NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 16. januar 2021

Donald J. Trump kommer til å fortsette som amerikansk president

Av Tangen. 

Det er min vågale påstand som jeg allerede har fått mye pepper for blant familie, venner og andre. Jeg klandrer dem ikke, oddsene ser helt håpløse ut, det ser ut til at Trump har brukt opp alle sine gjenværende muligheter til å få den rettmessige stillingen han egentlig vant. Det er ingen tvil om at det må et mirakel til for at han skal kunne fortsette, men så er det også det jeg tror vil skje. Et Guds mirakel! Jeg er så sikker på dette at jeg har veddet ca. 15 flasker vin dels for moro skyld med like mange mennesker. Jeg vedder normalt ikke og aldri om penger, men gjorde dette fordi noen kanskje kan få noe å tenke på etterhvert. 

Først, som mange vil være enige i er det Gud som innsetter et lands ledere, uten unntak. Paulus f.eks er inne på det, og i Daniel 4,17 kan vi lese følgende: (sier kong Nebukadnesar) "Så skal alle som lever, få sanne at Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene. Han gir det til hvem han vil, og han kan overlate det til den ringeste av alle mennesker". 
Det var dette Gud gjorde med David, han kom fra den ringeste av ættene i Juda og han var så fjernt fra odelsgutt som han kunne komme som den yngste av brødrene. Likevel gjorde Gud ham til konge over hele Israel. 

I tro så vet vi at Gud utvalgte Donald Trump for 4 år siden, men vi tror også at han utvalgte Barack Obama 8 år før det igjen. Dette høres kanskje ulogisk ut for noen som f.eks misliker Obama, men Gud utvelger seg ledere som skal gjennomføre Hans plan. Gud ser til at profetiene blir oppfylt, og Han gjennomfører de "sjakktrekkene" som er nødvendige for at spillet skal ende med seier for Gud hvor motstanderen bokstavelig talt, Satan betyr "motstander", sitter ved andre enden av sjakkbrettet. Ikke nok med at det må ende slik Gud sier, hendelsesforløpet må også bli slik at det samsvarer med de bibelske profetiene. Dette inkluderer også å få onde ledere som Obama. 
Slutningen vi kan trekke er: Dersom Gud har utvalgt seg Trump til 4 nye år er det ingen kraft i verden, enn si all verdens juks og fanteri fra den amerikanske "dypstatens" side som kan hindre Ham i det. 

Før jeg kommer inn på hvorfor jeg tror Trump vil fortsette vil jeg bare si kort at USA har vært under angrep fra radikale krefter i mange år, men det tiltok med Obama, og det har fortsatt etter at han gikk av. Kanskje sitter til og med Obama og trekker i trådene? Dette er det mange som kan veldig mye mer om enn jeg, så jeg skal ikke kjede leserne med det. USA er et mektig land, fortsatt verdens suverene supermakt. Men som den romerske statsmannen Cicero sa i år 42 f.Kr.:
"Et land kan overleve sine fjols, og til og med de ærgjerrige. Men det kan ikke overleve forræderi innenfra. For forræderen er tilsynelatende ingen forræder. Han snakker som sine ofre, og han appellerer til det grunnleggende som ligger dypt i alle menneskers hjerter. Gjennom ham råtner folkets sjel, han arbeider i dølgsmål om natten for å underminere byens søyler, og han innynder seg i politikken slik at det blir uimotståelig. En morder bør man frykte mindre ."

USAs indre fiender har blitt mye sterkere under og etter Obamas 2 perioder. Kall dem gjerne kommunister, liberale, venstreradikalere osv. Det spiller liten rolle. Poenget er at de ønsker å omforme USA til noe ugjenkjennelig, og kanskje er det også fremmede makter som Kina og Russland som trekker i trådene fordi de ønsker å svekke supermakten. Til syvende og sist er det vår motstander Satan som sitter og trekker i trådene, eller spiller sjakk om du vil. Har Gud likevel noen mottrekk her? 

USA er et meget spesielt land, også i bibelsk sammenheng. Landet er èn blant mange israelittiske nasjoner, men det er samtidig det mektigste. Ingen over, ingen ved siden. Antagelig har det aldri eksistert et mektigere land, relativt sett, på kloden noensinne i verdenshistorien. Og hvis man skulle nevne et land som har vært noe i nærheten av makt må det bli det Britiske imperiet på sin høyde. "Fetteren" over dammen, landet hvor de første amerikanerne kom fra. Likevel går mange, også kristne, rundt og tror at disse landene ikke finnes i Bibelens profetier, eller de kan i det minste ikke peke på hvor. Hvor feil er ikke det! Disse utgjør til sammen Efraim (UK med andre) og Manasse (USA) som i flere profetier nevnes som bl. annet sterke militære makter fram mot endetida. Som jeg sa mange ganger i min "karriere" som kommentator på SC, det går ikke an å forstå Bibelens profetier til fulle dersom man ikke innser denne grunnleggende sannheten, altså at Israel utgjør langt mer og flere enn det lille landet i Midtøsten. 

Men nok om det, jeg nevnte det som forutsetning for å forstå Trumps (bibelske) rolle i USA. Hva er det med Trump som gjør at han får nær sagt hele etablissementet mot seg, ikke bare i USA men også internasjonalt? Aldri har vi sett en am. president som har fått så massiv fordømmelse og tyn mot seg fra nesten alt av media, sosiale medier, big tech og mange andre politikere. Det korte svaret på hvorfor, og her tror jeg vel de fleste av leserne her er enige med meg, er nok at Trump har stått imot veldig mye som andre am. presidenter ikke har gjort, eller de har sett gjennom fingrene med det, eller til og med tatt del. Han har stått imot globalismen, Kina og Russland, tildels EU og de liberale kreftene innenlands som ønsker seg et helt annet USA (bl. annet med fri innvandring). Og han har gjort det med dunder og brak! Trump har vært en trussel mot mektige eliters grandiose planer for menneskeheten som stort sett består i å gi seg selv mer makt. 

Trump i Bibelen. 

Det er ingen som påstår at Trumps navn står åpent i Bibelen selv om det gjør det i de såkalte "bibelkodene". Men likevel tror jeg han er en profetisk figur fram mot endetida, rett før enden kommer fordi bibelske profetier og hendelser har en tendens til å gjenta seg. I bl. annet profeten Amos og i 2. Kongebok fortelles det om en konge i Israel (Nordriket) som het Jeroboam den andre, sønn av Joasj. Han var en av de siste kongene i Nordriket, og i motsetning til mange av sine forgjengere og etterfølgere hadde han stor suksess. Under hans styre ble Nordriket mektig og rikt igjen, eller "great again" for å sitere noe kjent. Men det var ikke pga. ham selv at han hadde suksess, det var Guds vilje. Selv var han urettferdig i Guds øyne. De som har lest kongebøkene vet at ikke èn - 1 eneste av kongene i Nordriket ble erklært rettferdig av Gud fordi de ikke gjorde Hans vilje. Den største og opprinnelige synden gjorde Jeroboam den første, sønn av Nebat (ikke en slektning av Jeroboam 2), han som opprinnelig løsrev de 10 stammene fra Davids trone. Dette fordi han ikke ville anerkjenne Davids trone og Jerusalems status, og derfor fikk han opprettet gullkalver i Dan og Beth El som han lot israelittene dyrke. 
Ingen av etterfølgerne, også Jeroboam 2 gjorde noe med avgudsdyrkeriet. Dette frafallet fra Gud førte gradvis til en forverring av situasjonen i Nordriket, mens Sørriket (Juda) oftest var i bedre tilstand fordi de i mange tilfeller hadde rettferdige konger som avskaffet Baalsdyrkinga. 

-Dette skriver Wikipedia om Jeroboam 2: Jeroboam II (hebraisk: ירבעם השני eller יָרָבְעָם‎; gresk: Ιεροβοάμ; latin: Jeroboam) var sønn og etterfølger av Joasj, og den 14. konge av kongeriket Israel som han styrte over i hele 41 år. Han var samtidig med Amasja [1] og Ussia,[2] konger av Judea. Jeroboam II var en av de mer framgangsrike av Israels konger. Han seiret over syrerne,[3] skal ha erobret Damaskus,[4] og utvidet Israel slik at landet fikk tilbake sine tidligere områder, «fra Lebo-Hamat til Araba-sjøen».[5]

-De arkeologiske bevisene bekrefter den bibelske fortellingen om hans kongedømme som det mest framgangsrike som Israel til da hadde kjent. På slutten av 700-tallet f.Kr. var området til kongedømmet Israel det mest tettbebodde området i Midtøsten med en befolkning på rundt 350 000 mennesker.[7] Denne framgangen var bygd på handelen med olivenolje, vin og muligens hester til markedene i Egypt og særlig Assyria.[8]

-Jeroboam IIs kongetid var også perioden til profetene Hosea, Joel, Jona og Amos, som alle fordømte velstand, materialisme, og egenkjærligheten til den israelittiske eliten i sin tid. Andre Kongebok i den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente), skrevet et århundre senere, fordømmer Jeroboam II for å gjøre «det som er ondt i Herrens øyne», både å undertrykke de fattige og hans støtte til kultsentrene i Dan og Betel, og for opposisjonen til templet i Jerusalem (som lå i det rivaliserende kongedømmet Judea).

Dette med "velstand, materialisme og egenkjærlighet blant eliten" høres jo som tatt rett ut av vår egen tid selv om det nok har vært helt vanlig gjennom historien. Men Gud fordømmer undertrykkelse av "fattige, enker, de vergeløse, de som ingenting er" osv. mange ganger i Skriften. Det Wikipedia derimot ikke kommer inn på er hvorfor Gud lot Nordriket blomstre under Jeroboam 2 på tross av både hans og folkets synder! Svaret på det finnes i Amos 7 og 2. Kongebok 14. 

Amos 7 har overskriften "syner om Israels (altså Nordrikets) undergang". Hele kap. 7 burde leses, jeg siterer det mest vesentlige her. Husk at Amos levde samtidig med Jeroboam 2. 

8. Herren sa til meg: "Hva ser du Amos?" Jeg svarte: "Et blylodd." Da sa Herren: "Se, jeg senker loddet midt i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke lenger bære over med det. 
10. Amasja, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam (2), Israels konge: Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alle ordene hans. 11 For Amos sier: "Jeroboam skal dø for sverd og Israel drives i eksil, bort fra sitt land". 

Amos 7 handler om at profeten forhandler med og nøder Gud om ikke å straffe Israel, eller i det minste ikke så hardt. Jeroboam 2 levde sine dager ut, og Israel hadde framgang til tross for alt dette. Svaret på hvorfor får vi i 2. Kongebok 14. 

"23 I det femtende året Amasja, sønn av Joasj, var konge i Juda, ble Jeroboam (2), sønn av Joasj, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i førtien år. 24 Jeroboam gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam (1), Nebats sønn, hadde fått israelittene med på. 25 Han vant tilbake landområder som hadde tilhørt Israel, fra Lebo-Hamat til Araba-sjøen. Det gikk som Herren, Israels Gud, hadde sagt gjennom sin tjener Jona, sønn av Amittai, profeten fra Gat-Hefer. 26 For Herren hadde sett israelittenes bitre nød. Det var ute med alle som en, og de hadde ingen til å hjelpe seg. 27 Men Herren hadde ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen. Derfor berget han dem gjennom Jeroboam, sønn av Joasj."

Gud hadde barmhjertighet med Israel og ville gi dem en siste mulighet til omvendelse og storhet. Vi vet at det likevel ikke skjedde, og at fangenskapet kom. Jeroboam 2 døde sannsynligvis like før de første israelittene ble tatt til fange av assyrerne og sendt i eksil rundt 740 f.Kr. I de neste 20 åra fulgte resten av Nordriket etter. Jeroboam 2s "make Israel great again" var av midlertidig karakter. Videre lesning i 2. Kongebok 15 er rent ut deprimerende. Landet var i en uunngåelig nedgang av årsaker som Bibelen nevner. De samme årsakene i store trekk er grunnen til USAs nedgang som nasjon de siste tiårene, og vi kjenner de fleste trekkene igjen i vårt eget land også. Men jeg tror det er svært sannsynlig at Trump som en moderne tids "Jeroboam 2" får nok en periode for å gjenspeile det gamle Israels nasjonale oppgangsperiode kort tid før undergangen kommer. Undergangen kjenner vi som "Jakobs trengsel". Kanskje har vi 4 år nå før det virkelig begynner "å dra seg te". Hvis dette stemmer vil Trump sannsynligvis bli drept mot slutten av sin periode, eller ledelse dersom perioden av ulike årsaker forlenges. Dette fordi Amos spår at Jeroboam blir drept mens den første i virkeligheten døde en naturlig død som en av få blant likemenn. Det er derfor sannsynlig at profetien snakker om en endetidshersker!

Kuriositet: Mange mennesker benekter Bibelens fortellinger og f.eks at konger som David, Salomo osv. har eksistert. Men nylig ble faktisk Jeroboam 2s eksistens bevist. I begynnelsen av forrige århundret var det noen som kjøpte et lite leirstempel av noen beduiner. Innskriften der lyder: "Shema, Jeroboams tjener". En tjener i denne bibelske sammenhengen betyr sannsynligvis et høystående regjeringsmedlem e.l. 
Akkurat i tida rundt det am. valget i desember kom nyheten om at dette seglet var erklært ekte etter år med nøye undersøkelser. Pussig eller hva? 

"What is arguably the earliest inscribed clay seal impression from the Land of Israel — used at the court of Israelite King Jeroboam II — has been authenticated after years of strict laboratory testing under the supervision of Ben-Gurion University Prof. Yuval Goren. The inscribed clay, known as a bulla, was purchased without provenance from a Bedouin antiquities merchant in the 1980s and is now thought to be from Jeroboam II’s 8th century BCE reign."


Tangen