NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 3. januar 2021

Oppskriften på et godt nytt år

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Hos deg er livets kilde." Sal 36, 10. 

Hvordan kommer dette året til å bli?

Gud alene vet det, har vi lett for å svare. Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye året kommer til å bringe, enn vi egentlig har lyst til å innrømme.

Vi vet så inderlig vel at vi ikke har noe å sette opp imot alt det onde som er i oss og omkring oss i verden.

Visstnok prøver de fleste mennesker å flykte fra denne virkeligheten ved å nekte den. Men hver og en som bøyer seg for sannheten - og det er alle de som bøyer seg for det som Guds ord sier om oss mennesker - de har trang til å innrømme at det er slik.

Da innser en: Skal det nye året bli godt, trenger en et nytt liv! Og alle som har fått et nytt liv, innser at dette liv trenger til å fornyes!

Da blir spørsmålet: Hvor får jeg dette livet? Hvor fornyes dette livet?

Hos Jesus!

Hos ham er livets kilde. Og i ham er livets kilde.

Om året skal bli godt for oss, beror ene og alene på vårt forhold til Jesus.

Å innrømme at vi ikke makter livet ut fra egne forutsetninger, kalles i Guds ord for tørst. Billedet er hentet fra ørkenen: Den som ikke får vann der, han dør.

Til deg som innrømmer dette, sier Jesus: "Om noen tørster, han komme til meg og drikke!" Joh 7, 37. 

Følger vi denne oppfordring, får vi et godt år. For i Jesus er alt det vi trenger: syndenes forlatelse, det evige liv, Den Hellige Ånd, velsignelsen over stort og smått i vårt liv og alt det vi trenger for å være og leve som kristne.

Jesus er kilden!

La oss begynne året hos ham!