Islamsk Råd Norge og det grufulle drapet i Paris

Av Spikeren. 

I forbindelse med halshoggingen av den franske læreren, Samuel Paty, har avisen Vårt Land den 17 oktober et intervju med Abdirahman Diriye, som er styreleder av Islamsk Råd Norge. Han sier bl.a. følgende til avisen: 

– "Vi tar sterk avstand fra det grufulle drapet og terrorangrepet i Paris. Gjerningspersonens motiv, bakgrunn og tilregnlighet er foreløpig ikke ordentlig kartlagt, og vi vil derfor advare mot å trekke forhastede konklusjoner om at angrepet er såkalt islamistisk. En slik handling er ikke i tråd med islam, faktisk er den anti-islamsk. Vi må fortsette å stå sammen mot alle former for ekstremisme."

Det høres jo både fint og politisk korrekt ut, og det skulle faktisk bare mangle at normale folk ikke tar sterk avstand fra det grufulle drapet og terrorangrepet i Paris. Men kan vi egentlig legge så mye vekt på det som kommer ut fra Islamsk Råd Norge?

Ikke så at jeg tror enhver muslim går rundt med drapstanker, men alle muslimer har koranen som rettesnor og Muhammed som sitt forbilde, akkurat som vi kristne har Bibelen som rettesnor og Jesus som vårt forbilde. Sammenligner vi så islam med kristendom vil vi se at forskjellene er som natt og dag:
Når vi så tenker bare 6 år tilbake, finner vi at det samme Islamsk Råd Norge mener det ikke er stor forskjell mellom våpentreningen som norske muslimer får i Syria, og opplæringen man får i Forsvarets førstegangstjeneste.

Og som Shurika Hansen skriver på Resett den 19 oktober: 

- Å skjære over halsen var dessverre profeten Muhammeds metode mot muslimenes fiender. Det går ikke an å benekte at islam er en årsak til det grusomme drapet i Frankrike. En lærer ble halshugget for å ha vist karikaturer av profeten Muhammed som ledd i et undvisningopplegg for ytringsfrihet.

Derfor er jeg svært skeptisk til det som kommer ut fra Islamsk Råd Norge.

Spikeren

Kommentarer