Kan samle flertall for ny livssynspolitikk

Dette bragte den "kristne avisen" Vårt Land under påskudd om at det dreier seg om finansiering av livssyn.

Stålsettutvalget bestående av muslimer, sosialister, agnostikere og ateister, den evangelisk kristne Valgerd Svarstad Haugland, som innstilte en notorisk muslimsk jødehater til kongelig medalje. Hun ble antagelig også lovet stilling som fylkesmann for å være med på dette. Hennes venn Høybråten kastet lys på trollet, og det sprakk. Bitene ligger i skuffen og Venstre ønsker nå å lime dem sammen igjen.  Så hadde utvalget med noen andre velvalgte "kristne." Formannen selv, som aldri har referert til Jesus i noen sammenhenger - som jeg vet om, ihvertfall.

Og formålet var - lett fordekt - å ta fra oss konservative evangeliske kristne foreldreretten, for at barna skulle vente til de var gamle nok til "å velge selv", som det heter. I praksis betyr det;  bli ateister, hedninger, ja gjerne muslimer, men ikke evangelisk kristne - selve håret i suppa. Alle andre skulle fritt få indoktrinere sine barn. Og uten at rapporten ble lov, kidnapper barnevernet nå evanglelisk kristnes barn, uten hjemmel. Dog med samme formål som utvalget hadde i tankene.

Og vil en vite mer, google HEFs propagandaminister Brun-Pederesens innlegg etter rapporten at ble lagt frem. "Surprise, surprise" - liberale, bisper, prester og "the usual suspects" støttet ham. Liberale kristne, som selv ikke leser bibelen, men som jobber døgnet rundt for å velsigne grove synder (fra Noas og Lots tid) under dekke av "nestekjærlighet." Og Stålsett "himself" er hærfører, som også har erobret Menighetsfakultetet, sammen med andre forrædere av vår kristne tro.

Vi konservative evangeliske kristne, underviser våre barn om hvorfor Jesus døde på korset, som selve basisen for vår kristne kulturarv, velstand (jfr Hans Nielsen Hauge) og sivilisasjon. Våre egne politikere kaster vrak på alt dette, åpenbart for å gi despotisk Islam innpass.  Dere vet, dette som muslimer selv rømmer fra (men med nissen med på flyttelasset), som alle "ansvarlige" partier unntatt FRP jobber for. Alle drømmer om en ny stor velgerpool, for vi etnisk norske er ikke gode nok. Særlig ikke for KrF og Venstre.

Og Visjon Norge forteller barn uhemmet om Jesu offer på korset, morgen og kveld: Har dere en plan der, siden det er ingen statstøtte å ta fra dem? Og jeg tror Abid Raja leder en gruppe som kjemper for trosfrihet - men ikke vår.

Om de skal få til denne hedenske verdenskirken der "alle skal med", da må vi som er tro til Guds Ord nedkjempes og kristne miste foreldreretten. DnK er med, den katolske kirken (med kommunistisk pave) er med, homsene er med, og muslimer later som de er med. Omsider skal de henrette oss alle, med homser, frafalne etc. om vi ikke underkaster oss - alt i pakt med deres "hellige" skrifter. I motsettning til våre hellige skrifter som sier følgende: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv." (Matteus 22,37-39).

Og i USA er angrepet på de evangeliske kristne trappet opp under muslimen Obama. Og denne damen er hans assosierte med ham sier rett ut hva planen er, som også Stålsett må være inspirert av. Han har studert katolsk "liberation teology" - les: kommunisme. Og hans far holder møter med islamister på Stiklestad, som ikke lenger er et kristent hellig sted.


Og denne facsismsen vil "det liberale Venstre" ha opp av skuffen?

H. Andersen

Kommentarer