NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 17. oktober 2020

Teolog mener jomfrufødselen i Bibelen er seksuell vold

Av Spikeren. 

Den 16 oktober skriver Resett om teolog og feminist Gyrid Gunnes, som mener tekstene i bibelen om hvordan Jesu ble unnfanget av Maria gjennom en jomfrufødsel er «seksuell vold». 

Jeg har hørt slike påstander før og har egentlig bare ventet på at de skulle dukke opp igjen. 

Her setter altså en kvinne som kaller seg for "prest" i den norske kirke Gud på tiltalebenken og kaller ham nærmest for en sexsadist. Det er så uhyrlig at man knapt kan tenke seg noe verre! Og hvem ellers enn den såkalte "kristne" avisen Vårt Land er med på å fremme disse uhyrlighetene. Her tråkker man Guds kjærlighet under fot og kaller Guds inkarnasjon og inntreden i verden for "seksuell vold". Mer perverst blir det ikke!

For Jesus er faktisk ingen ringere enn den usynlige Gud åpenbart i kjød. Han var både Menneskesønn og Gudesønn. Men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Derfor gav han avkall på sitt eget og fornedret seg selv. Han ble fattig for at vi skulle bli rike. For han måtte bli lik oss i alle ting. Født av en kvinne og født under Loven.

Alt dette vet nok Gyrid Gunnes utmerket godt idet hun setter de såkalte "bebudelsestekstene" inn i et "me-too" perspektiv der hun fremstiller Gud som en overgriper i forhold til tenåringsjenta Maria. Det samme gjør hun med fortellingen om da Gud beordret Abraham om å ofre sin sønn Isak. Konklusjonen blir at Gud fremstilles som en voldelig, tyrannisk overgriper, på lik linje med den mannlige delen av menneskeheten, som Gunnes hevder henter sin voldelige inspirasjon fra Bibelen. I enkelte tilfeller kan hun faktisk ha rett i en slik påstand, men en slik oppførsel har dog ingenting med kristendom å gjøre - snarere tvert imot. 

Det Gunnes bedriver er ikke teologi, som betyr "læren om Gud". Det er først og fremst kvinneaktivisme Gunnes er opptatt av når hun sammenligner den rene og hellige Gud med syndige mennesker, og da særlig med fokus på mannen. Men da må man i rettferdighetens navn også kunne sette spørsmålstegn ved kvinnens voldspotensiale når Gunnes mener det er verdt en takkegudstjeneste at det i år er 60 år siden p-pillen ble godkjent. I den artikkelen stiller Gunnes dessuten spørsmålet "Hvorfor er alle religioner besatt av sex?" - Kanskje vi skulle spørre Gunnes om det samme?

Nei, Gyrid Gunnes skulle aldri vært prest i den norske kirke. Hun er en radikal aktivist som misbruker sin utdanning og sin offentlige stilling til å manipulere og rive ned den kristne kulturarven som landet vårt faktisk er tuftet og bygget på. -  Men så er det vel kanskje nettopp derfor hun får fortsette i jobben?

Spikeren