NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 16. september 2018

Hvor skal min hjelp komme fra?

Andakt av Spikeren (Dedikert til Arthur Sandberg på Resett.no).

"Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?" (Sal 121,1).

Hvor skal min hjelp komme fra, spør salmisten, og det samme gjør vi når denne verdens kunnskap og visdom ikke lenger kan hjelpe oss. Det er ofte da vi også begynner å løfte øynene opp mot fjellene fra det lavlandet som vi alle egentlig befinner oss i.

Vi øyner kanskje redningen høyt der oppe, men vi er svake og hjelpeløse og tenker: Hvordan skal jeg kunne nå opp dit? Jeg makter det rett og slett ikke, for veien er altfor tung og lang.

Det er da salmisten gir oss svaret i vers 2: "Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord."

Om vi bare hadde begynt å tro at han som skapte himmel og jord også skapte deg og meg, ville vi skjønne at Herren er istand til å hjelpe i enhver situasjon, uansett hvor håpløs den måtte være.

"Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste." står det i Sal 40,3. Det samme kan Herren gjøre med deg og meg også.

Om vi bare slipper Gud til i våre liv og ber ham om hjelp, så vil han aldri slippe deg og aldri forlate deg. Slik står det i 5 Mos 31,8: "Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs."

Tenk at han som skapte himmel og jord, og deg og meg som kronen på verket, vil dra foran deg og være med deg hele veien. Du skal ikke frykte og ikke være motløs, for han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

Da vil du etterhvert kunne si som David i Sal 23,1-6: "Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider."

Derfor skal du gjøre som det står i Fork 12,6-7: "Tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden, og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den."

Til slutt håper jeg du vil lytte til budskapet i denne 10 minutters lange videoen. Det kan rett og slett forandre livet ditt.


Spikeren