NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 19. juni 2022

Til mann og kvinne skapte ham dem


Av Spikeren. 

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
(1 Mos 1,27)

I disse PRIDE tider føler jeg grunn til å minne om det helt essensielle ved mennesket: For det første at vi er skapt av Gud, og for det andre at vi er skapt som enten mann eller kvinne.

Det finnes altså bare 2 kjønn, uansett hva såkalte fagfolk, "eksperter" eller andre måtte mene, føle eller tro! Å hevde noe annet er løgn og ren stupiditet! At folk lar seg lure og styre av den ugudelige PRIDE bevegelsen viser bare hvor langt bort fra både Gud og virkeligheten man har kommet.

De som i dag styrer landet vårt er gitt et særlig stort ansvar, og en dag vil de som alle andre stå ansikt til ansikt med Skaperen og måtte svare for hva de har gjort. Ikke en eneste vil slippe unna! 

Da nytter det ikke å skjule seg bak fine titler eller nekte å svare. Da vil man nemlig stå ribbet, naken og ikke minst skyldig overfor den 3 ganger Hellige Gud! Så lar vi Guds Ord tale for seg selv:

"Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille." (Matt 19,4-6)

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning." (Rom 1,19-20)

"De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter." (Rom 1,21)

"Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg." (Rom 1,26-28)

"De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det." (Rom 1,29-32)

Ja, slik er situasjonen i dagens Norge. Derfor vil jeg råde og oppmuntre politikerne og styresmaktene våre til å opptre rettferdig, moralsk og godt. Ikke driv med falskhet og svik overfor det folket som dere er satt til å tjene. Ikke bli overmodige gudshatere som går rundt og skryter av den uforstand og upålitelighet som dere så ofte viser. For vi hører hva dere sier, men vi ser også hva dere gjør!

"Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død." (Fil 2,5-8) 

"Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"
 (Fil 2,9-11)

Spikeren