Flørting med Rom

Endtime.net
av Bente og Abel Struksnæs

I flere aviser kan vi lese om stor oppslutning om felleskirkelige samlinger. Protestanter og katolikker går sammen. Strategien har vært klar: Først forenes de forskjellige protestantiske samfunnene, deretter slår denne blokkdannelsen seg sammen med katolikkene.

Spørsmålet stilles: Hvorfor går kirkesamfunnene sammen? Hva er i ferd med å skje? Fra katolikkenes egne kilder finner vi at pavens frontkjempere, jesuittene, har fått oppdraget fra Rom om å forene kirkesamfunnene - gjennom dialoger med andre kirkesamfunn. Fra Jesuittenes Generalkonferens i 1995, står det at «den Hellige Far har gang på gang bedt Jesuittene om å få i stand en mellom-religiøs dialog, en apostolisk prioritering i det tredje millenium.» Og videre: «Det ser ut for at dialog utvikler den samlende og frigjørende potensiale for alle religioner.»…«Mellomreligiøse dialoger er et integrerende element av Jesuittenes misjon.»

Les mer på Endtime.net

Kommentarer