Vil ikke ha mat fra kristen leverandør


En bedrift i Grimstad sier opp avtalen om kjøp av mat fra selskapet BIG Catering, eid av den kristne organisasjonen Normisjon. Begrunnelse: Bedriften vil være livssynsnøytral.

Selskapet Big Catering holder til på Bibelskolen i Grimstad og er eid av den kristne organisasjonen Normisjon.

Nå har imidlertid en av kundene sagt opp avtalen om kjøp av mat fra cateringselskapet. Begrunnelsen er at de ønsker å være en livssynsnøytral bedrift.

- Det er tankevekkende at noen ikke vil kjøpe mat eller tjenester av oss fordi vi har en kristen verdiforankring, sier daglig leder i BIG Catering, Kjetil Haga.

Selskapet leverer catering til små og store arrangement i Grimstad-området.


BIG Catering vil ikke oppgi navnet på bedriften som har sagt opp avtalen, men sender en e-post på vegne av NRK for å få deres kommentar.

Bedriften vil ikke kommentere saken, men skriver i en e-post til BIG Catering at de har vært fornøyde med maten. Oppsigelsen av avtalen begrunnes med at de ønsker å være en livssynsnøytral bedrift.

- Enhver kunde må kunne avslutte sitt kundeforhold hvis de ønsker det, men jeg synes det blir vanskelig hvis vi skal begynne å vurdere leverandører basert på livssyn og verdiforankring, sier Haga.

Les mer på NRK.no

Kommentarer