Folk demonstrerer i gule vester, nå også i Canada

Fra Resett.no.

Demonstranter i gule vester protesterer mot politikerne, nå også i Canada. I den vestlige delen av landet har folk samlet seg til markeringer mot skatter på karbon og innvandringspolitiske beslutninger. Dette rapporterer Star Phoenix.

Demonstrasjoner har funnet sted i Saskatoon, Regina, Calgary og Edmonton, og som i Frankrike handlet ikke protestene bare om skatter på fossile brensler. De har latt seg inspirere av demonstranter i Europa, og har tatt på seg gule vester.

– Vi blir påtvunget politikk som en majoritet av canadierne er uenige i, sier arrangøren av demonstrasjonen i Saskatoon, Tyler Engerlberts.

Canadiske myndigheter har lovet å signere FNs migrasjonsavtale Global Compact for Migration, som går ut på å regularisere økonomisk migrasjon. Dette er demonstrantene imot, da det er blitt reist bekymringer rundt økonomisk migrasjon og nasjonal suverenitet.

Les mer på Resett.no.