NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 24. mars 2020

Selvbildet omvendt proporsjonalt med kompetansen

Av Dan Odfjell. 

Det var skribenten Ragnar Larsen som ga meg dette slående uttrykket som så godt passer på dagens overmodige politiker-klasse - med svært få unntak. Samt mht riksmediene som hjelper til med å tildekke heller enn å avdekke samfunns og verdens realitetene. Ufortjent tjener mediene nemlig på tildekning, selv om det er helt på tvers av deres samfunnsoppdrag. Som er å røske opp i all elendighet. 

Ufortjent hvorfor? For det øker medienes makt og gjør deres «klippe og lim» jobb lettere samt samfunnet fortsatt farlig ensrettet. Kritisk grave-journalistikk evnes eller villes ikke fra de mange u-kompetente overfladiske lettvekterne. Med redaktører som er politisk bevisst utplasserte nettopp for å bevokte det «erobrede» norske menings-monopolet. Som staten med folkets penger subsidierer. Snakk om urett og snakk om å sette reven til hønsegården til et konservativt lett, brutalt og ensidig politisk slakt.

Nå er det ovenstående et innledende poeng og gufs fra virkeligheten. Om et norsk nær tapt demokrati, nå meget nær til et demo-diktatur blitt. Og her vil jeg samtidig adressere den ubegripelig nyopprettede Ytringsfrihets Kommisjonen. For hva - når Grunnloven allerede har den saken avklaret. Nemlig full ytringsfrihet i et fritt og selvstendig land og antatt velfungerende demokrati - hvor ytringsfriheten utgjør selve grunn-planken. Eller tar jeg feil? Er der kanskje skjulte EU regler (som Norge ikke er medlem av) som «fordrer» norsk «lydighet»? Eller er dette nok en Kommisjonen for å berede grunnen til nye skjeve tiltak for å beskytte eliten og myndighetene fra eget folk? Jeg som vokste opp og trodde at politikerne var til for oss, ikke vi for dem? Er tjener-rollen satt på hodet som i de totalitære samfunn?

Sammensetningen i Ytringsfrihets Kommisjonen inviterer ikke til tillit. Dette er Tordenskjolds soldater på rundt-og-rundt marsj. Vi ser de samme hele tiden. Det virker som Erna Solberg  spiller for tid og later som regjeringen gjør et stykke arbeid. Jeg sier Erna Solberg, men dette vaset kommer nok fra en eller flere av hennes rådgivere, de samme som rådet henne til å eksponere seg maksimalt med stadig billeder av travle seg selv. Vi er slik blitt pepret med allslags uvesentligheter, ikke statsmann-aktig overhodet. Men nå etter korona-pandemien er det iallfall slutt på hennes ustanselige utenlands aktivitet - for å fremme seg selv for FN?

Erna Solbergs forfeilede EU prosjekt og drøm synes torpedert, og godt er det. Mennesket spår, men Gud rår heter det. For nær hele verden er satt på hodet gjennom pandemiens mange konsekvenser som, i skrivende stund, er uforutsigbare. Jeg håper Norge slipper relativt lett fra korona-krisen, slik kalt. Og at vi kommer tilbake til det normale, dvs normale nasjonale tider. At globalismen erstattes med en politikk som tar høyde for landets langsiktige beste interesser, ikke de fremmedes. Og at ytringsfriheten overhodet ikke, av den ovenfor nevnte Kommisjonen av bevisst «beærede» medlemmer, tukles ved. Og brukt i et regissert politisk spill.

Lær mer om forrædere, dvs vårt «totalitære» det statlige Medietilsynet gjennom kronikken fra Hans Rustad på document.no idag 23/3/20: «Mediebase over norske medier utelater de alternative». Konkluder deretter selv. Og det samme om verdens tilspissede geo-politiske realitet gjennom Rustads andre kronikk idag. Med den korte tittelen «Trump-hatet er dødelig. For Norge».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.