NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 10. oktober 2020

Takk til Einar Gelius

Av Spikeren. 

Som de fleste sikkert har fått med seg fra document.no i går, leser vi at prest og forfatter Einar Gelius nå står fram og angriper regjeringens «Handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot muslimer».

I et leserinnlegg i Dagbladet skriver Gelius at handlingsplanen opererer med et premiss som stemmer dårlig med hvordan nordmenn møter muslimer, og at det ensidige fokuset på nordmenns hat har lite for seg.

Nordmenn flest er både rause, inkluderende og åpne i forhold til nye kulturer og religioner, og Norge har lange tradisjoner for å vise humanitet og nestekjærlighet overfor flyktninger og fremmede – både her hjemme og ute i verden. 

Det ville vært nyttigere om politikerne var villige til å spørre om hvorfor frykten for islam er stor, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Frykten for islam kan være helt reell, skriver Gelius, og peker på hvordan islam framstår i det offentlige rom i vesten, skriver Gelius.

Gelius mener den norske regjeringens fokus på nordmenns hat mot muslimer blir feil når islam ikke bare er en religion, men et totalitært system, og at politikerne må ta høyde for dette bakteppet når de skal forstå nordmenns frykt for islam:

Når regjeringen nå legger fram en ambisiøs handlingsplan, så bør man ta på alvor frykten for islam i Norge i dag: Hva frykten bunner i, hvilke konsekvenser frykten fører til og hvordan man skal komme frykten til livs. Det innebærer at vi må få en åpen, ærlig, konkret og usminket debatt om hvordan islam skal forstås og tolkes i vår tid – og islams forhold til vårt demokrati og menneskerettighetene.

Vi vil gjerne rette en takk til Einar Gelius for at han tar opp og peker på de mange problemstillinger som islam skaper for ethvert demokratisk Vestlig samfunn - inkludert det norske. La oss håpe at flere våkner og innser farene med islam - før det er for sent.