Lønnkammeret er en kristens skattkammer

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din Far som er i lønndom, og din Far, som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare." Matt 6,6. 

Jesus gir oss råd om hva vi skal gjøre når vi skal be. Hans råd er verd å følge. Når vi ber, skal vi gå inn i vårt lønnkammer. Det betyr et sted der ingen mennesker ser oss, der vi er alene med Gud. Vi skal være i skjul for andre mennesker, og vi skal lukke døren bak oss, slik at andre ikke uten videre kan komme inn og forstyrre oss.

Underlig nok betyr ordet lønnkammer også skattkammer. Det er ingen tilfeldighet. Lønnkammeret er en kristens skattkammer.

Jesus ber oss om å gjøre det som han selv praktiserer. Han gikk ofte avsides, bort fra folket og bort fra disiplene for å være alene i bønn til Gud. Fortrinnsvis gjorde han det meget tidlig om morgenen. Stundom hendte det at han bad hele natten.

Det er Jesus som er vårt egentlige forbilde, selv om vi ikke kan sammenligne oss med ham. Guds ord sier: "Årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for deg og venter." Sal 5,4. Årle betyr før den første time, det vil si før klokken seks om morgenen.

Dette ordet passer først og fremst på Jesus. Men det er også et ord til oss. Selv om vi kanskje ikke alltid bokstavelig skal be før klokken seks om morgenen, skal vi på et tidlig tidspunkt legge alle ting frem for Herren, og vente på ham.

Det er urovekkende at så få kristne synes å ha trang til å begynne dagen i sitt lønnkammer. De sier at de ikke får tid. Nei, en må ta seg til det. Den som tar seg tid, får også tid, og ikke bare til å be, men også til så mange andre ting. Tiden blir drøy for den som benytter seg av lønnkammeret. Men dagene blir udrøye og tomme for dem som forsømmer det.

Følg derfor Jesu oppfordring til å gå inn i ditt lønnkammer! Det er ikke en plikt han legger på deg. Det er en rett!

Kommentarer