Marrakesh-avtalen, et stort veiskille for rettsstaten

Av Amund Garfors.

Det var med stort vemod, sorg og skuffelse at undertegnede ble vitne til at norske myndigheter, og mot bedre vitende og med klar advarsel, likevel signerte denne ulykksalige GCM-avtalen i Marrakesh den 10.desember. Dette var som å signere landets dødsdom, der folket blir holdt som gisler i et farlig spill. Og som vil komme til å besegle både Norge og resten av Europa sin skjebne for alltid!

Det er nå bare å konstatere at denne regjeringen, og som ledes av statsminister Erna Solberg har skrevet seg inn i landets historie, og som alltid vil bli heftet med henne. Ja, på en meget sjofel måte.

De har forbrutt seg mot Grunnloven, forbrutt seg mot folkeviljen og der de har signert en avtale som er uten dekning i Stortinget. Ja der denne skammelige, forræderske og farlige avtalen, heller aldri har vært diskutert i den forsamlingen. Ei heller lagt ut til folkeavstemning. Jeg vil si det så hardt, at vi for første gang etter tyskernes angrep på Norge den 9.april 1940, så er vi blitt vitne til et tydelig og forhåndsannonsert statskupp. Ja, et rent overgrep og et svik mot det norske folk. Og som overgår statskuppet som Vidkun Quisling var med på i sin tid...

Denne lite ærefulle regjeringen har på alle måter og med et skremmende svik, forsøkt å unndra all oppmerksomhet fra en avtale som ikke henger på greip. Og der denne regjeringen er fullt klar over at de ikke på noen måte ville fått folket med på dette. Der de heller ikke kan innestå for en slik uhyrlig avtale, uten samtidig å erkjenne at dette går under loven som berører landssvik.

Og det som skremmer vannet av meg, det er hvordan våre politikere i lukkede rom og med stor hemmelighet prøvde seg på å skjule hva de drev på med i sine bakrom. Både her i Norge og under møter med FN i New York. Hemmelige møter der kuppet ble fastsatt med tid og dato. Ja der Norge skulle besegle sin skjebne, og der denne dødspakten skulle underskrives. Mens et uvitende folk skulle holdes som gisler. Samtidig som ikke et eneste parti eller partileder slo alarm. Bortsatt fra Siv Jensen og FrP, som tok dissens i denne avskyelige saken. Men der Jensen ikke valgte å sette hardt mot hardt eller true Erna Solberg med kabinettspørsmål, dersom hun likevel ikke vil gi seg.

Ja FrP sviktet til gangs, også nå i denne meget viktige sak. De viser seg nå som et parti som ikke er til å stole på når det røyner på som mest. Dette så stolte partiet, ja som en gang kunne kalles for et nasjonalt parti og under ledelse av Carl I. Hagen, med sin skarpe retorikk mot de som sviktet nasjonen, de er nå dessverre blitt til en blek skygge av hva de en gang var. Partiet med Siv Jensen i ledelse har ofret alt for å få sitte i regjering og å kjøre i de svarte limousiner. Liberalistene har dessverre vunnet kampen om partiets sjel, der de er villig å ofre fedrelandet på FNs premisser. Et farlig FN, som nå er under ledelse av islamske stater.

Men enda finnes det noen få innenfor partiet som prøver å holde igjen, slike som Listhaug, Thybring-Gjedde, Amundsen og Helgesen. Men de må nemlig oppfattes som staffasje, og for at ikke partiet skal forsvinne helt under 10-tallet på meningsmålingene.

Det vi nå er vitne til det er at globalistene, disse multikulturelle røverne og drømmerne, sammen med frekke og liberale krefter, foretrekker at flere og flere viktige nasjonale avgjørelser skal avgjøres i FN eller i Brussel. Slik kan de pulverisere ansvaret vekk fra dem selv. Og der de ikke lenger er mottakelig for kritikk. Om deres avgjørelser i Stortinget har katastrofale virkninger for Norge og det norske folk, så er de helt likegyldige med det. Der de bare kan skylde på FN eller EU. Slik havner vi i en farlig runddans som vil få uante konsekvenser for framtida til det norske folk. Derfor er det svært viktig for det lille demokratiet vi enda besitter, at vi nå sier stopp. Og før det hele blir irreversibelt!

Marrakesh-avtalen er et stygt eksempel på at det aldri vil bli nok av dette sviket. For i framtida vil vi få stadig større problemer med å hevde landets suverenitet. Og ikke minst det å ivareta folkets og landets interesser. Men denne skremmende avtalen som nå er signert, og som skal ratifiseres i FN den 19 desember, den kan vi fortsatt kansellere. For dersom vi likevel lar FN få det som de vil, da betyr det at denne farlige avtalen og alle tidligere avtaler vil bli stående. Og der vi ytterligere vil miste all mulighet til sjøl å bestemme hvem som kan få bosette seg i Norge eller hvem som har krav på oppholdstillatelse, beskyttelse, asyl etc. Til dette skal vi også bruke enorme pengesummer.

Men det handler faktisk ikke bare om penger. Det gjelder nemlig det mest kjære og det mest dyrebare vi har, nemlig nasjonalstaten Norge! Og om landet fortsatt skal være vårt og om det skal være en fri og kristen nasjon. Slikt lar seg ikke måle i penger!

Sannheten er den, at vi må rett og slett bytte ut de fleste av dagens politikere og byråkrater. Ja, de må byttes ut med ansvarlige ledere som setter sitt land og folkets interesser i første rekke. Og dessverre, vi har dårlig tid. For det er livsviktig at folkevandringen til Norge fra Midt-Østen og Afrika stoppes! Dessverre har dagens folkevalgte forlatt alt av vett og forstand samt sunn fornuft. Det blir vanlige folk som nå må betale prisen for deres dumskap. Der dette vil gå ut over andre viktige ting, velferden og ikke minst de eldre som kommer til å få lide. Gråt mitt kjære fedreland!

Amund Garfors