Ny manifestasjon søndag 16.12. kl 16.00 - Stopp voldtekten av Norge!


Møt opp søndag 16.12. kl 16.00, på Eidsvolls plass, Oslo! Manifestasjon mot voldtekten av Norge!

Begrav personlige interessekonflikter, kjemp for ditt fedreland, vårt Norge! Absolutt ALLE er velkommen. FMI utfordret og oppfordret denne uken de såkalte "folkevalgte" i regjering og Stortinget såkalte "folkevalgte" i regjering og Storting til den kommende tverrpolitiske manifestasjonen på Eidsvolls plass, Oslo.

Beklageligvis har vi ikke mottatt noen respons på vår vennlige invitasjon. Vi har heller ikke mottatt et lite økonomisk bidrag som vi så sårt trenger. FMIs utallige sympatisører og aktivister arbeider på idealistisk basis. Hvorfor gjør vi dette arbeidet? Fordi det er vår plikt som demokratiske og sannhetssøkende frihetskjempere! Vi bærer selvsagt ikke nag til dere der oppe som representerer den nye adelen i vårt Norge, fjernt fra folkedypet. Det er aldri for sent å snu og tenke igjennom sine gjerninger og handlinger. Man kan faktisk forandre mening.

Hva er FMI? FMI er en tverrpolitisk opplysnings- og interesseorganisasjon med det formål og stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandringen til Norge. FMIs medlemmer består av ikke-voldelige, frittalende og positivt tenkende nordmenn.

Ytringsfriheten opplever en kjernesmelting!
Denne kommende fredelige og ikke-voldelige markeringen mot voldtekten av vårt Norge er dessverre avhengig av et konstruktivt samarbeid med ordensmakten. Dette har arrangørene og vi roser statspolitiet. Hvorfor må vi samarbeide med politiet? Fordi voldelige angrep mot representanter for ytringsfriheten er forprogrammert fra ytterliggående venstre-ekstremistiske globalist-fanatikere bl.a. i den statsfinansierte ars. Den rød-grønne regjeringen og Stortinget er så frekke at de finansierer ...... og forsvarer GCM-avtalen.

Det norske folk krever at de folkefiendtlige avtalene GCM og CRRF IKKE undertegnes!

Bred folkelig opposisjon nå!
Enkeltpersoner, grupperinger, organisasjoner og små betydelsesløse partier oppfordres til et konstruktivt samarbeid. Vi har alle et felles mål, nemlig å redde vårt Norge og derigjennom generere en bred folkedemokratisk opposisjon. Enhver som ønsker å holde en appell er mer enn velkommen, dette inkluderer selvsagt også regjering og Storting. Gjester fra utlandet kommer.

Man bør forvente at alle engasjerte gode norske nordmenn kjenner sin besøkelsestid. Vi forandrer ingen ting hvis vi ikke står sammen. Skrivebordsterrorister har man nok av.  

MØT OPP! LA OSS VISE AT SAMMEN ER VI STERKE!

Alle organisasjoner og nyhetssider har tillatelse til å publisere dette!