NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 7. desember 2015

UDI måtte snu!

Utlendingsdirektoratet (UDI) måtte likevel snu og krever ikke lenger at steder som huser asylsøkere skal fjerne kors og andre religiøse symboler.

Og dette var jo en svært god test for å se hvor langt troen på Jesus stakk hos mange av disse som kaller seg for kristne. Og der de nå bærer tilbake og på plass både Jesusbilder og kors i sine bedehus og forsamlingssaler. For det var nok pengene som var det viktigste, og ikke troen. Der de bøyde seg for UDI sine befalinger for å unngå å støte muslimer som de trodde ikke tålte å se et bilde av Jesus. 

Og det, etter at disse menneskene sjøl frivillig har tatt seg inn i et kristent land.

Ja, hva ville Jesus sagt om disse hyklerne som nesten gikk i Judas sine fotspor og fikk sine sølvpenger, for å unngå å vise muslimer de kristne symboler? Og der de omtrent skammet seg over å være kristne, og for å vise det for disse som tar seg inn på våre områder? Jeg tror dommen ville blitt nokså hard…

Jo, en kan virkelig undre seg over hvorfor vi skal tåle alt det som muslimer presenterer til oss hver eneste dag? Og det uten å kny? Der deres symboler vises i det offentlige rom, og der vi ikke skal mukke, selv om mange finner dette meget opprørende. Vi ser klesdrakten til muslimske kvinner og som helt klart prediker at kvinner er syndige. At deres hår, deres armer og deres legger er en vederstyggelighet og en syndig tilnærming til oss menn. Videre at menn har rett til å behandle kvinner presis som de måtte ønske, dersom kvinner ”frister” oss og opptrer ”respektløs”? Og derfor må de pakkes inn store svarte laken!

Det hadde vært greit om UDI kunne forklare oss hvordan vi skal forholde oss til flyktninger som IKKE er muslimer, men kristne, bahaier, hinduer, buddister etc., samt minoriteter fra muslimske land som kommer hit? Skal også disse skjule sin tro ved mottakene, for ikke å støte muslimene? Skulle også de møtes av ettergivenhet grunnet UDI sin redsel for å fornærme muslimer?

Nei, jeg tror ikke det er muslimene selv som krever kors og kristne symboler fjernet. Men derimot så har vi en skare med kulturmarxister på ytterste venstre fløy, disse selvpiskerne som skal være så overtolerante, der de gjerne hjelper til så godt de kan med å rive ned vår tro. Der de med sine suspekte motiver jobber hardt for å fjerne kristendommen fra landet. Men hvor de heldigvis har møtt mye motstand fra vanlige folk som ikke er villig å kaste vrak på det som har velsignet vårt land i generasjoner. Og som det aldri har vært viktigere og sloss for, enn i disse tider der omtrent alt faller i grus!

Og midt opp i alt dette, hvor var våre biskoper? Ikke minst denne Tor B. Jørgensen i Bodø, og som ellers uttaler seg om ting han ikke har peiling på? Men denne gangen kunne han kommet på banen. Men også han valgte å være taus som en østers!

NARVIK, 1.12.2015.
AMUND GARFORS