Pride-paradenes antikristelige bakteppe

Oslo Pride 2021. 
Av Olav Hermod Kydland. 

Vi har nå nettopp vært vitne til juni måned med Pride-parader. Her i Norge har politikere med statsministeren i spissen og andre regjerings-medlemmer gått i Pride-toget. Ja, enda til forsvarssjefen og flere fra politietaten deltok. I EM i fotball har man viftet med Pride- flagget og hatt regnbuefargene på klesplagg for å vise hva de støtter. Spørsmålet er så hvilken ideologi som ligger bak Pride-paradene og hva de symboliserer. 

Det er nå 52 år siden Politiets razzia av nattklubben Stonewall Inn i New York i 1969, og det ble starten på et voldelig opprør. Men det banet også vei for at homobevegelsen fant sammen og etter hvert stilte stadig større krav til myndighetene.

I Norge er det foreningen FRI som står bak Pride-paradene. FRI er ”Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.” På FRIs nettside leser vi:

”FRI sitt formål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.
FRI er en medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.”

Pride-ideologien er inspirert av kulturmarxismen, hvor Gud er forkastet, og mennesket selv har tatt hans plass. Videre går kulturmarxismen inn for å fremme homoseksualitet, oppheve det monogame ekteskapet (mellom én mann og én kvinne), oppheve familien og foreldremyndigheten. For blant annet å nå disse mål går man inn for seksualisering av de unge for at den enkelte kan oppnå å bli et «autonomt menneske» (det frigjorte eller selvstendige mennesket). 

Foreningen FRI opphøyer grenseløs seksualitet til samfunnets norm og ideal og forkaster Bibelens syn på seksualitet og ekteskapet. FRI arrangerer kurs kalt «Rosa kompetanse» og «Restart» for å nå ut til barn og unge med sitt budskap. Budskapet i undervisningsoppleggene kan for eksempel være at det finnes mange kjønn, hvor det sees helt bort fra biologi, for det er følelsene som er det avgjørende. Likedan tales det om at en kan være født i feil kropp. Alle burde forstå konsekvensene av denne undervisningen. Det vil føre til kjønnsforvirring, usikkerhet og fortvilelse hos mange.

Pride bygger på tre hovedpremisser: at folk skal være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuelle diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.”

Over hele verden feirer en nå pride-parader med mange deltakere. Et seks-bånds regnbueflagg som første gang ble brukt som ”homoflagg” i USA i 1978, er blitt et internasjonalt symbol for LHBTI-bevegelsen og blir særlig brukt under pride-paradene. I regnbuen er det sju farger, men man har tatt bort en farge, indigo. Denne fargen mangler i pride-flagget. Den er visstnok fargen til Messias, hevder noen.

At regnbueflagget brukes på denne måten, er en hån mot Gud og hans løfte til menneskene om ikke å forbanne jorden for menneskets skyld. (1 Mos 8,21-22). 

Hva sier så Guds ord om dette?

Guds ord, både GT og NT, fordømmer homoseksualitet.

I 1 Mos 19 leser vi at Herren ødela Sodoma og Gomorra på grunn av homoseksualitet og ondskap (1 Mos 19,24). I Rom 1,27 beskrives denne synd som ”skammelig utukt”. Apostelen sier i 1 Kor 6,9-10 blant flere synder at de som praktiserer homoseksualitet, utelukkes fra Guds rike. I 1 Tim 1,9-10 taler apostelen blant annet om ”menn som ligger med menn” og på den måten vanhelliger og bryter Guds lov.

Ifølge Guds ord er det bare det livslange ekteskap (pakt) mellom én mann og én kvinne som er i samsvar med Guds skaperordning. Alle andre seksuelle forhold betegnes som hor og utukt.

Men den homoseksuelle bevegelse motarbeider og forkaster bevisst og med stolthet Bibelens lære om ekteskapet og seksualitet og åpner opp for mange andre seksuelle forhold.
I følge sin nettside ønsker FRI: 
  • eggdonasjon bør tillates, også for enslige. (Noe som nå er vedtatt av Stortinget.)
  • surrogati bør tillates
  • barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre
  • polygami bør tillates
  • seksualiteten/uttrykket til BDSMere, fetisjister og transvestitter. (BDSM står for bondage, disiplin, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Man ser på smerte som en positiv del av seksualiteten.)
  • salg av seksuelle tjenester bør tillates
Vi ser at FRI står for en antikristelig ideologi. Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm. Målet for bevegelsen er å nivellere ulikheten mellom kjønnene. Kjønnene er bare en sosial konstruksjon hvor den enkelte må finne ut hva man vil være. 

Tidligere tiders konsentrasjon om heteroseksualitet må vike for nåtidens oppfatninger. Ja, man ønsker å bryte ned det heterofile ekteskapet og fremme alle slags andre seksuelle forhold. 

Pride-paradene propaganderer for fullstendig seksuell frihet fra normer på det seksuelle området. Bernt T. Oftestad sier at de som deltar, signaliserer at de slutter seg til den ideologi som målbæres, og de bidrar til at denne symbolhandling får en totalitær funksjon. (”Pride som statsideologi”. Document.no 02.02.2019.)

Pride-parader er ikke noe annet enn et uttrykk for å ringeakte Den treenige Gud, et stolt og bevisst opprør og en forkastelse av hans livslover for menneskelivet.  Bibelen sier:”- Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” (Jak 4,6; se også 1 Pet 5,5!)

Pride-flagget, som heises på offentlige bygninger, er et symbol på en lovløs seksuell frihet i motsetning til det korsmerkede norske flagget. (Se Salme 2,3!) Det er et symbol på at nå legges forholdene i samfunnet til rette for at ”den lovløse” skal komme og bli mottatt av jublende mennesker som har forlatt og forkastet sannheten, og som elsker sine kjødelige lyster framfor Gud. 

Men vi som bekjennende kristne må ta på oss Guds fulle rustning, holde fast ved Guds hellige ord og kjempe imot denne åndsmakt og villfarelse med alle lovlige midler, i bønn til Herren.

Olav Hermod Kydland

Kommentarer