Hvilken frukt bærer du?

Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

"Bær da frukt som svarer til omvendelsen! Og tro ikke at dere kan si til dere selv: `Vi har Abraham til far." Matt 3,8-9.

Dette sa Døperen Johannes til folkets religiøse autoriteter. De kom til hans dåp, men ikke for å omvende seg. Da budskapet om omvendelse kom til dem, svarte de: «Vi har Abraham til far.» De svarte med andre ord at de var Guds folk, de tilhørte Gud, de hadde del i den pakt som Gud hadde opprettet med Abraham. De hørte altså Gud til, mente de, og hva skulle de da med omvendelse?

På samme måte er det i dag. Når budskapet om omvendelse lyder, svarer mange: Vi er da kristne, vi går da i kirke, vi er jo døpt, vi er jo med i misjonen, vi har vår faste gang på bedehuset. Det er den moderne måte å si det på som fariseerne og saduseerne sa: «Vi har Abraham til far.»

Ingen er lenger borte fra Gud, enn slike mennesker.

Guds ord kommer her og sier: «Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig!»

Er du omvendt, viser det seg i ditt liv. Da går du ikke på den veien som de fleste går på. Da er du ikke enig i den tankegang som de fleste mennesker gir uttrykk for.

Er du omvendt, da har du forlatt din egen vei, og du har også forlatt dine egne tanker, som profeten sier. [Jes 55, 7]

Da har du også et annet sinn enn det de fleste mennesker har. Det som preger dem som bærer omvendelsens frukt, er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Gal 5, 22. Da tar du avstand fra det som kalles kjødets gjerninger. Allslags urenhet, alt det som går inn under vanlige verdslige fornøyelser, alt som setter selvlivet i sentrum, er bannlyst for deg. For om dette sier Guds ord: "Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike." [Gal 5, 21]

"Derfor skal dere kjenne dem på fruktene." sier Jesus. [Matt 7, 20]

Hvilken frukt bærer du?

Kommentarer