Så stor sjanse er det for å bli smittet av koronaviruset på butikken

Vi gjengir her en artikkel som jeg tror kan være en viktig påminnelse for oss alle. - Spikeren. 


– Det er en klar risiko, fastslår smitteekspert Bjørg Marit Andersen og kommer med en klar oppfordring til hvordan folk kan unngå å plukke opp det fryktede viruset på handleturen.

Etter en rolig start på sommeren, virker det nå som om en ny smittebølge skyller inn over store deler av landet. Romerike er intet unntak og de siste ukene har antall nye smittetilfeller økt også her.

Mange av smittetilfellene kan spores til utenlandsturer, men i flere av tilfellene er det ikke like enkelt å finne smittekildene.

Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen, mener mange av disse tilfellene trolig stammer fra offentlige rom som for eksempel dagligvarebutikker.

– Så hvor farlig er egentlig den nødvendige turen til butikken?

– På en skala fra 1 til 10, så vil det være veldig avhengig av om butikken får de besøkende til å bruke håndhygienemidler på vei inn. Bruker alle dette, så er det liten sjanse for å plukke opp smitten på handleturen. Er det derimot mange som ikke benytter seg av desinfiserende middel, så er vi nok oppe i 5 eller 6 på skalaen, mener Andersen.

Romerikes Blad har i flere dager forsøkt å få noen hos Folkehelseinstituttet til å si noe om denne problemstillingen. De har ikke hatt kapasitet til å svare denne uka, men henviser til informasjon som står på deres nettside.

Der står det blant annet «Forsking tyder på at koronavirus kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og luftfukt. Vi veit mindre om i hvilken grad virus som er avsatt på ulike overflater, kan smitte videre.»

– Neglisjering av smittevernet
Andersen kan knapt tro hva hun hører da Romerikes Blad presenterer tallene fra sine to undersøkelser på hvor mange som brukte Antibac på vei inn til butikken. Bare 8 av 100 spritet hendene på vei inn til Coop Obs på Jessheim i mars.

I august var resultatet noe bedre på butikkene Coop Obs og Meny på Jessheim. Likevel var det kun en femtedel av kundene som benyttet seg av butikkens håndsprit på vei inn.

– Dette er en neglisjering av smittevernet. Da gir man rett og slett blaffen og man tror ikke på tiltakene. Det er veldig synd, for det er en betydelig risiko å bli smittet i butikken. Hvis det var min butikk hadde jeg aldri sluppet inn noen uten at de brukte håndhygienemidlene, fastslår Andersen som stiller seg sterkt tvilende til at alle som unngikk å bruke butikkens håndsprit har sin egen Antibac, sier den tidligere smittevernoverlegen.

Fire av fem droppet håndspriten på vei inn i butikken: – Vi skulle selvfølgelig ønske at tallene var bedre

– Viruset kan leve i mange døgn
Smitteeksperten viser til at det er flere studier som viser at bakterier og virus lever lenge på flater.

– Kontaktsmitte er den hyppigste smitten og dette viruset kan leve i mange døgn i tørr tilstand. Hvis man tar på ting og har viruset på hendene, så vil det bli avtrykk på de flatene man tar på. Dermed er det stor sjanse for at man kan plukke opp viruset hvis man kommer etter en som er smittet, og tar på den samme varen eller i samme kjøleskapshåndtak, sier Andersen.

Dette bør du gjøre
Den tidligere smittevernoverlegen har klare råd til hva du bør gjøre i håp om å unngå koronaviruset på handleturen.

– Hvis man desinfiserer hendene både inn og ut av butikken, er man ganske mer beskyttet. I tillegg er min klare anbefaling at man vasker hendene med vann og såpe så fort man har kommet seg hjem fra handleturen. Dette bør skje før man pakker ut varene og tar på maten, sier Andersen.

Smitteeksperten er også tydelig på at det å holde avstand er blant de viktigste grepene for å unngå smitten.

– Det er svært viktig. Vi vet det forekommer luftsmitte, så jeg personlig mener man bør holde minst to meter avstand til andre. Jeg har opplevd at folk stiller seg helt oppe i ryggen på andre i butikken og det liker jeg dårlig.

For eldre personer og folk i risikogruppen gjentar hun det som var rådene allerede i mars.

– Jeg anbefaler at de går og handler tidlig på morgenen eller seint på kvelden når det ikke er så mange andre i butikken.

Mener butikkene må ta tak
Smitteeksperten har også en sterk oppfordring til butikkene og deres ansatte.

– Butikkene var veldig flinke i starten til blant annet å skille mellom rengjorte og brukte kurver eller vogner. Det synes jeg har blitt helt borte. Jeg mener butikkene må fortsette satsingen for å sikre at smitten ikke overføres. Personlig mener jeg også flere butikkledere burde være aktive ved inngangsdøren og stoppe de som ikke bruker butikkens håndsprit på vei inn, sier Andersen.

Bransjedirektør for dagligvare i Virke, Ingvill Størksen, sier at smittevernarbeidet er høyt prioritert i dagligvarebransjen.

– Det er ingen kjente eksempler på at kunder har blitt smittet på handletur. I tillegg er det få eksempler på at butikkansatte har vært smittet. Det tyder på at smittevernarbeidet har fungert godt. Samtidig er det viktig å slå ned på eksempler der renhold og annet smittevernarbeid ikke er godt nok.

– Har vist bort kunder
Når det kommer til bruk av Antibac før man entrer butikken, har Størksen inntrykk av at folk flest er flinke.

– Kundene får svært tydelig informasjon om at de skal vaske eller sprite hendene får de går inn i butikken, og vårt inntrykk er at kundene stort sett har vært flinke til å overholde dette og andre smittevernregler. Samtidig er det også enkelte eksempler på at kunder har blitt vist bort fra butikken når smittevernreglene ikke overholdes.

Gjorde skrekkfunn
I samarbeid med laboratoriet Mycoteam har TV 2 hjelper deg sjekket hvor mye bakterier det er på handlekurvene/handlevognene og melkeskapene til Rema 1000, Extra og Kiwi.

Av totalt 18 prøver, var det kun én handlevogn hos Extra og ett melkeskap hos Kiwi som hadde akseptable mengder bakterier.

– Jeg synes disse resultatene er litt nedslående. Jeg hadde forventet at det var færre bakterier og renere på overflatene, sier seniorrådgiver i Mycoteam, Ingeborg Bjorvand Engh til TV2.

Hun mener resultatene indikerer lite renhold i butikkene, samt dårlig håndvask blant kundene.

– Jeg hadde også forventet at folk var flinkere til å vaske hender og sprite hendene, og på den måten satt igjen mindre bakterier på overflatene de berører, sier Engh videre til kanalen.

– TV2s sak om smittevern i butikk, var en fin og viktig påminnelse både for kundene og butikkene, sier Størksen i Virke til Romerikes Blad.