Sandberg skal jobbe i kjærestens selskap

Fra dn.no.

Per Sandberg har meldt til Karantenenemnda at han skal få ny stilling i kjærestens selskap. Han opplyser at han blant annet skal drive med konsulentvirksomhet innenfor sjømatnæringen.

Under punktet «Ny stilling / verv / næringsvirksomhet» skriver Sandberg: «Enkeltpersonforetak (as) + samboers selskap».

Selskapet til Letnes, B&H General Trading Company Bahareh Letnes, ble opprettet i januar. I Brønnøysundregistrene står det at selskapet driver med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

I skjemaet Sandberg har sendt inn beskriver han virksomheten i «enkeltmannsforetak / senere as» slik:

«Selskapet skal/driver konsulentvirksomhet innen markedsføring, rådgivning og publikasjoner innenfor et bredt spekter av næring/politikk. Herunder særlig norsk sjømatnæring/teknologi. Samboer driver selskap med sikte på handel, på bred basis».

Han beskriver også sine nye oppgaver:

«Forhandlinger med ulike interesser for kontrakter, prosjekter knyttet til salg, markedsføring i inn- og utland. Forespørsler om foredrag, særlig knyttet opp mot fiskeri- og havbruk».

Les mer i dn.no.