NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 15. mars 2020

Den som har ører, hør! (Matt 13,9)

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

Om igjen og om igjen legger Jesus oss på hjertet at vi må bruke våre ører til å høre med. I sendebrevene i Johannes Åpenbaring sies det 7 ganger: «Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!» 
[Åp 2, 7]

Åndens tale er Jesu egen tale. For alle sendebrevene begynner med: "Dette sier han ..." – Jesus. [Åp 2, 1]

Å lytte etter Guds røst, etter Åndens tale, er ikke å sette seg ned for å lytte etter stemmer i sitt eget indre. Det er å gi akt på Guds ord! Det er å legge nøye merke til alt det som Jesus sier. Enten Guds ord taler om oss og vår synd, eller det taler om Jesus og hans frelse – det gjelder å høre, så vi registrerer og forstår det som sies, slik at det går inn i vårt hjerte.

Frelsen ligger i vår hørsel. Den ligger ikke i vårt strev med oss selv. Aller minst ligger den i alle våre forsøk på «å få det til å tro».

Guds ord har en forunderlig makt til å trenge inn i oss. Det går ikke bare til vår bevissthet. Det går også ned i vår underbevissthet; ja, hva mer er, det trenger ned til det ubevisste, det dypeste i vårt vesen. Dette skal du regne med når du leser Bibelen! 

Selv synes du kanskje ofte at du får lite ut av det når du leser i Bibelen, og når du hører Guds ord. Men hvis du leser og hører for å ta det til deg, for å gi akt på det som Gud sier, da handler Gud selv med deg i ditt innerste vesen. Og resultatet kommer nok til å vise seg i Guds time.

Men vokt deg for å høre eller lese uten å legge merke til hva du hører og leser! Det er åndelig talt livsfarlig!