8 mars parole: Kvinner skal tie

 

1 Kor 14,33-35 

For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. 

Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. 

For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. 

Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, 

for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling.


 

1 Mos 3,16 

Til kvinnen sa han: «Stor vil jeg gjøre din møye 

så ofte du er med barn; med smerte skal du føde. 

Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg.»

Kommentarer