NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 1. desember 2015

Når vi alle er blitt «en folkefiende»...

Aller først: Demokrati i ordets egentlige mening har vi ikke lenger. Folkestyret er det ingen som lenger taler om for dét praktiseres ikke, mens derimot så vi har et teknokratisk partivelde av konsensuspartier på Stortinget som fører en EU-initiert globaliseringspolitikk som norske velgere ALDRI har gitt Stortinget mandat til at iverksette. Vi har i dag de facto et «Demokratur». - Det er i dette grenseløse toskeskap av multikulturell dogmatikk og doktrinær global-ideologi vi må se den nasjonsdrepende masseinnvandring som nå foregår over det ganske land. Ingen er mere ansvarlig for dagens katastrofale utvikling for vårt land enn statsminister Erna Solberg!

Fru Solberg tror selv hun er smart når hun angriper sine egne folkefeller, akkurat som Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjør det. Men det hjelper ikke at forsøke å inkriminere eget folk når man selv så flagrant forbryter seg overfor de plikter man selv er satt at forvalte på vegne av folk og nasjon. -

SÅ: Man spør seg egentlig om hvem som i virkeligheten hater hvem og hva, når man ennu en gang leser statsministerens ekstreme utfall mot sine egne. Dét Høyres (ekstremt udugelige) statsminister Erna Solberg sier i klartekst er at hun vil avhende Norge som selvstendig nasjon og nordmenns rett til eget land, samt territorial-, nasjonal- og lokal selvbestemmelse i denne kontekst! Hennes EU-forordnede- og FN-konvensjons-diktaterte globalpolitikk er anti-folkelig og nasjonalstatsfiendtlig.

Om man skal sette det folkelige «hatprat»-eventyret i sin rette sammenheng slik at det overensstemmer med sannhetsgehaltens kontinuitet gjennom år av politisk-korrekthet, så er det nok heller slik at det er Erna Solberg selv og hennes likesinnede innenfor Partikartellet på Stortinget som, sammen med pk-media - både radikaliserer befolkningen og årsaks-frembringer den trykkokende misnøye ved at legge til rette for den rotløshet og fremmedgjøring som uvegerlig vil føre til et framtidig nasjonalstatlig kollaps OM hennes «administrasjonsråd» får fortsette den katastrofalt ødeleggende multikulturalistiske linje som i dag føres fra de «regjerende» blå-blå sin side! -

ANGREP er ikke alltid det beste «forsvar»: Rent bortsett fra at Erna Solbergs intensjon helt tydelig er at stoppe kritiske ytringer - altså innsnevre nordmenns Grunnlovfestede Rett til at ytre seg fritt og utvungent, så er hennes selvkomponerte «hatprat» kun et desperat (men tafatt og klønete) forsøk på at avspore hva hennes egen ynkelige (selvmords)politikk går ut på, hvor Folket; hennes egne landsmenn, anklages - når det vitterlig er representanter for det politiske-, mediale- og asylindustrielle kompleks, samt pavene innenfor byråkrati- og embetsmannsveldet som burde vært stilt til ansvar for den usosiale, usolidariske, anti-nasjonale, anti-folkelige, udemokratiske, amoralske, hyklerske og egosentrerte uansvarlighetspolitikk som i dag semi-diktatorisk utøves med henvisning til de internasjonalistiske slave-konvensjonene som vi nordmenn aldri har sagt ja til at skulle ha noen som helst forrang framfor våre egne Grunnlovsgitte lovverk og vår norsk-nasjonale frihet!

De «åpne grensers politikk» om er en illegitim politisk føring, som bryter med den norske rettstatens prinsipper, nordmenns grunnleggende rettsvern og folkerettens bestemmelser om at ethvert folk har rett til eget hjemland og bevarelse av egen kultur og de ressurser som vårt land forvalter over! Den norske nasjon er ikke allemannseie for en hel verden, men for det norske folk - og dét alene! En tilfeldig politiker fra et tilfeldig parti; i denne forbindelse Erna Solberg fra Høyre, har intet som helst mandat til at gi bort vårt land til andre folkegrupper. Ei heller har hun noe mandat til at gjøre sitt eget folk til en minoritet i eget land! Begreper «folkeforbrytelse», «korrupsjon» og «vanstyre» er ikke noe som kun er beregnet på «utenlandske» forhold.

Det er på tide at Folket sier «Stopp fremmedgjøringen; Vi vil ikke utslette oss selv!» Og det er på tide at statsministeren gjør det som er hennes primære oppgave: At sikre Norge og nordmenn for nutid og framtiden, hvor fortsatt trygghet, velstand, velferd og folkelig harmoni betinger at våre grenser lukkes for masseinnvandringens befolkningseksplosive galskap! -

Epilog: Så slutt med at anklage ditt eget folk fordi du selv ikke gjør jobben din, Erna Solberg! Og, hvis du hverken vil lytte til bekymrede nordmenn eller ta de grep som kreves på vegne av oss alle for en nasjonal og bærekraftig framtidspolitikk, så vil vi; Folket og Historien, dømme deg hardere enn noen annen, fordi du både visste og burde visst så uendelig mye mer, men intet gjorde - annet enn at kynisk opportunt fordømme ditt eget folk som skyldige for noe du selv er at anklage for! -

Pluto