"Den som seirer" (Åpenbaringen 2,7) m.fl.

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 


Alt som Gud har gitt til frelse og evig salighet, er tilsagt den som seirer.

Hvem er det? På det svarer Guds ord:

"Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?" 1 Joh 5, 5

Her er ikke tale om å ha en bestemt mening, en bestemt teori om Jesus. Det dreier seg om å ha satt sitt hjertes tillit på at Jesus er Guds Sønn.

For å si det hverdagslig: Den som seirer, er den som har funnet Jesus og eier ham!

Alt ligger i dette å eie Guds Sønn. Kan vi bli bevart hos ham og i ham gjennom denne verden, da får vi del i alt det som er gitt i løftene til disse syv menighetene.

Men sterke krefter er på ferde for å få oss bort fra ham. Det vitner disse sendebrevene om, for at vi skal ta oss i vare.

Får vi vårt hjerte rettet på vår egen kristendom, eller finner vi en form for den som vi er tilfreds med, fornekter vi Jesu navn, lar vi oss smitte av verden, gir vi oss ut for det som vi ikke er, for å nevne noen av farene - går det galt med oss. Da kommer vi bort fra Jesus. Da er vi ikke lenger i troen på ham.

Det gjelder altså at vi lar Herren tukte oss og advare oss! Bare den som er hjelpeløs, fattig, ikke har noen tro på seg selv eller sin kristendom, som hver dag trenger en frelser som gir ham syndenes forlatelse og en tilregnet rettferdighet, bare den er den som seirer!

Et slikt menneske føler det som om det er smått stell med det selv. Det klager alltid sin nød for Jesus!

Men det er i sannhet ikke smått stell med et slikt menneske. Det har alle løfter på sin side, fordi: I Jesus er det gjort rik på alt!