NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 21. mars 2020

– Før EØS hadde vi statlig Medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel

Fra abcnyheter

Lenge før corona-krisen var det ikke bare mangel på smittevernutstyr, men legemidler i Norge. Pensjonert overlege Astor Reigstad beklager at statsmonopolet som skulle trygge beredskapen, ble avviklet.

– Norge er veldig sårbart ved en eventuell krig eller krisesituasjon, idet egenproduksjon av medisiner er relativt liten. Stort sett alt engangsutstyr som brukes i våre sykehus, må også importeres, sa Frps respekterte helsepolitiker John Alvheim i Stortinget 27. mars 1996.

– Det er således særdeles viktig at en i tillegg til beredskapslagrene for det enkelte sykehus også har et tilstrekkelig sentralt lager av medisiner og sykepleieartikler, la han til.

Diskusjonen dreide seg om det da statlige monopolet Norsk Medisinaldepot (NMD), som blant sine mange oppgaver skulle sikre at det til enhver tid var et betryggende beredskapslager av medisiner i Norge.

To tiår senere viste det seg at situasjonen Alvheim var opptatt av å unngå, har oppstått i Norge.

De siste årene har nyhet på nyhet kommet om at medisiner mangler, at globale, kompliserte verdikjeder har gjort oss svært så sårbare.

Nå rykker pensjonert overlege ved Rikshospitalet, Astor Reigstad ut. Han satt i sin tid også i Norsk Medisinaldepots (NMD) råd og bedriftsforsamling.

Les hele saken i abcnyheter.