvæpning og avkristning. Dette var hendelser som skulle ramme hele Europa men i særlig grad Skandinavia. Videre forutsa han at store skarer av jøder ville vende «tilbake til Jerusalem og sitt land». I Norge ville «pengetilgangen» bli stor og som følge av det ville synden ta overhånd. For å ha nevnt noe. Som vi vet, har alt dette skjedd. 

Men så heter det videre at Amerika ville bli rammet av voldsomme borgerkriger og at landet ville bli sprengt i fire eller fem mindre forbundsstater. Og da er vi midt oppe i dagens hendelser. Og det må vi si noen ord om. 

Ifølge analytikerne kan splittelsen i USA føres tilbake til 80 tallet. Det er altså ikke noe som kom med Trump. Men splittelsen ble meget tydelig med valget av Trump i 2016 og ved valget i 2020. Ved valget i 2016 påstod demokratene at Trump hadde vunnet takket være innblanding av Russland på nettet. Så forsøkte de å kaste ham ved å anlegge riksrett med bakgrunn i påstanden om at han hadde anmodet Ukrainske myndigheter om å innlede etterforskning av sønnen til Jo Biden, som var mistenkt for økonomiske misligheter. Så oppsatt var de å få fjernet Trump at de bare en uke før han skulle gå av, på nytt reiste riksrett med den påstand at han har oppfordret sine tilhengere til å storme Kongressen.  

Det demokratiske parti aksepterte aldri valget av Trump som USAs president. Det gjorde endog klart at de heller ikke ville akseptere han om han hadde blitt gjenvalgt i 2020. Da var det ikke underlig at Trump svarte med samme mynt og erklærte at valget av Biden var et resultat av valgjuks. På samme måte som demokratene hadde forsuret hans valgperiode, ville Trump gjøre sitt for å forsure Bidens valgperiode. 

Vel dette sier noe om hvor dypt splittelsen i USA er. Det demokratiske system er i ferd med å kollapse. De demokratiske spilleregler aksepteres ikke av noen av partene. Men dette kan fortsatt gå bra så lenge splittelsen ikke gjenspeiles i politiet, nasjonalgarden eller de væpnede styrker. Men det behøver ikke være langt unna. Det sies at når det lyktes folkemassen å storme Kongressen, så skyldtes det at tilhengere av republikanerne i politiet med vilje slapp dem inn (kilde: BBC).

Vel, nok om det. Her til lands bør vi i stedet for å heie på demokratene spørre oss selv hva dette kan bety for Europa og Norge. Dersom nå USA virkelig står overfor en borgerkrig, vil landet ikke lenger være i stand til å innfri sine forpliktelser i NATO. USA er hjørnestenen i NATO og uten USA intet NATO. Norges sikkerhet er helt avhengig av USA. Skulle USA og NATO gå i oppløsning, vil Norge stå helt forsvarsløs. Dette burde bekymre oss mer enn Trumps sine unoter.

Det er bare to land som kan tjene på at NATO går i oppløsning: Russland og Frankrike. Frankrike har aldri vært entusiastisk for NATO. De ønsker seg en europeisk forsvarsallianse. 

Skulle dette scenariet bli virkelighet, så kan også et annet av Lebesbymannens profetier gå i oppfyllelse: Russland og Frankrikes krig mot Sverige og Norge. Det vil bli et kappløp om hvem av de to som skal være den dominerende stormakt i Europa.

Vel, dette er tanker ved et årsskifte. Det behøver selvsagt ikke gå så galt. Men det er urovekkende at Lebesbymannen i liten grad har tatt feil tidligere.

Er det så noe vi i kristen-Norge kan gjøre for å hindre en slik utvikling?

Lebesbymannen viser igjen vei. Vi må søke nåde hos Herren. Det gjør vi ved å falle på kne og bekjenne våre synder. Lebesbymannen var klar på at det bare var gjennom anger og bot vi kunne avverge de ulykker han hadde fått se. Det var da også hans egentlige budskap. Bare omvendelse til Herren kunne fri oss fra de ulykker han hadde fått se.

Sitatene er hentet fra Stein Waardings bok «Lebesbymannens spådommer»

Per Haakonsen

Kommentarer