Hva er «Black Lives Matter»?

Av Olav Hermod Kydland. 

Vi hører mye om Antifa og Black Lives Matter (BLM) i USA og i Europa, men mindre om hva bevegelsen egentlig står for og hva som er dens målsetting.

Etter at George Floyd ble drept i Minneapolis 25. mai 2020, oppstod det store demonstrasjoner mot politivold, daglige opptøyer med plyndring, ildspåsettelser og hærverk. Mellom 26. mai og 12. september opplevde USA 637 opptøyer. Ifølge US Crisis Monitor sto BLM bak 91% av dem.

 
BLM-bevegelsens begynnelse

David Horowitz skriver i «Frontpage Mag» at BLM-bevegelsen dukket opp som en nasjonal tilstedeværelse i årene 2014 og 2015 da de erklærte krig mot Amerikas politimyndigheter. BLM-aktivister skapte overskrifter da de anklaget politiet for å ha drept svarte tilfeldig bare fordi de var svarte. BLM-aktivistene oppmuntret til opptøyer, brente og plyndret byer og oppmuntret sine tilhengere med sanger med tekster som “Hva vil vi? Døde politimenn! Når vil vi ha dem?»

BLM ble dannet i 2013 av Patrisse Cullors, Alicia Garza og Opal Tometi, tre «marxist-lenistiske revolusjonære». Som bevegelsens ikon valgte de en dømt politimorder og Black Liberation Army- medlem, Assata Shakur.

Shakur er kjent for å ha drept en politimann med kaldt blod. BLM-aktivistene omtaler morderen som «vår elskede Assata Shakur» og synger ordene hennes som et ritual.

Grunnleggerne av BLM

Den offisielle BLMs nettside beskriver Garza som en «querr Black woman» som blant annet mener at «vi må se denne urettferdigheten gjennom raselinser, kjønn (gender), seksuell orientering og kjønns (gender) identitet.» Det er årsaken til at grunnleggerne av BLM alltid satt LHBNTQ stemmene i sentrum for samtalen. På sitt nettsted erklærer BLM: «Vi fremmer et skeivt bekreftende nettverk. Når vi samles, gjør vi det i den hensikt å frigjøre oss fra heteronormativ tenkning.»

BLM fremmer homofili, transgenderisme og kjemper imot kjernefamilien. Når det gjelder far og farskap, omtales det kun i negative vendinger. I stedet for kjernefamilien taler man om utvidete familier og landsbyer som kollektivt tar vare på hverandre og spesielt barna. Det er imidlertid en kjensgjerning at i hver landsby som preges av farløse familier er det mer kriminalitet, høyere narkotikaforbruk, flere aborter og mer fattigdom enn i andre landsbyer.

Abort

BLM støtter også abort. Det sies: «Vi fortjener og krever derfor reproduktiv rettferdighet som gir oss automi over kroppene og identitetene våre, samtidig som vi sørger for at våre barn og familier blir støttet, trygge og i stand til å trives.» Planned Parenthood, verdens største pro-abort gruppe, er glad for støtte og viser solidaritet med BLM. Den oppfordrer til å støtte organisasjonen økonomisk.

I USA blir for tiden svarte barn relativt sett abortert nesten fire ganger så ofte som hvite barn. Blant hvite kvinner er det 138 aborter for hver 1000 levende født, mens blant svarte er det 501 aborter for hver 1000 fødsel. Dette betyr at svarte svangerskap avbrytes 3,6 ganger oftere enn hvite.

Det er imidlertid lite som tyder på at BLM bryr seg om alle abortene av svarte barn, De kjemper ikke for barn i morsliv, men om å få makt i samfunnet, svart makt.
 
Avskaffe politi og fengsel

BLM har også som mål å avskaffe politi og fengsel. I første omgang vil de svekke finansieringen av politiet. 

BLM og Demokratene

BLM har forbindelse til demokratene. Representanter for BLM var flere ganger i det Hvite hus da Obama var president. Visepresidentkandidat Kamala Harris og flere av Bidens medarbeidere har offentlig støttet BLM og innbetalt penger til Minnesota Freedom Fund som har kausjonert for fengslede BLM-aktivister. Ifølge Pew Research identifiserer nesten 80% av dem som tok del i protestene, seg med Demokratene.

BLMs-aktivistene preges av en antikapitalisme som hevder at «svarte mennesker aldri vil oppnå frigjøring under dagens globale, rasistiske og kapitalistiske system.» Men samtidig som de krever erstatning for de overgrep hvite i tidligere tider har påført dem, er de ikke opptatt av forsoning. 
Organisasjonens målsetning er nemlig et totalitært marxistisk samfunn.

Internasjonalt støtter BLM palestinernes kamp mot Israel og har også kontakt og støtte fra en kinesisk organisasjon som støtter det kinesiske kommunist partiet.

BLM er en farlig bevegelse preget av kulturmarxismen. Dens aktivister ønsker en revolusjon. Kommer de til makten, vil de avskaffe politi og fengsel, og det vil føre til anarki og lovløshet i samfunnet. Kristne bør derfor ikke støtte BLM. 

Olav Hermod Kydland

Kommentarer