Erna Solberg spiller ball med Norge

Av Dan Odfjell. 

Og med norske verdier og statens, dvs våre penger. Fra Resett 20/2/20 fikk jeg ideen til dagens sannhets-beskrivende overskrift. Det gjaldt Einar Hammers kronikk «Dagbladet-kommentator frykter Trump: USAs 45. president spiller ball med vår klode» som «inspirerte» meg. Den avisen er sosialistisk typisk og tillater allslags tullprat til egne løgn-spalter, helt likt de samtlige øvrige useriøse riksmediene. Alt mens rett for øynene deres, og for våre, skjer det i Sverige daglig viktige og dramatiske ting å rapportere om. Men skammelig, vårt naboland og realitetene der vil riksmediene ingenlunde hverken publisere eller advare oss imot. Så mht Donald Trump og avisens skittkasting gidder jeg ikke en gang å diskutere. Det faller på sin egen ensidighet.

Tilbake til dagens overskrift, jeg skriver heller, ja anmelder like godt Kent Andersens lange, meget overbevisende og betimelige kronikk: «Agenda 2030: Glansbildet med monsteret bak» som ble publisert på nettstedet document.no 22/2/20. Her fikk vi endelig en høyst avklarende innføring i globalistenes verdens-utopi. Og med Erna Solberg tiltenkt en fra 2022 av førende rolle, ikke for Norge, men på vegne av FN og for hele verden fremover. Det tror jeg og det forklarer nok hvorfor hun forlengst har avsatt seg selv som norsk statsminister og reiser verden rundt og arbeider for FN, og seg selv? Det forlydes nemlig at tiden er inne for en kvinnelig topp-sjef. For sosialisten - FN-generalsekretær Antonio Guterres går tilfeldigvis av i 2022... Og faktisk, ifølge regjeringens egen hjemmeside, er Erna Solberg allerede gitt en «pådriverrolle» for FNs Agenda 2030 av Guterres. Dette synes å forklare litt av hvert, til våre nasjonale dyre dommer.

La oss spole litt tilbake: Erna Solberg presenterte sammen med utenriksministeren i Oslo den 21. juni 2016 vårt lands første rapport til FN mht regjeringens oppfølging av Agenda 2030. Men det fikk du neppe med deg. Fordi knapt noen, uvisst av hvilken grunn, skrev eller annonserte denne «politiske» og globalistiske plattformen...Kjent som FNs bærekraftsmål, et voldsomt document noe som Kent Andersen forklarer: Et godhetens manifest som ser bra ut på overflaten, men under lurer en sosialistisk drivmotor for grunnleggende endringer. Angivelig og flott for å sikre «global stabilitet og jordens bærekraft». Men hva dette skal koste etc og dets konsekvenser, og hvem som skal betale, det omtales taktisk overhodet ikke. Med andre ord den vanlige politiske humbugen. Med den svulstige, borgerlige regjeringen på lag.

Men regjeringen har lenge vært FN (som EU) underdanig... Alle vet at den ønsker Norge inn i FNs sikkerhetsråd hvor en ledig plass skal besettes neste år. Det er med på å forklare hvorfor ambassadørene arbeider med å inn-selge prektige Norge i nær alle land. Også i alle de muslimske land som representerer en meget samstemt «kritisk» blokk på ca 40 stemmer.  Som derfor bearbeides på forskjellig vis, aldeles ikke billig. Statsministeren med følge var i Etiopia nylig hvor vår bistandshjelp er betydelig. Og statsministeren personlig var på sikkerhets-konferansen i München, også nylig. Hvor hun utrolig og oss nedverdigende snakket den globalistiske verdenseliten etter munnen. En tydelig internasjonal makt-opptatt og egoistisk Erna Solberg som ikke lenger synes å kunne skjule sin personlig agenda...

Herved siterer jeg et avsnitt fra den gode Kent Andersen: «Dette godhetens manifest er pensum innlagt i grunnskolen, og er utformet nettopp slik at barn og enkle sjeler skal omfavne det helhjertet og uten forbehold. Og det er nettopp derfor voksne folk må rynke brynene, for politikk er for voksne, og når noe så komplisert og sammensatt blir forenklet til det latterlige da er det lurt å lytte til alarmklokkene og titte nærmere.» Men meg bekjent, og like galt og uten diskusjon i Stortinget, har regjeringen Solberg tilsynelatende omfavnet denne globalistiske strategien uten forbehold, spørsmål eller innvendinger. Snakk om forførende nasjonal indoktrinering.

Strategien består av 17 mål og hele 169 delmål som FN mener skal «redde» verden, for å kunne  «utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle». Dette er så bombastisk og urealistisk at bare en sosialist kan tro på og ord-konstruere slik utopi. Men Erna Solberg er altså med på dette maktspillet som, hvis noe, vil senke den vestlige verden i kaos.  For hverken FN eller EU, begge meget udemokratiske konstruksjoner fylt til randen med overbetalte ikke-folk-valgte byråkrater, og uten ansvar, har ikke reell folke-makt eller får det noensinne til å omfordele verden til noe som helst. Kineserne med Xi Penping i spissen ser sikkert på Vesten's dårskap med forbauselse og glede. For dette passer kyniske dem helt utmerket. Selv kunstig definert som et utviklingsland til tross for Kinas enorme rikdom og makt. Også Vladimir Putin må le og spesielt fordi Europa svekker  seg selv. Han kan snart oppnå rollen som kontinentets reddende engel overfor trusselen fra de invaderende horder.

Argumentet «bærekraft», dvs. det nå «politisk» populære ordet, overstyrer alt, også ringelyden i bakhodet ditt, slik Kent Andersen godt formulerte det. Og han fortsatte: «Bærekraftmålene fremstår som universelle. De gjelder alle land og legger grunnlaget for en langsiktig og samstemt innsats. Men stopp litt: Verdens land og mangfoldelige kulturer er jo ikke universelle - og har ikke felles mål og retning. Tvert imot, faktisk. De blir ikke styrt på samme måte etter samme prinsipper, og har definitivt ikke samme verdigrunnlag og samfunnsforståelse. Så hvordan skal dette egentlig fungere?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.