Åpent brev til Statsminister Erna Solberg

Av Amund Garfors.

Kjære Erna Solberg! Jeg har prøvd å komme i kontakt med deg i noen uker. Prøver nå for siste gang via lokalavisa Fremover, siden du skal komme hit til Narvik nå i helga for å åpne Norges lengste og vakreste hengebru på E6-sambandet. Jeg håper du tar deg litt tid å lese noen ord fra meg. Nei, det er ikke hver dag man skriver brev til en statsminister. Men saken jeg vil ta opp med deg er så alvorlig og graverende at det kan få enorme konsekvenser for landets og det norske folks framtid. Da sikter jeg til denne ulykksalige FNs migrasjonsavtale, denne såkalte GCM-avtalen, eller Global Compact for Migration, som du og andre politikere betegner som ei slags plattform. Ja, noe som skal ta sikte på å bekjempe illegal migrasjon og heller legge til rette for en slags legal innvandring av store menneskemasser fra Afrika og Midt-Østen, og inn i et kaotisk Europa som allerede står i knestående økonomisk og som enda ikke er kommet seg etter innvandrerbølgen i 2015, som din venninne, den tyske kansleren Angela Merkel gikk i spissen for.

Dessverre ser det ut som du ikke har lært eller vil lære av Merkels hovmod. Der hennes maktarroganse  har gjort henne svært upopulær over hele Tyskland, mens det heldigvis for det tyske folk, snart er slutt for henne i regjeringskontorene i Berlin. Men ikke vær for trygg Solberg, for nå raser også du nedover på meningsmålingene, der du også møter stor uvilje blant dine egne partivenner. Ja, en rekke høyrefolk advarer deg mot å skrive under på denne svært farlige avtalen. Likevel ser det ut som du står først i køen og i stram giv akt for å signere noe som 85% av dette landets befolkning ikke har hørt om engang. En avtale som ikke har noe med demokrati å gjøre, og som FN omtrent har diktert skal underskrives bak folkets rygg. En avtale som ikke engang er debattert i Stortinget. Hvordan tør du Solberg å spille et slikt høyt spill ved en slik en udemokratisk prosess? Der denne såkalte "plattformen" vil komme til å bli en forpliktelse som vi aldri vil kunne komme oss ut av, slik EØS/Schengen nå fungerer. For nok en gang skal Norge inngå "internasjonale forpliktelser" og folket lures trill rundt. Er det kanskje for at dere politikere skal ha noe å henvise til neste gang dere får spørsmål der vi gjerne vil vite hvorfor dere prakker på oss avtaler vi ikke vil ha eller er blitt spurt om?

For det er ganske absurd at dere plutselig går vekk fra betegnelser som "flyktninger" og "asylsøkere" til at det nå skal hete migrasjon og migranter? Denne paktens neste naturlige steg vil bli til full ratifisering og en tolking som gir hvem som helst, fra hvor som helst i den 3dj verden, absolutt alle rettigheter i vårt land. Da er jo land og alle landegrenser effektivt nullet ut, ikke sant? Synes ikke du, Erna Solberg, at vi allerede har fått mer enn nok av dysfunksjonelle og tilbakestående voldskulturer, analfabetisme og fattigdom inn i Norge? Er det virkelig enda mer av dette du og din gode partivenn, kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker for oss i framtida? For her er det ikke snev av forstand å spore av lojalitet til eget land og folk. Eller er det bare globalistene og NWO dere kryper for?

Hvorfor har du, Solberg, uttalt at denne avtalen som skal underskrives i Marrakesh den 10.desember, dagen etter at du var her i Narvik, IKKE er bindende? Den kjøper vi ikke, for dette er svada av deg Solberg, noe du også vet. For da skulle du ikke hatt slik hastverk med å undertegne dette makkverket. Ja, et makkverk som jeg enda håper du innser at du må avvise! Eller eier du ikke ryggrad til å si nei til en avtale som selvsagt burde vært lagt ut til folkeavstemning? Hvorfor skal slike suspekte avtaler alltid tres nedover hodet på oss nordmenn som om vi levde i et diktatur? For jeg ser de samme linjene her som med ACER-avtalen, som ble presset igjennom tidligere i år, uten å spørre det norske folk. Ikke glem det du Erna Solberg, at det å inngå internasjonale avtaler som tar sikte på å forverre landets og innbyggernes velferd og sikkerhet, det grenser nemlig til landssvik!

Jeg skulle gjerne vite fra deg Solberg, om når denne regjeringen din skal begynne å ta hensyn til landets egen befolkning? Jeg har et inntrykk av deg som en statsminister som kun setter fokus på alt utenlandsk og stadig er på reise i verden. Det er på høy tid at du begynner å innse at landet vårt IKKE har noe ansvar for all verdens ulykker rundt omkring i verden. Hverken i Afrika eller i Midt-Østen. Lederne i disse verdensdeler må selv begynne å ta ansvar for sin egen eksplosive befolkning, der de ikke må innbille seg at de kan dumpe sin store fødselsoverskudd innover Europa! Og det første du bør fortelle disse menneskene når du er ute på dine mange reiser, er at de må stanse veksten av mennesker som fødes inn i den elendigheten der det ikke finnes framtid. Det sier seg sjøl, at når man setter 9-10 barn til verden som kommer til å bli enda fattigere enn sine foreldre, da burde FN heller sette inn sine resurser der, og ikke tro at dette er noe som Europa skal løse og lide under. For vi er absolutt ikke istand til å ta imot et slikt abnormt fødselsoverskudd som ventes i Afrika og Midt-Østen de kommende tiår!

Det man med sikkerhet kan fastslå, er at norske politiske partier både til høyre og venstre, svikter den norske mann og kvinne! Det som heller ikke er godt nok nevnt eller påpekt fra media, er at i denne GCM-konvensjonen som Norge nå vil binde seg til, den har også mange farlige begrensninger på vår soleklare rett til ytringsfrihet i forhold til innvandring av fremmede mennesker. Dette vet også du Solberg svært godt, noe som vil bety ytterligere større begrensninger av den allerede innskrenka ytringsfriheten, noe jeg med forferdelse innser går mot en totalitær politisk styring. Og tro meg Solberg, jeg er ikke alene om å føle denne frykten!

Fortell meg gjerne hvorfor du har et slikt alvorlig hastverk med å forvandle et godt, trygt, fredelig, fritt og bra land som Norge, til å bli et land man ikke lenger skal kjenne igjen, der lovløshet, kaos, konflikter og splittelse nå skal råde? Det er vel ikke slik at vi skal være hele verdens sosialkontor? Saken er den Solberg, at skriver du under på denne fatale avtalen, da har vi ikke lenger noe vi skulle ha sagt. For da ER vi blitt til verdens sosialkontor, der oljepengene skal få føtter å gå på. Jeg er heller ikke i tvil om at denne ulovlige avtalen som skal undertegnes om noen få dager i Marrakesh, vil være i strid med grunnlovens klare tale og lovens intensjon.

Norge ble etablert som en nasjonalstat i 1814 og for NORDMENN! Dette riket forblir til alle tider, klart uavhendelig og udelelig, noe denne frekke og famøse avtalen fra FN prøver å sprenge. For når det står "uavhendelig og udelelig" da skal det forstås klart og tydelig, om at en politiker som deg Erna Solberg, eller enhver annen i din stilling, IKKE kan gi opphold til store mengder av fremmede, noe som med tiden vil føre til landets undergang, der store utenlandske klaner vil omgjøre Norge til en rekke små kolonier på norsk jord.

FN er blitt en av våre verste fiender og det bør legges ned. Vi er ikke tjent med å være medlem i en slik antidemokratisk institusjon som kun har en målsetning, og det er å frata et folk sitt rettmessige land og framtid, der forholdene legges til rette for utskiftingen av den opprinnelige befolkningen, noe som kan sammenlignes med genocid!

Du må ha meg unnskyldt Solberg, men jeg fikk nettopp et bilde oppe i hodet mitt. Der ser jeg fregatten "Helge Ingstad" på full fart og på selvmordskurs, der en stor tankbåt kommer mot dem, og der det ropes ut at fregatten må endre kurs. Men til ingen nytte, fordi det står inkompetente og handlingslammede ansvarlige på broen. De har alt av det beste utstyr til disposisjon og stirrer ned på store skjermer, men likevel forstår de ikke noe som helst av bildet - akkurat som med de som nå styrer Norge mot undergangen...

Men der er fortsatt tid til å stoppe og legge skuta i ro, noe som også din gode venn Macron i Frankrike har forstått. Vi nordmenn er jo et fredelige folk, men også vi kan kle på oss gule vester, dersom det blir for ille. For landet det er vårt! Og det skal vi kjempe for til det siste! Det lærte vi i militæret, eller kanskje også det er noe de unge ikke skal lære? Derfor kommer kanskje FN nå med denne diktatur-avtalen? For slik opererer nemlig alle diktaturer! Det starter med å forby og kneble alle som er imot. Og da er du Erna Solberg på veldig tynn is. For nå må du lytte og lære og ikke minst bli ydmyk overfor det norske folk! For det er folket som skal ha siste ordet! Derfor forlanger vi ei folkeavstemning!  Det kan du IKKE nekte oss. Ha en god tur tilbake til Oslo! Og glem ikke at jobben din vil være i stor fare dersom denne avtalen underskrives!

Amund Garfors